STAAT VAN GOED in DENDERWINDEKE bij overlijden van Pieter Hemmerijckx man van Joanna Van Bonte op 29.09.1718


Staat van goed in Denderwindeke

Overledene : Pieter Hemmerijckx op 29.09.1718

Houder van het sterfhuis : Joanna De Bonte

2 kinderen

1) Joos 2,5 jaar

2) Jan Baptiste 13 maand

3) de houderigge denkt nog bevrucht te zijn van een kind

V.P. Philips Hemmerijckx
V.M. Joos De Bonte


I ) ERFGRONDEN VAN DE OVERLEDENE

de helft van 68 roeden behuysde hofstede te Neycken
- noortoost sheeren strate
- suyt Jan Callebaut
- west de wederhelft

belast int geheel met 7,5 S sjaers aan heere van LvW


II ) HAEFFELIJCK VOORDEEL

1) de helft van de E.H. geprezen door Pieter Mignon meester timmerman van stiele : 72 R

2) een weefgetauw met de toebehoorten : 24 R

3) een coebeeste met jonck calf : 22 R

4) 15 thienlinghen ongedorsschen cooren : 17,5 R

5) 24 banden ongecnapt vlas : 12 R

6) een deel gecnapt vlas : 6 R

7) 40 pont gaeren op 6 S / pont : 12 R

8) een kiste met een schapraij : 3 R

9) botervat , cuijp , 2 heemers : 3 R

10 ) eijseren pot , hael , brandeleer met andere prondelingen van eijserwerck : 3 R

11) cleederen van de overledene , bedde , saerge , huppelinck , lijnwaert : 23 R

12) het aerdewerck ten selven sterfhuyse : 12 S

13) mande , corf , spinnewiel : 1 R 4 S

14) 1 leere , 1 swingelbert , de stoelen : 1 R 4 S

15) een deel cnippens : 8 R

16) een voeder hoij : 7 R

17) steenen troch : 1 R

18) het mesvet met saeysel en saeyen van omtrent 1 dw. broeck te Meerschvoorde : 15 R

19) 60 roeden verhant saeysel compt over labeur , mesvet , saeysel en saeyen samen : 6 R

20) 2 opgaende boomen met de houtwas daerop staende op de behuijsde hofstede daer de overledene op gestorven is : 2 R

T.B. : 239 R 10 S


DE KOMMERS

1) funeraillen : 14 R 8 S

2) schuld aan Pieter Valcke over een obligatie , in kapitaal 16 R en in croisen van 3 jaar 3 R : 19 R

3) aan dezelfde over 2 jaar verdinghden schoof : 1,5 R

4) aan Armen van DW over 2 jaar landpacht : 4 R

5) aan clooster der Penitenten tot Ninove over 2 jaar meerschpacht : 8 R

6) aan Jan Baptiste Van Branteghem causa uxoris over 2 jaar landpacht : 10 R

7) aan Sr. Guilliam Van Herreweghen over de helft van een obligatie : 8 R , de croisen hiervan 4,5 R : 12,5 R

8) aan Joos De Bonte over geleend geld : 6,5 R

9) aan dheer Romanus T'Kint ontfanger deser prochie over reste van settingen van jaar 1717 : 1 R 17 S

10) aan Jan Baptiste Rollij over verdiend peerdewerck : 6 R 1 S

11) aan Jan Roosen te Neijcken over 1 jaar landpacht : 1 R

12) aan vrouwe van LvW over heerlijke renten : 4 R 15 S

13) aan Steven Vercleren tot Vollezele over de huur van de helft van de behuysde hofstede en dit aan 8 R sjaars : 8 R

14) aan de abdij van Vicoigne over  verdinghden schoof : 2 R

15) over de settingen van DW van jaar 1718 voor als noch niet ommegestelt over de breede van 1 bunder bij provisie : 7 R

16) de kosten van de SvG : 14 R

T.K. : 120 R 11 S


Gedaan op 02.12.1718 : Pieter Vanden Abbeelen baljuw , Lieven Mertens en Michiel Rockelé