Tracker

STAAT BIJ GOED BIJ HET OVERLIJDEN VAN Maria De Dijn vrouw van Jacques Valcke


Clara De Dijn overleden op 08.03.1698 , ook de parochieregisters vermelden dezelfde datum

Houder : Jacobus Valck

En weeskind met name Eloy Valck

V.P. : Pieter Valcke
V.M. : Pauwel De Dijn


A / capittel van de maternele goederen ende gronden van erfven

het betreft hier 1 partij in Denderwindeke en 4 in Nieuwenhove

1) boomgaert int quartier te Boterdaele
- Merten De Cleer causa uxoris
- west de behuysde stede van de overledene
- noort de strate
- suyt het Vosgelege

groot 284 roeden

2) partij land te Nieuwenhove op het Aennekensvelt
- oost Eloy De Ro
- suyt de kercke en de Hennekensmeersch
- west Merten De Cleer
- noort sheeren strate

groot 232 roeden

3) stuck land ook in Nieuwenhove op de Lodderdries
- suyt dhoors Jan Van Lierde
- west dhoirs Louis Willekens
- noort Pieter Somers

groot 95 roeden

4) 54 roeden op de Lodderdries
- oost dhoirs Bernaert Van Breusegem
- suyt het cloostergoet van St. Adriaens binnen Geraardsbergen
- west dhoirs Louis Willekens
- noort Jan Van Lierde

groot 54 roeden

5) partij meersch te Nieuwenhove in den Brandemersch
- oost en suyt Pr. Van Breusegem
- west Adriaen De Coene
- noort dhoors Joos De Meyer

groot 128 roeden

B) DE CONQUESTEN

De houder geeft te kennen dat hem enige goederen sijn competerende ten sterfhuyse van sijnen vader Jan Valck welke alsnog onverkaveld zijn mits zijn moeder nog leeft en dat ze hieraan haar tocht heeft dus memorie

geen conquesten vermeld
 


B.  De haeffelycke baeten

1) kuipwerk : botervat , saencuype, melckheemer , dranckcuype : 2 R 14 S

2) ketel , eijseren pot , eyseren panne , alle de prondelmert op den hanck : 5 R 8 S

3) kiste van arden houte en een half tonne : 5 R

4) een coebeeste : 25 R

5) al het mes in den hove : 5 S

6) bijl , schippe , een rieck : 6 S

7) al het gars en claveren in dit sterfhuys gevonden : 14 S

8) een bedde met hooftpullen en een saerge : 13 R

9) de besaeytheden op omtrent 2 dachwant met cooren geprezen op 25 tierlingen , de tierlinck geprezen op 18 S : 22,50 R

( dus rekent men op een opbrengste van 12,5 tienlingen rogge / dw. )

10) de besaeytheden van haver en somergerste staande op omtrent 150 roeden : 14 R

11) opgaende boomen op de behuysde stede en consisterende in 5 abbeelkens en 1 poperlierken en 1 cleijn elsken : 14 R

12) de huysinghen geprezen door Jan Baptiste . . . .  en Eloy De Ro : 54 R

13) tegoed van Adriaen Van Wichelen binnen Nuwenhove over achterstel van meerspacht van 2,5 jaar boven " de quitschel " : 6 R

14) tegoed van Cornelis De Brackenier over rest van de koop van een paard : 4 R 4 S

15) het labeur van jaren 1698 op omtrent 1 dachwant gelabeurt met 1 voire : 24 S

Totaal der boni : 187 R 6 S


C. DE SCHULDEN

1) schuld over de settingen en contribussen van Nieuwenhove : 9 S

2) aan Jan Vander Stockt mulder in Pollare over coop van cooren : 4,5 R

3) aan Pieter De Smet over enige afgehaalde waren : 2 R

4) aan Anton Gevart binnen Idegem : 4 R

5) aan Pieter Valcke zijnen broeder over een rente van 13 R sjaars bezet op de goederen van de overledene en is in kapitaal : 208 R ,  hier memorie

Deze rente is ten laste van de gronden van de overledene

6) aan idem over croisen over deze rente : 5 R 18 S en dit over 5 maand verloop , hier memorie

7) schuld over de openstaande zettingen van DW en Nuwenhove en zullen gebracht worden na de ommestelling , hier memorie

Marge : Eloy Valcke heeft deze rente gelost aan Pieter Valcke en dit zowel in kapitaal als croisen op 03.01.1713

Totaal der schulden : 22 R


Present op 24.07.1698 : Vanden Abbeelen baljuw , J. Van Vaerenberch , J.B. Lemmens