LIQUIDATIE ten laste van Gislijn Vanden Eeckhout op 15.12.1661


Eiser : de paters Carmelieten tot Edingen

ten laste van : Gislijn Vanden Eeckhoute tot Galmaarden

Eis : 7 jaar crois van een rente van 12 pond parisis de laatste in 1659

Hiertoe verkoop van :

133 roeden en 6 voeten te Neycken
- oost sheeren strate
- suyt en west Jr. Frans Van Oostendorp
- noort Gillis Minong

Verkocht aan 13 stuivers de roede aan Hr. Van Craenenbroeck tot Denderwindeke

Werd gemeten door Mr. Jan Van Gijseghem die hiervoor 2,5 guldens betaald werd

Present :

Joos Roosen burgemeester , Jan Mathijs en Pieter Buydens schepenen