STAAT BIJ GOED in Denderwindeke bij het overlijden van Pieter Machiels man van Joanna Saegemans op 28.09.1696


SvG bij overlijden van Pieter Machiels man van Joanna Saegemans , 4 kinderen

1) Jan 23 jaar
2) Cathelijne 19 jaar
3) Jan Baptiste 16 jaar
4) Nicolaas 14 jaar

V.P. Anthoon Michiels
V.M. geen te vinden en dus uit de wet als voogd genomen Lemmens borgemeester


1) 2 coeijen en 1 vigghen : 66 R

2) 20 veertelen coorens geprezen op 17 S / veertel is : 17 R 10 S

3) 10 veertelen peerdeboonen en 1 veertel erwten geprezen op 18 S / veertel : 9 R 18 S

4) omtrent 300 cooren cnoppelingen geprezen op 3,5 R / 100 is : 10 R 10 S

5) 2 leghbundelen tommaert aan 3 R / leghbundel : 6 R

6) een hoopken oude hoppe van omtrent 200 en is geprezen op 17 R / 100 is hier : 34 R

7) 150 oude hoppestaken : 9 R

8) een pluymen bedde met de toebehoorten : 8 R

9) botervat , seencuype , 2 dranckeemers , 1 melckeemer , 1 mande : 3 R

10) ijseren pot , eere ketel , 2 erde cannen , 5 melckteijlen , een deel andere prondeling van eerdewerck : 4 R

11) hanghel , hachmesch , 2 ijseren wigghen , 1 pick , 1 seyse en andere prondel : 3 R

12) kiste van morven haute , 1 moille , 1 vleeschblock , 3 stoelen , 1 spinwiel , 1 huysel , 1 strijckeyser , 1 grep : 5,5 R

13) 1 cruywaeghen , 2 oude tonnen , 2 vleugels , 1 wan , 3 sacken , een deel droog vlas met de ceuppen alles samen : 6 R 14 S

T.B. : 183 R 12 S


BATEN VAN AMELIORATIES

1) 5 lijnen land gelabeurt , gemest , het saijsel : 16,5 R

2) het derde mest in 3 lijnen : 3 R

3) het mes ligghende in den hove : 2 R

4) het groen loof staende te velde : 6 R

5) de tronck en het elshaut staende rontsomme de hofstede gepresen op : 10 R

T.A. : 37 R 10 S

Dus totale baten en voordelen : 211 R 2 S


Hier ook 102 roeden land gelegen in DW op de Varenberch
- oost en noort het Schoonvelt
- suyt de keijtse
- west dhoors Joos Goossens

waar tegenwoordig het woonhuys op staet daer de overledene in gestorven is geconquesteert van Jan Van Vreckem op de last van 7 R sjaers

Hier voor memorie gebracht


DE SCHULDEN

1) aan Jan Van Vreckem over 1 jaar verloop van rente : 7 R

2) aan deselve over 1 jaar lantpacht : 3 R

3) aan Joos Goossens idem 1 jaar landpacht : 3 R

4) aan dhoors Adriaen Vanden Broecke over 1 jaar landpacht : 1 R

5) aan Abraham Van Eesbeke over een setting ter provisie ommegestelt binnen de prochie van DW tot betalen van " de fransche contributie " te betaelen bij de ontblooters van jaeren 1694 en 1695 ter somme van : 3,5 R

6) te betalen over de contributies van DW die staen ommegestelt te worden : bij provisie 16 R

De kommers moeten betaald worden half en half verdeeld tussen de houderigge en de weeskinderen


Present op 10.11.1696 : P. Vanden Abbeele baljuw 1696 , JB Lemmmens , J. Van Vaerenberch