STATEN VAN GOED en LIQUIDATIES en CONTRIBUTIES

van de parochie van Denderwindeke uit de 17de eeuw en begin 18de eeuw

Naam van de overledene Beschrijving van de akte Naam van de houder of houderigge of de erven Jaar
 
Cornelis De Groote en Maria Vanden Eetvelde verkaveling de 4 kinderen van Cornelis De Groote 1604
Jan De Vuyst fs. Pieters staat van goed Buydens Maria 1635
Jan Lemmens staat van goed Josina De Ro fa. Gheerts 1638
Daneel Van Sassenbroeck staat van goed Maria Vanden Haute filia Mertens 1638
Barbele Vanden Spiegel

verkaveling

Jan Van Vrechem fs. Ingels en de 2 dochters van Jan Buydens 1639
 Pieter Verckens en Marie Vanden Broecke verkaveling de 6 kinderen en hoirs 1640
Clara Neesen staat van goed Jan De Wolf fs. Jans 1640
Buydens Geeraert staat van goed Gertrudis De Vleeschauwer 1640
Bruylant Adriaen en Clara Maes verkaveling de 6 kinderen Bruylant 1642
Adriana De Veewauter staat van goed Jan Hatse 1642
Gillis Vanden Broecke en Beatrice Herremans staat van goed het weeskind Janneken Vanden Broecke 1642
 Pieter Maes fs. Pieters in 1628 staat van goed Barbara De Beys 1642
 Mr. Joos De Brackenier staat van goed Adriana Buydens 1644
 Jooris De Groote fs. Cornelis inventaris Judoca De Backer 1645
 Mr. Joos fs. Joos De Brackenier staat van goed Elisabeth De Beys 1646
Elisabeth Lemmens staat van goed Jan Hevens 1646
Jan Van Vrechem staat van goed Barbara Buydens 1646
Joos Buydens staat van goed Anna Van Vrechem 1646
Maria Goossens fa. Jans staat van goed Jan Thienpont 1647
Steven Tiebaut staat van goed Barbara Rampelberch 1648
Steven De Saeger staat van goed Anna Lemmens 1648
Adriaen Vanden Broecke staat van goed Maria Cardoens 1650
Adriaen De Naeyer staat van goed Elisabeth Ondermerckx 1650
Gillis De Roye fs. Mathijs staat van goed de 7 kinderen van Gillis De Roye en Barbara Cardoens 1650
  Anna Vanden Broecke staat van goed Roosen Franchois 1652
Guilliam Sterck staat van goed Adriana Geerts 1652
Quintijne De Roy staat van goed Adriaen Cobbaert 1653
Gillis Cools staat van goed Jenneken Pardaens fa. Geeraerts 1654
Judoca Buydens fa. Hectors staat van goed Jan De Vuyst fs. Adriaens 1654
Maria Reygaerts staat van goed Joos O 1654
Elisabeth Buydens staat van goed Jan De Coster 1654
Pieter Cools staat van goed Elisabeth Hevens 1655
Van Vaerenberch Cornelis staat van goed Quaessaert Anna 1655
Cornelis Van Eesbeke x Anna De Vleeschauwer verkaveling kavel van Jacques Van Eesbeke 1656
Cornelis Van Eesbeke x Anna De Vleeschauwer verkaveling kavel van Christoffel Van Eesbeke 1656
Arnaut Cools staat van goed Joanna Vanden Bempden 1656
Adriana Van Belle staat van goed Gillis Buydens 1656
Adriana De Hocht staat van goed Jan De Leenheer 1656
Cornelis De Vleeschouwer staat van goed Cathelijne Stevens en de 5 kinderen uit 1ste huwelijk 1656
Gillis De Quick en Cornelis De Grove liquidatie eis door Mr. Vande Poele 1656
Christoffelijne Van Eesbeke staat van goed Merten De Vuyst 1656
Cornelis De Groote staat van goed Catelijne Vanden Broecke 1656
