STAAT VAN GOED bij overlijden van Clara Schinckaert


Clara Schinckaert overleden op 7de juni 1668 in Denderwindeke

Houder :  Pauwel Berckmans

Een staat van goed werd opgesteld voor de 3 kinderen van dit sterfhuis te weten voor :

1) Pauwel Berckmans oud 29 jaar

2) Anneken oud 26 jaar

3) Jan oud tusschen de 23 en de 24 jaar

V.P. Jan Berckmans broeder van de houder

V.M. Pauwel De Bus


DE ERFGOEDEREN VAN HOUDERS WEGHE

 1) de helft van een behuysde stede in DW. te Rijst

- oost en noort de strate
- west Inghel De Ro
     
    wesende den helft thiendelant en den helft schooflant en is groot over dese helft : 1 dachwant

2) een partijcken thiendelant op Dassaghe
- west den groenen wech
- noort de Leest
- oost Joos Allebosch

    en is groot 27,5 roeden


NIET VERDER BEWERKT GEZIEN DE SLECHTE LEESBAARHEID