STAAT VAN GOED bij overlijden van Adriaan De Braekeleer

Staat van goed opgesteld op 27.09.1668 , een precieze overlijdensdatum van Adriaan is niet vermeld


Overledene : Adriaen De Braekeleer

Houder : Pieternelle Vander Haeghen

Hij overleed anno 1668 , een staat van goed werd opgesteld voor de 5 kinderen :


1) Gillis
2) Philippus

de minderjarige kinderen

3) Cathelijne
4) Anneken
5) Cornelis

Voogd was Gillis De Braekeleer


DE PATRIMONIELE GOEDEN

1) een behuysde stede groot 2 dw. waarvan de helft is conquest
- oost dhoirs Guilliam Moerman
- suyt Pr. Van Belle

      belast met rente van 9 guldens tot proffijte van Jaspar N. tot Erbodegem

      belast met 1/3de van rente van 4 guldens aen Jan Vande Meersche

      belast met 5 stuivers aen de Armen van Windicke

      belast met capoen en haver rente aan de pastoor van Windicke


CONQUESTEN

1) 3 lijnen lant opt Boschvelt en is groot 78 ( ! ) roeden
             - oost Octavius Vander Heyden
             - suyt N. Van Belle

2) 1 dw. lant opt Cruysvelt daervan den helft is conqueste
              - oost Merten Buydens
              - suyt Pieter Van Belle

3) 40 roeden op het Cruysvelt
               - oost dhoirs Guilliam Moerman
               - suyt Guilliam Van Heddeghem


DE HUYSINGEN EN MEUBILAIRE GOEDEN

1) de huyse met alle de edificien daerop staende : 18 guldens

2) een getauw en een cnappe : 8,5 guldens

3) 2 - - - , vleeschcuype en een moille : 3,5 guldens

4) 2 spinnewielen , een tafel , grep , bijl , botervat : 2 guldens

5) 2 cuypen enz. : 24 stuivers

6) een coebeeste en een veerse : 31 guldens

7) het mes ligghende in den hove : 6 guldens

8) de besaeythede van omtrent 1,5 dw. met de mesvette : 30 guldens


DE SCHULDEN

1) aan Jaspar Crints over achterstel van 5 jaar rente van 9 guldens : 45 guldens

2) aan Jan Vande Mersche over achterstel van 2 deelen van rente van 4 guldens : 13 guldens 6 stuivers

3) aan pastoor over achterstel van rente van 1 cappoen en een veertel haver : 3 guldens en 12 stuivers

4) aan Armen over achterstel van 2 jaar : 10 stuivers

5) de kosten van de funeraille : 7 guldens

6) achterstel van settinge van de contributie : 6 guldens

7) aan Jan Van Heghe van achterstel van settinge : 34 stuivers


Gedaen op 27.09.1668

Present : Adriaen Vanden Abbeelen bailliu

Schepenen : Guilliam Buydens en Jan Van Heghe