VERKAVELING van de familie Jacobus Herremans x Margareta Van Vreckem , circa 1670


Verkaveling bij het overlijden van Jacobus Herremans en Margareta Van Vreckem in Denderwindeke

Deze aktes zijn zwaar beschadigd , sommige folio's zijn voor de helft vergaan

Wat er nog enigszins leesbaar is :

Er zijn 6 staken in dit sterfhuis , elke staak heeft recht op het 1/6de deel van " de gheneraelen prijs van de meubilaire goederen en pachten " zijnde 228 guldens 3 stuivers 4 deniers


1) Pierijne Herremans  , 1ste staak , ze was ongeletterd

Ze heeft als huwelijksgift 190 guldens ontvangen dus blijft hier nog 38 guldens 3 stuivers en 4 denieren

Ze krijgt ondermeer 9 pont garen , 3 servetten , een rocklijf , het 1/6de paert van 50 roeden vlas op het Hautemvelt

Ook nog over een jaar pacht die schuldigh syn DHOORS JAN ROOSSELE tot KEYSTERGHEWOULT


2) Marie Herremans , 2de staak , haar man Gillis Hevens ondertekent de verkaveling

Ze kreeg als huwelijksgift 176 guldens dus moet nog ontvangen 52 guldens 3 stuivers en 4 denieren

Ze verwerft

- 2 eyseren pottekens , een eyseren panne , strijckeyser , een haeltanghe en brandereel tsamen 4 guldens 14 stuivers

- een bijl en schippe : 1,5 guldens

- 6 hemdens : 4,5 guldens

- " een lanck ammelaecken " : 3 guldens

- 1/6de van omtrent 50 roeden vlas staende op het Hautemvelt : 3 guldens

- de helft van 122 roeden ghers ( lees : gras ) op de Sluysenmeersch : 3 guldens en 12,5 stuivers

- het 1/3de van 40 guldens pacht van " een ghelaeghe te Keyster " dwelck schuldich is Jan Van Cottem : 13 guldens 6 stuivers 16 denieren


3) Elisabeth Herremans x Jacques Van Assche voor 3de staak . Elisabeth Herremans was geletterd                      ( ** : Van Assche , Van Essche , moeilijk uit te maken )

Ze kreeg 150 guldens als huwelijksgift  dus blijft er 78 guldens 3 stuivers en 4 denieren te goet

- een ketel , visspaen enz. : 3 guldens 12 stuivers

- 4 paer slapelaeckens : 12 guldens

- 1/6de van 50 roeden vlas op het Hautemvelt : 3 guldens

- de helft van 122 roeden ghers in de Sluysenmeersch : 3 guldens en 12,5 stuivers

- 55 roeden haver int block ter Elst ( localisatie me onbekend ) : 6 guldens en . .

- 2/3de van 85 roeden tarwe gesaeyt op Hautemvelt

- het 1/3de paert van 40 guldens pacht van het gelaeghe te Keyster dwelck schuldigh is Jan Van Cottem


4) Maximiliaen Hermans voor 4de staak , Maximiliaen was geletterd

Ook hij kreeg 150 guldens als huwelijksgift en verder

- een houten kiste met eyseren banden : 4,5 guldens

- de helft van 14 manshemden : 10 guldens 16 stuivers                   ( red. : een hemd was niet bepaald goedkoop )

- de helft van een grijs laken , broek , wambuys , justacoux , 2 paar kousen en paar nieuwe schoenen e.a. : 8 guldens 4 stuivers

- het 1/3de paert van de pacht van het gelaeghe te Keyster gepacht door Jan Van Cottem : 13 guldens 6 stuivers 16 denieren

- 57 roeden ghers in de Sluysenmeersch : 3,5 guldens                 ( red. : zie het landboek van Denderwindeke bij de afsetenen van Vollezele n 2425 )

- het ghers op 94 roeden meers in de Jaegersmeersch : 3 guldens

- 85 roeden cooren staende op het Neyghenvelt : 16 guldens

- 1/6de van omtrent 50 roeden vlas op het Hautemvelt : 3 guldens


5de en 6de staak :

Het gaat hier om Pieternelle geboren in 1649 en Adriaenken met als voogden Joos Herremans en Jan Van Vreckem


Er wordt nog getekend door Jan Van Vreckem en Joos Herremans

Pieternelle Herremans kon niet tekenen

Omtrent de gereede penningen sijnde in handen van Joos Herremans , deze worden verdeeld in 6 staken

Present : Vanden Abbeele baljuw , Christoffel De Ro en Joos Pleck


Helaas is deze verkaveling zo erg beschadigd dat het geen zin heeft ze verder te bewerken , red.