Tracker

STAAT BIJ GOED BIJ HET OVERLIJDEN VAN JOOS HERREMANS op 27.06.1716

Houder : Anna Hevens fa. Augustijn , 3 kinderen


3 kinderen

1) Catharina 13 jaar
2) Jenneken 4 jaar
3) Marie 17 maand

V.P. Pieter Herremans
V.M. Frans Thielens tot Brussel


De overledene heeft geen erfgronden nagelaten tenzij een rente ofte obligatie van 7 guldens 9,5 stuivers sjaers ten laste van een persoon tot Ootinghen


DE MEUBILIAIRE EFFECTEN

de prijsije is gedaen bij Lieven Mertens , Michiel Rockelé en Michiel Vander Poorten

 1. 2 coebeesten met een calf : 36 R
 2. 5 hinnen met eenen haen met 7 kieckens : 2 R 8 S
   
 3. botervat , cuijpe , heemer met den staf : 3 R 12 S
 4. 2 eijsere potten , eijseren panne , strijckijser , huijsel , sneymes : 3 R 4 S
 5. 9 melckteilen , een deel prondelingen van haerdewerck : 2 R
 6. hekel met 5 tinne lepels : 1 R 5 S
 7. hael , hangheneyser , blaespijpe , rooster , vierschippe , tanghe , brandeleer , heusken , scheire : 1 R 16 S
 8. schippe , grepe , meshaeck , braecke , pick met den haeck : 2 R 7 S
 9. Schreynhoute schappraije : 4 R
 10. moille met het decksel , cleijn taeffelken met 4 stoelen : 2 R 10 S
 11. vleeschcuijpe met een half tonne : 3 R
 12. 2 slechte kisten : 1 R 4 S
 13. 1 bijl , 2 haenthaemers , 1 naergetouw , pleckspaen : 1 R 10 S
 14. haweel met deel prondelinghen van eijserwerck : 14 S
   
 15. 32 pont verckenvleesch , deel veirsmaut , omtrent 20 pont boter : 9 R 3 S
   
 16. 2 wascuypkens , 1 drackaert , een minneken , 1 waterheemer : 2 R 8 S
   
 17. 11 veertelen rogge , 8 veertels tarwe , 2 veertels herten , 2 pont hoppe : 12 R 9 S
 18. 43 thierelinghen ondegedorschen cooren prijs op 9 S / 10 : 19 R 7 S
 19. 4 thierlinghen gedorsschen stroij : 16 S
 20. 15 thierlinghen haver prijs op 8 S / thierelinck : 6 R
 21. 29 banden ongewaetert vlas : 7 R 5 S
 22. halven sack boonen : 1 R 12 S
 23. 125 staecken met noch de roomsche boonstaecken met de nieuwe hoppe : 8 R
 24. deel " claverhoij " : 3 R
   
 25. al de trunck staende aen de behuysde stede met een sack appels samen : 9 R
 26. de helft van 2 opgaande bomen op de hofstede : 1,5 R
 27. de trunck op een veldeken gelegen neffens het Frijthof ; 32 S
   
 28. de vervoetheden in den coolhof : 4 R
   
 29. al het brandhout : 3 R
   
 30. 34 ellen smal gebleekt lijnwaat aan 6,5 S / elle
 31. 12 hemdens van de overledene met 3 crawatten : 14 R
 32. alle cleederen van de overledene : 9 R
 33. een hoed , een paar kousen en andere prondelingen : 1 R
   
 34. een pluymen bedde met den huppelinck en een spaensche saerge : 10 R
   
 35. 26 pond garen , zowel " vlassen als wercken " : 9 R
 36. een deel gehekelt vlas en een deel werck : 44 S
 37. 2 paar slaaplakens : 3 R
 38. 2 sacken met 2 cleijne : 35 S

  Vervoetheden
   
 39. derde mesvet in partij van 5 lijnen gelegen tegen het Frijthof : 3 R 6 S
 40. het labeur tot 1,5 voren : 2 R 2,5 S
   
 41. 1 dachwant op het Cruysvelt braak liggend , is gelabeurt met 2 voren met het volle mes : 11 R
   
 42. het labeur met 1 vore in de bhuysde hofstede omtrent 1/2 dachwant waarvan de helft gemest : 2 R 15 S
   
 43. het mes liggende in den hof : 2 R

  Gereede penningen
   
 44. in gereede penningen : 141 R 8 S

  Tegoed van diverse personen
   
 45. van Laureijs De Smet tot Ninove over geleend geld : 29,5 R
 46. van Sr. Joos Van Heghe over verdiende arbeid : 9 R
 47. van N. in Oetingen over crois van rente van 7 R 9,5 S sjaars en nu tot 14 R 19 S en dit over 2 jaar

  Tegoed over pachten
   
 48. van Jacques D'Hauwer over landpacht : 4 R
 49. van Laureijs Bultrijs over landpacht : 2,5 R
 50. van Matthijs Cools over landpacht : 2,5 R
 51. van Pieter De Meijer over 2 jaar landpacht : 28 S
   
 52. 2 spinnewielen , 6 haspers , 1 cruywaegen : 1 R 10 S
 53. 3 deurhaecken met 4 ooghen : 9 S

  de hofstede
   
 54. het huys ende timmeragie mette edifitien daer op staende met de stal en het verckenskot is gebleven in het gemeen , te weten dat de helft hiervan competeert aan de zusters van de houderigge behoudens de stal en het verckenskot die bij de overledene nieuw gemaakt zijn en is " staende werck " : 96 R 5 S
   
 55. de verbeternisse gedaen aen het huis in " nieuwe kepers " : 30 R 8 S

  TOTALE SOM DER BATEN : 511 R 11,5 S
 

DE KOMMERS

1) de uitvaart , grafmaker en waslicht samen : 12,5 R

2) aan de Eerwaarde Paters Carmelieten tot Aalst over 5 jaar crois van een rente van 10 S sjaars : 2,5 R

3) aan heer van LvW over heerlijke rente : 9 R 14 S

4) aan Frans Tielens over 1 jaar huishuuer : 6,6 R

5) aan de ontfanger De Weghe over zettingen van jaar 1716 en dit aan 5 R / bunder en dit over de breedte van 5 dachwant : 6 R 5 S

6) de vacaties

- de baljuw over vacatie en het afnemen van de eden : 4,5 R
- idem vacatie van borghmr. en schepenen : 3 R
- idem greffier : 3 R
 
- aan greffier over het scrhijven en maken van double : 5 R 12 S
- aan greffier over schrijven en projecteren van desen staet en andere besoignen : 1,5 R
- aan greffier over " de seghel nodigh tot het eerste blat van desen staet " : 10,5 S

- aan de prijsers te weten burgemeester Mertens , Michiel Rockelé en Michiel Vander Poorten : 2 R
- aan Hendrik Van Belle mr. timmerman over prijsen van de huyssagie : 8 S
- nog enkele becostigingen voor dese SvG : 19,5 S

totale kommers : 59 R 3 oorden


Present op 07.09.1716 : de baluw Pieter Vanden Abbeelen , Lieven Mertens , Michiel Rockelé