LIQUIDATIE ten laste van dhoirs Jan Ondermerckx

Afrekening op 11.02.1671

Liquidatie op 25.09.1670 ten laste van dhoirs Jan Ondermerckx te weten :

Jooris Ondermerckx ,
Gillis De Middeleer ,
Jacques De Bast ,
Gillis De Saegher causa uxoris ,
Jan Crispeels als voogd over de weeskinderen van Adriaen Crispeels

Eiser : Cornelis Verlinden ontfanger der stede ende lande van Aelst

Eis : 9 jaar croos van een rente van 5 pond groot dleste verschenen de lesten Meert 1670


Openbare verkoop van

1) thiendelant opt Apelterenvelt
    - oost de erfve van Franchoys De Roy
    - west dhoirs Adriaen De Naeyer
   - suyt Joos Cools erfve
   - noort Jan Van Snick

gebleven op Sr. Pieter De Groote voor 6 stuivers de roede en is gemeten bij Mr. Jan Van Gijsegem en groot in Windickse mate : 106 roeden 10 voeten : 31 guldens 19 stuivers

2) stuck lant opt selve velt
    - oost Jan De Groote
    - west Christoffel De Ro
    - suyt de strate

gebleven op Sr. Pieter De Groote voor 5 stuivers en is groot in dezelfde mate 105 roeden : 26 guldens 5 stuivers

3) thiendelant opt Windickevelt
    - oost Jooris Bruylant
    - west Eloy Van Eesbeke
    - suyt den voetwegh
    - noort Gillis Minnongh

gebleven op Sr. Pieter De Groote voor 8 stuivers de roede en is groot in dezelfde mate 103 roeden : 41 guldens 8 stuivers

4) stuck lant op de Moorputte
    - oost Jacques De Bast
    - west Pieter Van Gehuchte
   - noort de straete

gebleven op Sr. Pieter De Groote voor 10 stuivers de roede en is groot 1 dw. : 50 guldens

5) stuck thiendelant op de Grooten Cortenbosch wesende 33ste schooflant
    - oost de erfgenaemen van Heer Jooris Van Vrechem in sijnen tijde pastoor van Pollare
    - het losgat van de Biest
    - suyt de Biest
    - noort Mr. Jacques Wijns

 gebleven op Sr. Pieter De Groote voor 3 stuivers de roede en is groot 260 roeden , daer den wagenwegh ende den voetwegh hierdoor lopen is dit volgens de costume van het land van Aelst verminderd tot 237 roeden  en aldus : 32 guldens 11 stuivers

Present : Christoffel De Ro burgemeester , Jan Pleck en Pr. De Cueleneer schepenen
                 N. Gillis schepenklerk

Redactie : Hier kan ik de naam van de schepenklerk lezen als Gillis . Ik twijfel aan de talloze keren dat ik als schepenklerk Willis noteerde