Tracker

STAAT BIJ GOED BIJ HET OVERLIJDEN VAN Maria HERREMANS uxor Gillis Hevens


Maria Herremans overleden in juni 1673

Houder van het sterfhuis is Gillis Hevens

5 minderjarige kinderen :
Pieternelle 12 jaar
Margriete 10 jaar
Jan 8 jaar
Catelyne 6 jaar
Joanneken 3 jaar

Voogden zijn Augustijn Hevens en Maximiliaen Herremans

BIOGRAFISCHE GEGEVENS

Maria Herremans is een dochter van Jacobus Herremans en Margareta Van Vrechem


BATEN

1 5 ketelkens met een latoene ( ? ) canne , een panne en een eerde lepel : 11 guldens

2 16 pont tin , 3 tinnen lepels met een commeken : 8,6 guldens

3 de prontelmert als de anck soo van eerden schotels teelen potten : 24 schellingen

4 botervat , saencuype , melckeemer ( lees melkemmer ) , scherrebert , wascuype met een biertonne en 2 alf tonnen : 7 guldens

5 tafel , 4 stoelen , eenen rooster met een brantereel , 3,9 guldens

6 een caisse van clein garderobe , 2 kiesten : 29 guldens

7 de cleederen van de overledene : een witte corsay en rok , een rooie en 2 swerte lyfkens , eenen seijen voorschoot : samen 40 guldens

8 eenen brandewynketel met syn toebehoorten : 42 guldens 10 stuivers

9 3 paer slaeplaekens , 7 hemdens met mussen en craeghen : 27 guldens 2 stuivers

10 12 steenen vlas met de cnappe , 12 pont vlassen gaeren : 19,6 guldens

11 17 stucken verckensvlees met 4 hespen met omtrent 12 pont boter en smaudt : 16 guldens

12 3 veertelen leijsaet met een deel appelen : 4,6 guldens

13 2 eijseren potten , 2 strijckeijsers en metaelen candelaer : 3 guldens

14 vleeschcuype , beijl , schippe , hames , 2 spinnewielen met een tuymelaert , een meszack : 5 guldens

15 clieremande ...... , een lichtvat : niet leesbaar

16 een viereijser met een gaffel en 14 potten brandewijn : 5 guldens 2 stuivers

17 12 hinnen met een haen : 3,9 guldens

18 het slaghersbeijl , 3 messen , 2 eyseren wegghen : 8,9 guldens

192 pluijmen bedden , 2 .... , spaenssche saerge : 32 guldens

Totaal van 250 guldens 6 stuivers


DE BESTIAELEN

een root merriepeert metten basse en gareel : 36 guldens

2 coebeesten : 18 guldens

8 veertels gedorsschen graaen : 4,2 guldens

200 bundels stroij en een voer hoij ( lees hooi ) : 14 guldens


LABEUR , MES , VET , SAET EN DRIFT .....


DE GRONDEN

Voor de eigendommen zie het landboek van Denderwindeke nr. 11.  GILLIS HEVENS

A ) de erfgronden competerende de wezen

1)  een block groot 116 roeden te Vreckem
         oost Hooghstrop
         noort den Netelbroeck                                               - zie landboek van Denderwindeke bij 11. Gillis Hevens , dit is het perceel genaamd " d'elskens "

2) 60 roeden schooflant opt Hautemvelt

3) in Keystergewaute wesende thiendevrij groot 50 roeden

4) in Keystergewaute in den Gotringhemeersch : 50 roeden

Dit sijn de erfgronden afkomstig van de ouders van wijlen Maria Herremans , zie Jacobus Herremans x Margareta Van Vrechem


B ) de patrimoniale goederen
 

Dit zijn 6 percelen land namelijk

1) 109 roeden op het Cruysvelt                                        - zie het landboek -

2) 105 roeden halfven schooflant opt Windickevelt    - zie het landboek -

3) 119 tiendelant op Dasputte                                          - zie het landboek -

4) tiendelant op Apelteerenvelt groot 91 roeden          - zie het landboek  -

5) tiendelant op Nederhoenderskot                                - zie het landboek

6) een meers te Neuringen groot 360 roeden waerinne 1/2 bunder leen ( red. : omtrent de grootte van dit leen geeft een schepenbrief anno 1604 slechts 1,5 dw. leen )
    - suyt Berrenaert De Sauter
    - oost Meirrevelt
    - west Mespelterenvelt                                                   - zie het landboek -

Verder nog een hofstede die door het echtpaar geconquesteerd werd

    - oost het Kerckvelt
    - suyt Peeter Vanden Bossche
    - noort en west Jan Baptiste Lemmens                      - zie het landboek en is daar 175 roeden groot -


COMMEREN

1) een erfelijke losrente van 6 pond groot verachterd van 3 jaar aan de Heere van Zambergen : 108 guldens

2) aan Jan Baptiste Lemmens over labeur en settingen : 22,8 guldens

3) aan heere pastoor van Meerbeke over achterstel van 2 jaar van 3 cappoenen en 11 stuivers sjaars : 6 guldens 10 stuivers

4) Jacques Van Essche over 1 jaar lantpacht : 4 guldens

5) aan Sr. Pieter Van Vreckem over 3 jaar lantpachte : 18 guldens

6) aan Jan Van Snick " de conterbusse " als de 2 taux die niet en syn verpacht : 31 guldens 17,5 stuivers

7) aan Jan Van Heghe van afgehaelden biere : 4 guldens