Tracker

 

STAAT BIJ GOED BIJ HET OVERLIJDEN VAN BARBARA VAN SNICK
 Barbara Van Snick overleden huysvrouwe van Guilliam Vande Velde met 2 kinderen

1) Jenneken oud 4 jaar
2) Elisabeth oud 1,5 jaar

Voogden : Jan Vande Velde en Adriaen Van Snick

Zij overleed op 26.06.1672


I. BATEN

 1. huys met edificien binnen DW. groot 98 roeden , hiervan 3/6de proprieteijt en 3/6de geconquesteert
  woonhuys met edificien is waard 100 guldens , 2/8ste competeert de weduwe Geert Rogiers en Jan Vande Velde : dus hier 75 guldens
   
 2. een obligatie ten laste van Antheunis en Marcus Derdelinckx : 48 guldens
   
 3. 94 roeden schoofland op de Meerecauter , oost tegen het St. Pietersbunder
   
 4. in gelde : 14 guldens
   
 5. een koebeeste : 16 guldens
   
 6. een weefgetouw , tuytwile enz. : 17 guldens
   
 7. twee kisten , een botervat , een saencuyp , een watereemer : 4 guldens
   
 8. een eyseren pot met een deel eerdewerck tafel en moille : 2 guldens
   
 9. een hekel , 3 haspen , 2 stoelen , een bijl , een haumes , twee eyseren weggen , dry eggens , twee beytels , 2 speijkerbooren en stuck eyser : 2,4  guldens
   
 10. twee deckleeren met de toebehoorten , een seijnse,  , een piek en een haergetouw : 2,7 guldens
   
 11. een wan en vleghel , swinghbert met een swinge : 24 stuivers
   
 12. een partycken vlas , hoopken hooy en steenen troch : 4 guldens 10 stuivers
   
 13. een haen met 5 hinnen : 30 stuivers
   
 14. een swert lyf met eenen hoet : 2,4 guldens
   
 15. een bedde , saerge , paer laeckens , huudens , craghen en mutsen : 15 guldens
   
 16. onleesbaar
   
 17. 1 dagwand labeurt met 3 vooren tot 36 stuivers de voor : 5 guldens
   
 18. het mest in den hove , een huyssel , een eijseren panne met 2 lichtvaten : 2 guldens 4 stuivers
   
 19. een deel platte boonen met de ronsche boonen , een schoirbanck ende eenen corf : 35 stuivers

Baten tot 221 guldens 8 stuivers


COMMEREN

- aan Jan Pleck over 2 jaar verdingde schoof in '71 en '72 tot 3 guldens 19 stuivers sjaers is 7 guldens 18 stuivers

( redactie : het verdingen van het schoofrecht kwam dus neer op een som van 4 guldens per  jaar , het huis was 98 roeden groot dus bedroeg de geldelijke waarde van de schoof 79 stuivers )

- achterstel van rente : 28 guldens

- den heere pastoor pretendeert over zijn recht van 1 dach van duytvaert van de overledene 3 guldens

Commere tot 38 guldens 18 stuivers

SURPLUS

183 guldens 10 stuivers

Getekend : Sr. Vanden Abbeelen , Christoffel De Ro , Jacobus Cools

Nog te betalen:

- aan de bailly voor syn rechten 28 stuivers
- aan de meyer 20 stuivers
- aan de schepenen 24 stuivers
- aan de griffier 24 stuivers