Tracker

GEEN STAAT EN INVENTARIS BIJ GOED BIJ HET OVERLIJDEN VAN Petronella Schreye


Overledene : Petronella Schreye

houder : Joos Van Vrechem


Anno 1705 wordt de houder gevraagd een staat van goed op te maken die overleed in november 1705  ( lees : 1704 )

De houder verklaart dat de overledene geen particulier ofte matrimoniele goederen heeft achter gelaten

Omtrent de meubilaire effecten verklaart de houder dat ze geringe waarde hebben ( bestaende in cleijnder weirde )

Hij verklaart dat er meer schuld is dan voordeel

Daarom werd geen staat van goed opgesteld


Present op 30.09.1707 : P. Vanden Abbeelen baljuw , J. Van Varenberch en Pieter Valck