Elisabeth Damiaens staat van goed Mr. Bernaert Lemmens 1656
Cornelis Van Vaerenberch staat van goed Anna Quaetsaert 1656
Vanden Bossche Pieter staat van goed Lucia De Vleeschauwer 1658
Adriaen Van Vrechem fs. Jans staat van goed Anna Hevens fa. Jans 1659
Hendrik Vanden Broecke staat van goed Catharina Buydens 1659
Jan Van Vrechem en Barbara Buydens verkaveling de 3 kinderen te weten : wijlen Adriaen , Hendrick , Jan 1660
Jan Herremans en Judoca De Dijn verkaveling de 6 kinderen van Jan Herremans en Judoca De Dijn 1660
Gislijn Vanden Eeckhoute ex Galmaarden liquidatie de paters Carmelieten van Edingen 1661
Barbara De Doncker staat van goed Jan De Ro fs. Steven 1663
Jan De Smet fs. Adriaens en Joanna Goutswilders staat van goed de 6 kinderen van Jan De Smet x Joanna Goutswilders 1664
Margareta Clerens staat van goed Octavius Vander Heyden 1665
Adriaen Van Vrechem fs. Pieters verkaveling De Groote Judoca en de 5 kinderen 1665
Jan Schoonjans en Elisabeth De Bremaeker verkaveling de 6 kinderen 1667
Franchoys De Roye fs. Gillis staat van goed Joanna Vande Velde fa. Pieters 1667
Petronella Vander Eeckt staat van goed Laureys Appelmans 1667
Adriaen Crispeels staat van goed Josyne Ondermerckx 1667
Hendrick Van Vrechem staat van goed Maria De Vuyst 1667
Anna De Cooman staat van goed Christiaen Vanden Berghe 1667
Maximiliana Van Brueseghem staat van goed Maximiliaen D'Hauwer 1667
Jan De Cooman fs. Geeraerts staat van goed Pierijne Herremans 1667
Jan D'Hauwer staat van goed Catharina Stevens 1668
Gerardus De Cooman en Josine Durangh verkaveling weeskind Jan , Adriaen De Cooman , Jan Baptiste Lemmens 1668
Maria Cardoens fa. Pieters verkaveling 4 kinderen van Adriaen Vanden Broecke x Maria Cardoens 1668
Elisabeth Pletinckx staat van goed Bernaert Van Belle 1668
Elisabeth De Coster staat van goed Adriaen Van Breuseghem 1668
Clara Schinckaert staat van goed Pauwel Berckmans 1668
Jooris De Sauter staat van goed Clara Van Overstraeten 1668
Martijne Cools staat van goed Jooris Bruylant 1668
Adriaen De Braekeleer staat van goed Pieternelle Vander Haeghen 1668
Jacobus Herremans x Margareta Van Vreckem verkaveling de 6 kinderen uit dit huwelijk 1670
Vander Kelen Philips staat van goed Barbara Faut 1670
Christoffel De Pon staat van goed Maria Timmermans 1670
Anna De Brackenier staat van goed Merten Buydens 1670
Barbara Van Bossuyt staat van goed Christoffel De Ro burgemeester 1670
Jan Ondermerckx liquidatie de 5 hoirs van wijlen Jan Ondermerckx 1670
Goris Jooris staat van goed Pierijne Deck 1671
Van Vaerenberch Joanna staat van goed Jan Lemmens fs. Bernaerts 1671
 Pleck Maria staat van goed Merten De Dijn  1671
Margareta De Poulle staat van goed Laureijs Vander Eecken 1671
Van Snick Barbara staat van goed Guilliam Vande Velde 1672
Van Mersch Petronella staat van goed Eloij Allebosch fs. Joos 1672
Pauwel Van Wilderode liquidatie Jan Baptiste Lemmens voor Adriaen Libaert 1672
De Vleeschauwer - Willems hun hoors liquidatie Sr. Peeter Ruelle eiser 1672
