STAAT VAN GOED in DENDERWINDEKE bij overlijden van Joanna Hemmerijckx vrouw van Lieven O op 13.03.1715


Staat van goed in Denderwindeke

Overledene : Joanna Hemmerijckx op 13.03.1715

Houder van het sterfhuis : Lieven O

2 kinderen

1) Pieter 4 jaar

2) Catharina 13 maanden

V.P. Noel Bouvard
V.M. Petrus Hemmerijckx


CAPITTEL VAN DE ERFGRONDEN VAN DE OVERLEDENE

alleen : 100 roeden op het Neijckenvelt
- oost sheeren strate
- suyt den voetwech
- west Cornelis Van Snick
- noort dhoors Pieter Cardoens
 


CAPITTEL VAN DE MEUBILAIRE GOEDINGEN

de prijsije is gedaan door de V.M. en door Adriaen Prieels en Pieter De Smet

1) een grijse coebeeste : 30 R

2) al het ijserwerck ten selven sterfhuyse bevonden : 10 R 10 S

3) een getauw met toebehoorten : 24 R

4) een kiste en een moille : 4 R 10 S

5) een cuypken , een heemer en ander houtewerck : 5 R 16 S

6) al het aerdewerck : 1 R 4 S

7) een bedde met toebehoorten , al het lijnwaet ten sterfhuyse bevonden : 17 R

8) 100 deckstroij : 2 R

9) 5 hoenders : 30 S

10) 125 roeden braeckgraen in 2 partijen : 27 R

11) 3 lijnen tarwe : 14 R

11) al het mes in den hof en op de partijen : 12,5 R

12) 100 roeden hoijgars in 2 partijen ( Rulenscot en Muysenbeek ) : 10 R 10 S

13) al de erten ( erwten ) en boonen in den coolhof : 1 R 4 S

T.B. : 147 R 4 S


KOMMERS

1) aan heere van LvW over de koop van schaarhout : 16 R 11 S

2) aan Pieter Valcke een rente van 1 gulden sjaars croiserende de penning XVI hier met kapitaal en croisen tot 16 R 4 S 1 0

3) aan Jan Van Vaerenberch over 4 jaar crois van rente van 12 guldens sjaars : 48 R

4) aan Jan Van Vaerenberch over 3 jaar meerschpacht : 18 R

5) aan Barbara Vanden Broecke over geleend geld : 5 R

6) over rest van " de maelderije " : onleesbaar

7) aan de ontfanger De Weghe over rest van zettingen van jaar 1705 : 12 R

8) schuld aan de pastoor over de uitvaart mitsgaders de grafmaker en de de koop van waslicht : 8 R 16 S

9) vacatie van de baljuw : 4 R

10) vacatie van de burgemeester en schepenen : 3 R

11) idem de greffier : 3 R

12) de greffier over het lezen en appostileren met de double van dien : 2,5 R


TOTALE SOMME : 138 guldens 17 stuivers 1 oort


Meer boni dan mali : 28 guldens 7 stuivers

Gedaan op 28.09.1716

Present : Pr. Vanden Abbeelen baljuw 1716

Vander Mijnsbrugghen meier 1716

Schepenen : Mertens , Cornelis De Maeseneer , Gillis Buydens