BARONIE VAN WEDERGRATE nr. 253 

STATEN VAN GOED EN LIQUDATIES


Staat van goed in Denderwindeke bij overlijden van Cornelis De Wolf op 17.10.1676


Overledene : Cornelis De Wolf overleden op 17.10.1676

Houderigge van het sterfhuis : Marye Vander Eeckt

Kinderen : 

1 Joanne 13 jaar

2 Josyne 11 jaar

3 Jan 8 jaar

4 Joos 4 jaar

Voogd materneel : Jan Vander Eeckt

Voogd paterneel : niet ingevuld


HAEFFELYCKE GOEDEN

1) vleesblock , botervat , melckheemers e.a. : 30 stuivers ( nauwelijks leesbaar , red. )

2) ketel , eyseren pot , de prondelmert aen den anck soo van schotels en lepels e.a. : 3,5 guldens

3) bijl , hangheneyser , 2 braecken , eyseren panne , cnappe : 2 guldens 16 stuivers

4) een weefghetauwe met alle de gereetschap van cammen en anderssins met 4 cuypen in clye : 11 guldens enz.

5) een pluymen bedde met den hooftpeulen , een spaensche saerge met 2 oorcussens sonder pluymen : 12 guldens

6) meshaeck , grep , huysel , 2 eckels , 8,5 pont vlassen gaeren : 3 guldens 4 stuivers

7) 13 bundelen vlas met omtrent 100 hoppestaecken : 8 guldens enz.

8) o.a. aerghetauwe , vleghel , 2 recken : 10 stuivers

DE BATEN : 43 guldens 15 stuivers


DE COSTEN

1) de begrafeniskosten kwamen tot 13 guldens 8 stuivers

2) schuld over bier : 24 stuivers

3) maelgelt : 20 stuivers

4) aen Cornelis Hevens : 20 stuivers

5) ten achter over settingen : 19 guldens 12 stuivers

Merkwaardig :

de houderigge vindt dat de baten te hoog getaxeert zijn en eist daarom recompense tot 100 guldens

COMMEREN tot 37 guldens 4 stuiversGetekend door griffier Gillis met de bailliu , A. Van Eesbeke en Cornelis De Ro op 19.11.1676