Een summiere staat van goed


STAAT VAN GOED in DENDERWINDEKE bij overlijden van ADRIANA DE VEEWAUTER vrouw van JAN HATSE

 


Staat van goed in Denderwindeke

Overledene : Adriana De Veewauter

Houder van het sterfhuis : Jan Hatse ( of Haiché en andere varianten in de parochieregisters )

3 kinderen nagelaten

1) Nicolaas

2) Johanna

3) Adriane   ( ik noteer letterlijk , volgens de parochieregisters gaat het om Adrianus, red.  )

V.M. Nicolaas De Veewauter

Opgesteld op 14.10.1642


ERFGRONDEN

1) een behuysde stede int gehucht te Steenhout groot 63 roeden Xlant en is komend van de zijde van de overledene en belast met 25 stuivers , is patrimoine

2) een meers groot 25 roeden in de Sluysenmeersch en is conquest

3) 28,5 roeden schoofland op het Brucxken onbelast , is patrimoine

Redactie : deze 3 percelen vinden we terug in het landboek bij 69. Nicolaas Haitse


MEUBLE GOEDEN

1) een swerte coe : 35 R

2) in cooren : 22 R 10 S , dit bedrag werd geschrapt , het correcte bedrag is helaas onleesbaar , vermoedelijk 6 R

3) in cleen meubelen tsij potten , pannen , hautewerck alles samen : 24 R

4) de huysingen zijn geschat op 4 pond groot dus : 24 R

Ook brengt de houder nog in :

5) 22 kerren mes ( lees : karren mest ) a 8 S / kerre : 8 R 16 S

6) een kerre hoeij met den tommaert kommende van de meers van 25 roeden : 4 R

7) 4 veertels cooren die hij gesaeyt heeft ten advenante van 16 S / veertel : 3 R 4 S

TOTALE BATEN : 105 R


DE KOMMEREN

1) aan Nicolaas De Ro 3 guldens rente van de voorste meers : 3 R

2) aan Jan De Bonte over het uitvoeren van het voorste mes : 30 S , met de montcosten is dit : 2 R 15 S

3) aan Pieter Vande Gehuchte over levering van winkelwaren : 4 R

4) aan Marcus De Bus over afgehaald bier " in de siecte van zijne huysvrouwe " : 27 S

5) heeft betaelt aen de pastoor over de uitvaart : 5 R

6) aan de coster over de uitvaart : 36 S

7) betaalt aan 4 personen " in den noodt van zijne huysvrouwe " : 5 R ( ik kan de tekst niet goed lezen )

DE KOSTEN VAN DE UITVAART

7) betaalt in vlees voor de uitvaart : 4 R
8) in bier : 4 R
9) boter , keese ( lees : kaas ) en specerijen : 3 R
10) voor de maeltijt van de uytvaert 6 veertels cooren aen 20 S / veertel : 6 R
11) over het maken van de lichter : 6 S
12) aan Steven De Saeger over het leveren van bert voor de lichter : 30 S
13) aan de grafmaker : 6 S
14) aan Cornelis De Vleeschauwer over het cruys : 12 S

TENSLOTTE DE BELASTINGEN

15) over coegelt : 2 R 8 S
16) over maelgelt : 24 S
17) aan Bernaert Lemmens van settingen : 23 S

TOTALE KOMMERS : 36 R 13 S


Er zijn dus meer baten dan kommers in dit sterfhuis , actum 1642