Tracker

VERKAVELING bij overlijden van Pieter Verckens en Joanna Vanden Broecke

Anno 1640


6 staken tussen de erfgenamen van wijlen Pieter Verckens en wijlen Joanna Vanden Broecke


Kavel A naar Philips Vanden Eynde

Kavel B naar Gillis Verckens

Kavel C naar Joos Vander Eeckt x Joanna Verckens

Kavel D naar Joos Van Wilderode zijn wezen

Kavel E naar Pieter Verckens

Kavel F naar Joos Verckens


Overzicht van de percelen

 1. Appelterrevelt 113 roeden ( B4 ) ( C4 )
 2. Appelterrevelt 125 roeden ( D4 ) ( F4 )
 3. Appelterrevelt 75 roeden ( E4 )
 4. Apelterenvelt 68,5 roeden ( F2 )
 5. Dasputte 126 roeden  ( A1 )
 6. Dasputte 118 roeden ( B1 )
 7. Dasputte 118 roeden ( C1 )
 8. Dasputte 118 roeden ( D1 )
 9. Dasputte 133,3 roeden ( E1)
 10. Effelteren 208 roeden  ( A4 ) ( E5 )
 11. Haseleer 180 roeden  ( A6 ) ( C6 ) ( D6 ) ( E6 )
 12. Mespelterenvelt 87 roeden ( E7 )
 13. Merrevelt 61,5 roeden  ( A5 )
 14. Merrevelt 191 roeden ( E2)
 15. Neyckenvelt 75 roeden ( F1 )
 16. Rietvelt 60 roeden ( C7 )
 17. Rietvelt 125 roeden ( F6 )
 18. Swellinck 228 roeden ( B5 ) ( C5 )
 19. Swellinck 258 roeden ( D5 ) ( F5 )
 20. Techem 206 roeden ( C2 ) ( D2 )
 21. Ter Hellen 60 roeden  ( A7 ) ( F7 )
 22. Voslochtinck 100 roeden ( D3)
 23. Vosstede 170 roeden ( B3 )
 24. Vosstede 100 roeden ( F3 )
 25. Windickebosch 106 roeden  ( A3 )
 26. Windickebosch 106 roeden ( E3 )
 27. Windickebosch 106 roeden ( C3 )
 28. onder Pollare 176 roeden   ( A2 ) ( B 2 )

  De hofstede en een verder perceel werden niet in de verdeling opgenomen , ze zullen later door Pieter Verckens worden ingekocht


CAVEL A : Philips Vanden Eynde

1) 126 roeden land op de Dasputte
- oost de strate
- suyt de cavel B
- west het kerckengoet van Denderwindicke

geprezen op 25 S / roede

Hiervan moet 8 roeden niet meegerekend worden wegens " schade van de straete " en dus : 165 R 10 S

2) de helft van 176 roeden land in Pollare " maer Windickse mate "
- oost Jan Van Vrechem
- suyt Bertel Vanden Eynde
- noort cavel B

groot over deze helft 88,5 roeden en gepresen op 36 stuivers / roede en dus : 159 R 6 S

3) 106 roeden land op de Windickbosch
- oost den cheyns van het sterfhuys
- suyt de strate
- west cavel C
- noort den Windickenbosch

geprezen op 1 R / roede dus : 106 R

4) de helft van 208 roeden land op den Effelteren
- zuyt Olivier Van Eesbeke
- west Denijs De Poil
- noort cavel E met het wederdeel

is 104 roeden geprezen op 1 R / roede : 104 R

5) 61,5 roeden op het Merrevelt
- oost de straete
- suyt de weduwe Andries De Boyer ( ? )
- west Geeraert De Roo
- noort Adriaen Van Wilderode

geprezen op 35 S / roede : 107 R 12 S 2 O

6) het vierendeel van 180 roeden in de Haseleere
- west de Poortenmeersch
- suyt de straete
- oost cavel D
- noort het Buydensveldeken

