Tracker

VERKAVELING tussen de 2 dochters van Jan Buydens en Jan Van Vreckom fs. Ingels

Gemeten op 26 en op 28.02.1639 bij mij geswoeren ( gezworen ) lantmeter

1) Mr. Joos De Brackenier en Christiaen Malaert

2) Jan Van Vreckom   ( red. : de schepenklerk gebruikt hier een hedendaagse variant van de familienaam )

En dit voor goederen gelegen onder Denderwindick , de maete 20 voeten en half in de roede

Redactie : hij gebruikt de dorpsmaat


1) een hofstede genoempt den Vaerenberch
- oost en zuyt de weduwe en dhoirs Joos Van Vaerenberch
- west sheeren strate
- noort de keijtse

groot 109,60 roeden

Hierinne pretendeert Joos De Brackenier 12 roeden , conquest op een vierdedeel naer

2) een veldeken
- oost de selve hoirs
- suyt de keijtse
- sest adriaen Cobbaert
- noort Anthoon Vander Eeckt ende hoirs Joos Van Vaerenberch

groot 144,65 roeden

Patrimoine over de helft en conqueste met Jan Van Vrechem ende Barbel Vander Spieghel

3) een veldeken
- zuyt de keijtse
- west - de SvG is onherroepelijk beschadigd -
- noort de Wed. en dhoirs . . . Van Vaerenberch

groot 60,80 roeden

Conquest van Jan Buydens x Barbara Vander Spieghel

4) een stuck lant opt Schoonvelt
- oost , zuyt en noort de Wed. en hoirs Joos Van Vaerenberch
- west deselve hoirs

groot 95,45 roeden

Conquest van Jan Buydens x Barbara Vander Spieghel

5) een veldeken teghen den Callanter
- oost Jan De Vleeschauwer
- zuyt de beecke
- west Anthoen Van Snick
- noort cloostergoet van Vicoigne met de haeghe

groot 140,25 roeden

Conquest van Jan Van Vrechem x Barbara Vanden Spiegel

6) een stuck lants op Steenberch
- oost en suyt Jan De Vaest
- west Gheert Buydens
- noort de Wed. en hoirs Joos Van Vaerenberch

groot 113,50 roeden

Conquest van Jan Buydens x Barbel Vander Spieghel

7) een block genoempt " Stelt
- oost Jan De Vaest
- zuyt Gheert Buydens
- west Jan De Vleeschauwer ende de selve hoirs

groot 227,40 roeden

Helaas onleesbaar , de marge is onherroepelijk beschadigd

8) een stuck lant opt Boschvelt
- oost Franchoys De Roij
- zuyt de Clijn Stelte
- west Anthoon De Rieck ( lees : Anthoon Vander Eeckt , red. ) en Armegoet van Windick
- noort Anthoon Vander Eeckt

groot 103 roeden

Patrimoine van het sterfhuys van Jan Buydens

9) een stuck lants opt Boschvelt
- oost Daermegoet van DW
- zuyt Gheert Buydens
- west den Armengoet van DW
- noort Pieter Van Vreckom

groot 100 roeden

Conquest van Jan Van Vrechem en Barbel Vander Spieghel

10) een stuck lants opt Boschvelt
- oost en zuyt Anthoen Vander Eeckt
- west Adriaen Vanden Broecke
- noort Franchois Cautaert

is groot 100 roeden

Conquest van Jan Van Vrechem en Barbel Vander Spiegel

11) stuck lant opt Boschvelt
- oost den voetwech maeckende het gescheede van Brabant en Vlanderen
- Armengoet van Windick
- west Cornelis De Blaser
- noort Adriaen Vanden Broecke

groot 100 roeden

Marge : onleesbaar , betreft " vermangelt goet " , geen bruikbare indicatie

12) stuck lant opt Boschvelt
- oost Jenijn Ondermerckx
- zuyt Mr. Joos De Brackenier
- west Franchois De Roij
- noort Merten Buydens

groot 144,20 roeden

Marge : gekocht door Jan Buydens x Barbel Vander Spieghel

13) een elsbroeck in de Hollanders
- oost Joos Buydens
- zuyt Adriaen Coppens
- west het Hoendersvelt
- noort Jan De Breemaecker

groot 155 roeden

Is patrimoine van Barbel Vander Spieghel

14) een block genoempt " den Hollanter "
- oost deselve hoirs ende Armengoet DW en van Pollaer
- zuyt deselve hoirs
- west Jan De Bremaecker
- noort dhoirs Wilderoedens

groot 210,55 roeden

Marge : volledig afgescheurd

15) een weijcken aen de Hollanters
- oost Pieter De Quick
- zuyt Aermegoet van DW en PL
- west deselve erfgenaemen
- noort Franchois De Roij

groot 78,5 roeden

Is patrimoine van Barbel Vander Spieghel

16) een stuck lants opt Hoendersvelt
- zuyt de Vlierenpael
- west Olivier Van Eesbeke
- noort Gillis Vanden Broecke

groot 105,80 roeden

Is patrimoine van Jan Buydens

Aldus gemeten door Gideon Weijns  ( hierbij een mooie handtekening van de landmeter met zijn sibbeteken )

17) een meersch genoempt den D . . . groot 3 lijnen
- aen de meersch van de pastoir
- een eynde Jan Buydens
- met de lange sijde de beecke

is patrimoine van Jan Buydens

18) een meersch genaempt " den Vijvermeersch " groot 1 dachwant
-  een eynde lancx de strate
- ander eynde aen de keijtse
- met de langhe sijde aen Janneken sMijers

Conquest van Jan Van Vrechem en Barbel Vander Spiegel


Opgelet : Jan Van Vrechem fs. Ingels had ook nog talrijke partijen in gebruik gelegen in de parochie van Meerbeke

Deze opsomming diende als basis voor de verdeling en de latere verkavelingen , zie elders