Cobbaert Adriaen staat van goed zijn kinderen met wijlen Quintijne De Roy 1672
De Sauter Augustijn staat van goed Adriana Poeppens 1673
Maria Herremans staat van goed Gillis Hevens 1673
Martijne Van Vrechem staat van goed Martinus De Vlaeminck 1675
Van Eesbeke Eloy verdeling tussen zijn hoirs en Christoffel en Lucia De Naeyer 1675
Merten De Vuyst staat van goed Elisabeth Nolf 1675
Jan De Mol en Jenneken Pardaens verkaveling hoirs Gillis Cools en Jenneken Pardaens en hoirs Jan De Mol 1676
Catharina Vrancx staat van goed Joos Pauwels 1676
Cornelis De Wolf staat van goed Maria Vander Eeckt 1676
De Beys Elisabeth staat van goed zijn kinderen met wijlen Joos De Brackenier 1678
Lemmens Jan fs. Bernaerts inventaris  zijn dochter Martijne x Vincent Van Heghe 1678
Anna Cobbaert staat van goed Jan Crispeels 1678
Maria Biltrijs staat van goed Nicolaes Vrancx 1678
Gillis De Middeleer en Lucia Ondermerckx verkaveling de 4 kinderen van Gillis De Middeleer x Lucia Hondermerckx 1679
Jooris Bruylant liquidatie Weduwe Jooris Bruylant 1682
Elisabeth Van Varenberch inventaris de kinderen Joos Roosen - Elisabeth Van Vaerenberch 1683
Joos Van Snick en wijlen Anna Roosen liquidatie in Nieuwenhove Jan Somers meier van Waarbeke Nieuwenhove 1685
Nicolaes Vrancx staat van goed Catharina Elincx 1690
Thienpont Martijne staat van goed Jan Crispeels fs. Gillis 1690
Vande Velde Guilliam staat van goed Maria Van Wichelen 1690
Petronella Van Breuseghem staat van goed Cornelis Roosen 1690
Cornelis Vanden Bossche fs. Pieters staat van goed Maria Segers 1690
Gheert De Middeleer staat van goed Maria Schoonjans 1691
Pieter Roosen staat van goed Gertrudis Buydens 1691
Joos Pleck fs. Jans verkaveling 5 kinderen van Joos Pleck en Catharina De Quick 1691
Jan Vanden Haute staat van goed Josine Berckmans 1691
Jan Van Snick en Anna De Naeyer staat van goed en verkaveling de 4 kinderen van Jan Van Snick en Anna De Naeyer 1691
Pieter Cardoens staat van goed Adriana Van Wichelen 1691
Elisabeth Van Wetter staat van goed de 4 kinderen van wijlen Gillis De Ro x Elisabeth Van Wetter 1692
Gillis Roosen staat van goed Elisabeth D'Hauwer 1692
Pieter Bruylant staat van goed Petronella De Cooman 1692
Van Wichelen Anna vidua Pieter Cardoen staat van goed Pieter De Smet 1695
Joanna Wasteels staat van goed Joos Sterck 1696
Anthoon Claes staat van goed Margareta Schaesse 1696
Jan Van Snick fs. Jans staat van goed Elisabeth De Ro fa. Eloij 1697
Anna Crispeels staat van goed Jan De Bont 1697
Pieter Michiels staat van goed Joanna Saegeman 1696
Joos Van Snick staat van goed Catharina Buydens en haar weeskind Joos 1698
Cornelis Van Craenenbroeck staat van goed Maria De Brouwer 1698
Clara De Dijn staat van goed Jacques Valcke 1698
Jacques Paillau x Josine Persoons liquidatie Bij decreet van de rechtbank van Wedergrate 1698
Agnes Van Breuseghem staat van goed Christiaen De Smet 1701
Jacobus Cools staat van goed Elisabeth Pleck fa. Jans 1703
Weduwe Deschamps liquidatie Matthijs De Ro