is 45 roeden geprezen op 3 R / roede : 180 R

7) de helft van 60 roeden meers ter Hellen
- oost den kets
- suyt cavel F
- west Pieter Van Vrechem
- noort Jooris De Groote

is 30 roeden geprezen op 3 R / roede : 90 R

Som van deze kavel : 967 R 8 S 2 O


CAVEL B : Gillis Verckens

1) 118 roeden land op de Dasputte
- noort cavel A
- oost de straete
- suyt cavel C met het wederdeel
- west het kerckengoet van Denderwindicke

geprezen op 45 S / roede : 265 R 5 S

2) de helft van 177 roeden onder Pollare maar is Windickse maete
- oost Jan Van Vrechem
- suyt cavel A met het wederdeel
- noort Frans De Mol

is over deze helft 88,5 roeden geprezen op 36 stuivers elke roede : 159 R 6 S

3) 170 roeden in de Vosstede
- oost de straete
- suyt de chijns van tselve goet
- west den Windickenbosch ende de Hondekensberch
- noort cavel D

geprezen de 70 roeden op 35 S / roede en de 100 roeden op 30 S / roede : 272,5 R

4) de helft van 113 roeden schoofland op het Appelterrvelt
- west Jooris De Groote
- oost cavel C

is geprezen op 30 S / roede : 84 R 15 S

5) de helft van 228 roeden land op de Swellinck
- oost Jooris De Groote de oude
- suyt Mathijs De Ro
- west cavel C
- noort de kets

en is 114 roeden geprezen op 30 S / roede : 171 R

Som : 953 R 1 S


CAVEL C : Joos Vander Eeckt x Joanna Verckens

1) 118 roeden op de Dasputte
- cavel B
- oost de straete
- suyt cavel D
- west het kerckengoet van DW.

geprezen op 45 S / roede

2) de helft van 206 roeden land op de Techem
- suyt Jan De Doncker
- oost de Rensdaelbosch
- noort cavel D
- suyt den Cuypbosch

geprezen op 2 R / roede

3) 106 roeden op de Windickebosch
- oost cavel A
- suyt de strate
- west cavel E
- noort den Windickbosch

geprezen op 1 R / roede : 106 R

4) de helft van 113 roeden schoofland opt Appelterrevelt
- oost en noort Jooris De Groote
- west cavel B

geprezen op 30 S / roede : 84 R 15 S

5) de helft van 228 roeden land op de Swellinck
- oost cavel B
- suyt Mathijs De Ro
- west Jooris De Groote
-  noort de kets

geprezen op 25 S / roede : 142 R 10 S

6) 1/4de van 180 roeden in de Haseleer
- oost cavel
- suyt de strate
- west cavel
- noort Buydensveldeken

groot 45 roeden geprezen op 45 S / roede : 112,5 R

7) 60 roeden land op het Rietvelt
- oost Pieter Van Vrechem
- suyt Joos Van Snick
- noort Jan De Doncker

geprezen op 30 S / roede : 90 R

Som : 1007 R 5 S


CAVEL D : de weesen van Joos Van Wilderode

1) 118 roeden land op den Dasputte
- oost de straete
- suyt het cloostergoet van Beaupre
- west het kerckengoet van Denderwindeke
- noort cavel C

geprezen op 45 S / roede : 265,5 R

2) de helft van 206 roeden land op de Techem
- noort Pieter Stercke
- oost den Reinsdaelbosch
- suyt cavel C
- west den Cuypbosch

is 103 roeden geprezen op 2 R / roede : 206 R

3) 1 dagwand land in de Voslochtinck
- oost de straete
- suyt cavel B
- west den Hondekensberch
- noort cavel F

geprezen op 18 S / roede : 90 R

4) de helft van 125 roeden schoofland op het Apelterenvelt
- suyt Joos Van Snick
- west en oost Gillis De Roo
- noort cavel F

is 62,5 roeden en geprezen op 30 S / roede : 93 R 15 S

5) de helft van 258 roeden op de Swellinck
- west dhoors Geert De Ro
- oost cavel F
- suyt Sateroisengoet van Herne

