Tracker

STAAT BIJ GOED BIJ HET OVERLIJDEN VAN Jacobus Van Cauwenberghe


Hij + 22.09.1709

Houderigge van het sterfhuis is Anna De Sauter

Wezen in het sterfhuis zijn :

Joannes 13 jaar
Marie 11 jaar
Anna 8,5 jaar
Cornelis 6 jaar
Jooris 3 jaar
Maximiliaen 1 jaar

Voogd paterneel : Jooris Van Cauwenbergh

Voogd materneel : Maximiliaen Leijsens


A / De maternele gronden

1) De behuysde stede gelegen int quartier van de Plaetse groot omtrent 1 dw.

- west de keijtse
- noort de straete
- oost Joos Hevens

2) 1 dw. op het Cruysvelt

- suyt N. Van Heghe
- onleesbaar

3) een partij schoofland op het Cruysvelt waar in 1 dw. cijns groot samen 225 roeden  ( nota bene : was bij haar vader nog 31 roeden groter )

4) een meers int quartier van de Crommekeer groot omtrent 160 roeden  ( red. : slecht leesbaar ) 
- noort de Cruepelstrate
- rest onleesbaar

 Zie landboek Denderwindeke nr. 196. een meers van 163,6 roeden
 


B.  De meubilaire goedingen

1) de potten , schotels , lepels enz. samen geprezen door de 2 voogden op : 31 guldens

2) de houderigge zegt dat er geen paternele goedingen zijn

3) onleesbaar

4) het huys ende baracke staende op de behuysde stede : 50 guldens

5) onleesbaar , mogelijks de vruchten , : 10 guldens

Alles samen is het 114 guldens


DE COMMEREN VAN DIT STERFHUIS

1) de heerlijke renten aan de heer van dezen lande , den Armen deser prochie : 24 guldens

2) over zetting aan Pieter Valck : 8 guldens

3) een croiserende obligatie schuldig aan Maximiliaen Buydens 100 guldens eens met 3 jaren interest : 109 guldens  ( slecht leesbaar , rentevoet van 3 % ? ) : 109 guldens

Totaal : 141 guldens


Dus de kommers zijn groter dan de baten van deze staat van goed

Present : Pr. Vanden Abbeele bailliu in 1710 , J. Van Varenberch en Peeter Valck


Red.

Ze hertrouwde Hendrik Van Belle , timmerman van stiel

In 1720 zullen de wezen een deel van een huis erven in Gent , zie Wedergrate nr. 267 ( red. )