1703

Jan Hevens fs. Cornelis staat van goed Anna De Cooman 1704
Catharina Uytenhove staat van goed Jan Crispeels fs. Nicolaes 1704
Jan Baptiste Lemmens fs. Jans staat van goed Maria Buydens fa. Guilliams 1704
Petronella Schreye geen staat van goed Joos Van Vrechem 1704
Maria De Roy staat van goed Pieter Rivoy 1706
Jan De Ro liquidatie ten laste van zijn weduwe 1708
Pieter Van Vrechem staat van goed Cool Elisabeth 1708
Christoffel Cools staat van goed Anna De Decker 1709
Dominicus Boitelle staat van goed Maria De Ro 1709
Egidius De Coninck staat van goed Anna De Cooman 1709
Jacobus Van Cauwenberghe staat van goed Anna De Sauter 1709
Maria Thienpont staat van goed Pieter Rivoy 1710
Pieter Roosen fs. Joos liquidatie Gertrudis Buydens en de wezen 1710
Adriaen Van Eesbeke staat van goed Magdalena Van Herreweghen 1710
Philips Bruylandt staat van goed Maria De Smet 1711
Cornelis Roosen fs. Joos vervolging Maria Lanckmans weduwe en kinderen uit 2de huwelijk 1711
Cornelis Roosen fs. Joos  liquidatie Maria Lanckmans weduwe en kinderen uit 2de huwelijk 1711
Joanna De Smet fa. Pieters staat van goed Gillis Allert 1712
Jan Vanden Haute staat van goed Maria De Quick 1712
Judoca De Wolf staat van goed Jacobus Jenno ( Genau ) 1712
Pieter De Ro fs. Christoffels staat van goed Maria Van Droogenbroeck 1713
Jan Van Herreweghen fs. Gillis staat van goed zijn kinderen met wijlen Anna De Sitter

1714

Barbara Van Vreckem weduwe Pieter De Cooman staat van goed de 5 kinderen 1715
Vincent Van Heghe staat van goed Catharina Mignon 1715
Pieter Vande Velde staat van goed Van Craenenbroeck Jaspariene 1715
Anna Schoonjans staat van goed Gillis D'Hauwer fs. Maximiliaen 1715
Joanna Hemmerijckx staat van goed Lieven O 1715
Joos Herremans staat van goed Anna Hevens filia Augustijns 1716
Jooris Bruylant fs. Pauwels staat van goed Catharina Noble ( Obel - - ) 1716
Elisabeth Van Eesbeke fa. Adriaens staat van goed Cornelis Van Eesbeke 1717
Pieter Hemmerijckx staat van goed Joanna De Bonte 1718
Jan Bruylandt staat van goed Petronella Schutijser 1718
Gillis D'Hauwer fs. Maximiliaen svg en verkaveling de 4 weeskinderen 1718
Pieter Sterck fs. Joos staat van goed Maria De Saegher 1719
Guilliam Buydens en Elisabeth Pleck wezenrekening Gillis Buydens 1720
Anna Cobbaert staat van goed Jan De Wolf 1720
Lucas Valcke staat van goed Maria Van Herreweghen

1720

 Jooris Bruylant en Martijncken Cools verkaveling tussen de hoirs van wijlen Jooris Bruylant 1720
Elisabeth Vande Velde staat van goed Jan De Cock 1720
Catharina De Bonte staat van goed Joos De Smet 1720
Elisabeth Pleck verkaveling kinderen van Jacobus Cools x Elisabeth Pleck 1720
Joanna Allebosch staat van goed Joos Gettemans 1721
Pieter Cardoens liquidatie de 3 hoors Pieter Cardoens 1721
Catharina Pain d'Avoine alias Evenebroot erfenis van huis in Gent de wezen Jacob Van Cauwenberghe

1721

Maria Van Herreweghen staat van goed Sr. Gabriel Vande Vijver en stiefdochter Pieternelle Van Vaerenberch 1721
Pieter Cardoens liquidatie de 3 hoors Pieter Cardoens 1722
Judocus O staart van goed Catharina De Bremaeker fa. Cornelis 1722
Barbara Faut vrijwillige verkoop de erfgenamen van Barbara Faut 1723
Pieter De Cooman en Barbara Van Vrechem wezenrekening Jan De Cooman 1723
Christoffel Vanden Haute fs. Adriaens staat van goed Anna De Strijcker 1723
Cornelis De Smet staat van goed Catharina Buydens 1723
Barbara Faut staat van goed de kinderen Vander Kelen en Prieels 1723
Jan Cools fs. Joos zijn hoors liquidatie de hoirs Pieter Buydens fs. Guilliams 1723
Van Eesbeke Christoffel zijn hoors liquidatie Adam Schoonjans en dhoors Pieter Schoonjans 1723
Steven Vaeremans en Nicolaes De Ville liquidatie E.H. Daneel Thienpont pastoor van Bertem eiser 1723
Anna De Pont weduwe Christoffel Faut vrijwillige verkoop de erfgenamen Christoffel Faut x Anna De Pont 1724