LIQUIDATIE in DENDERWINDEKE ten nadele van NICOLAES DE QUICK en CORNELIS DE GROVE , anno 1655Vervolger : Mr. Jan Vande Poele

Vervolgden : Niclaes De Quick en Cornelis De Grove

Condempnatie op den 14de van den jaere 1655

gedaan door de meier Gillis Van Vaerenberch en ondertekent De Fraye


1) de coopsom van een behuysde stede groot 9 dw. binnen DW. te Rijst soo in boomgaert , landt , meersch als bosch metten huyse schuere , stallingen en andere edificien
            
- paelende oost sheeren strate
- noort en west het Reysevelt
            
 daer wordt afgetrocken het 1/4de paert van Lieven De Quick en blijft 675 roeden en gebleven op Jan Vander Poorten over de weduwe Merten Thienpont a 23 stuivers de roede

dus : 793 guldens 2 stuivers

2) de coopsom van 438 roeden lants op den Grooten Lietersberch comende

- deen syde dhoirs Gillis De Smet daerinne heeft Lieven De Quick 1/4de dus blijft 328,5 roeden

gebleven op Jan Vander Poorten als leste verhooger in den naem van de Wed. Merten Thienpont en Joos Roosen voor 13 stuivers de roede

dus : 221 guldens 13,5 stuivers

3) de coopsom van 184 roeden schooflant op den Cortenbosch
              
- deen syde dhoirs Pieter Van Vrechem
 - dhoirs Pieter Schoonjans

 gebleven op Joos De Groote a 4,5 stuivers de roede dus : 41 guldens 8 stuivers

4) de penningen van 491 roeden 9 voeten meersch genaempt " DEN MESVAEL "
            
 - noort de Cortenbosch
- oost de kets 

 daerinne competeert Lieven De Quick met 1/4de dus blijft 354 roeden belast met int geheele 2 cappoenen sjaers aen Jan Ondermerckx

op Jan Vander Poorten over de voorste weduwe Thienpont voor 25,5 stuivers de roede dus hier : 464 guldens 2 stuivers

SAMEN : 1520 guldens 6,5 stuivers


COSTEN EN COMMEREN

1) de costen van de afwinning op 04.11.1655 : 162 guldens 14 stuivers

2) de costen van decrete : 83 guldens 7 stuivers

3) de 9 dw. behuysde stede , hier syn belast 3 dw. en 3 lijnen met 3 denieren obel poit aen den heere Baron van desen lande daer van de pontpenningen bedraeghende 9 stuivers van elck pont groot : 22,5 guldens

4) de meersch op de Mesvael is belast met 2 cappoenen aen de Weduwe Jan Ondermerckx dus hier voor de 3/4de en de cappoen gerekent a 18 stuivers , verachtert over 10 jaer : 13,5 guldens

5) en de voorste partije belast aen de voorste Weduwe met het recht van pontpenningen a 9 stuivers het pont groot hier voor een derde paert uytgetrocken : 34,5 guldens

6) de helft van de voorste hofstede is belast aen de Heer Jan Van Aultre met rente van 24 guldens sjaers volgens constitutiebrief van 02.12.1627 ondertekent Van Bruesegem : 382 guldens

7) en over verloop van de rente : 144 guldens , ook nog 4 maand verloop : 8 guldens

8) de voorste gedecreteerde partijen syn belast met rente van 42 Rijnsguldens sjaers in proffijte van Sr. Marcelis Librechts nu syne weduwe 09.06.1634 : 662 guldens

9) en de verlopen van die rente : 378 guldens en ook verloop van 2 maand : 8 guldens 15 stuivers

10) en de 183 roeden schooflant syn belast samen met 2 andere dachwanden met rente van 12 guldens aen Jan De Ro

TOT HIER DE COSTEN