PRO DEO STAAT VAN GOED in DENDERWINDEKE BIJ OVERLIJDEN VAN GILLIS DE CONINCK


 

Denderwindeke : Pro Deo staat van goed bij overlijden van Gillis De Coninck overleden op 14.03.1709

Houderigge : Anna De Cooman

Hierbij 2 wezen :
1) Judocus oud 4 jaar
2) Joanna Catharina oud 2 jaar

Voogd : Jan De Coninck , vader van de overledene

In deze staat van goed staat bij de baten alleen  :

voor Joos een ghetauwe ( een weefgetouw )

voor Jenneken Catharine " een coijbeeste weert synde 24 guldens "

en verder is het sterfhuis belast met zware schulden , " observerende de swaere schulden daer mede den voerste sterfhuyst belast " wordt aan de weeskinderen niets nagelaten behalve de koe en het weefgetauw

Getekend in meerte 1709 : Pr. Vanden Abbeelen baljuw , J. Van Varenberch burgemeester , Pr. Valck schepenen

Red. : Judocus De Coninck vinden we terug in 1754 als dooppeter bij de doop van het eerste kind van zijn stiefbroer , hij verhuisde naar Nederhasselt met nageslacht aldaar , Joanna Catharina woont anno 1741 in Rijsel