compt over deze helft tot 129 roeden en is geprezen op 30 S / roede : 193 R 10 S

6) het vierendeel van 180 roeden in de Haeselere
- west cavel A
- suyt de strate
- oost cavel C
- noort Buydensveldeken

geprezen op 55 S / roede : 124 R 16 S


CAVEL E : Pieter Verckens

1) 133 roeden en een deel van een roede op de Dasputte genaempt
- oost Pieter Van Vrechem
- suyt Jan Evens
- west Apelterenvelt
- noort het Rietvelt

gepresen op 40 S / roede : 266 R 14 S

2) de helft van 191 roeden land op het Merrevelt
- west het Mespelterenvelt
- suyt de strate
- noort Pieter Van Belle
- oost cavel - - - -

is geprezen op 38 S / roede en dit voor 95,5 roeden : 181 R 9 S

3) 106 roeden land op de Windickebosch
- oost cavel C
- suyt de straete
- west Christiaen Reygaert
- noort den Windickebosch

geprezen op 20 S / roede : 106 R

4) 75 roeden schoofland op Apelterenvelt
- oost Adriaen Vanden Broecke
- suyt Sint Jacobsgoet in Gent
- west Joos Uytenhove
- noort het Neyckenvelt

geprezen op 30 S / roede : 112,5 R

5) de helft van 208 roeden land op den Effelteren
- noort de strate
- oost en suyt cavel A
- west de Weduwe Jan Vander Kelen

en is geprezen op 25 S / roede : 130 R

6) het vierendeel van 180 roeden in de Haseleere
- zuyt het Mespelterenvelt
- oost de strate
- west cavel D
- noort " Buydens veldeken "

compt over het vierendeel tot 45 roeden en is geprezen op 48 S / roede : 108 R

7) een partij leen op het Mespelterenvelt groot 87 roeden
- suyt Jan Buydens
- west de kuere van Neygen
- noort Jan Vander Smissen
- oost het leen van dit sterfhuys

is geprezen op 1 gulden de roede , verminderd met 9 guldens voor het verheffen van het leen

Is samen 982 R 12 S


CAVEL F : Joos Verckens

1) stuck lant opt Neyckenvelt groot 75 roeden
- oost Pieter Van Vrechem
- zuyt het Apelterenvelt
- west Pieter Sterck
- noort Jan Cautaert

groot 75 roeden en geprezen op 45 S / roede : 168 R 15 S

2) 68,5 roeden land op het Apelterenvelt
- oost Pieter Stercke
- suyt Jooris De Groote
- west cloostergoet Beaupre
- noort Gillis De Roy

geprezen op 40 S / roede : 137 R

3) 1 dagwand in de Vosstede
- oost de straete
- suyt Cavel D
- west den Hondekensberch
- noort het cloostergoet van Vicoigne

geprezen op 16 S / roede : 80 R

4) de helft van 125 roeden schoofland op het Appelterrevelt
- oost Gillis De Roo
- suyt Cavel D
- west de voorste Gillis De Roo

geprezen op 30 S / roede : 93 R 15 S

5) de helft van 258 roeden land op de Swellinck
- oost het goet van de Sateroosen van Herne
- suyt deselve Sateroosen
- west Cavel D

geprezen op 30 S / roede : 193 R 10 S

6) 125 roeden land op het Rietvelt
- oost den gracht
- suyt Pieter Van Vrechem
- noort Mathijs De Ro

geprezen op 35 S / roede : 218 R 15 S

7) de helft van 60 roeden meers ter Hellen
- suyt Merten Verckens
- west Pieter Van Vrechem
- noort Cavel A
- oost den kets

geprezen op 60 S / roede : 90 R


Present : den heere baljuw , Pieter Minne , Gillis Buydens , Pr. De Cueleneer , Lauwereys Vanden Dorpe , schepenklerk De Fraye

Gedaan op 02.05.1640