LIQUIDATIE ten laste van enkele erfgenamen van wijlen Jan De Vleeschauwer x Clara Willems


Liquidatie in Denderwindeke anno 1672

Eiser : Mr. Pieter Ruelle ter cause van sijnder overledene huysvrouwe

ten laste van :

- dhoirs Jan De Bremaeker
- Cornelis Van Eesbeke
- dhoors Jan Plasch
- Sr. Anthonis Stevens
- Christiaen Vanden Berghe


Eis : rente van 12 guldens sjaars met croos van 4 jaar maakt 48 R


1) landboek nr. 62

4) landboek nr. 2701

6) landboek nr. 1986


Hiertoe werd openbaar verkocht :

1) partij land op de Belinck
- oost Lieven Berrens
- west heer Jooris Van Vrechem
- suyt Peeter Lambrecht
- noort de Herrestraete

groot in " Windickse maete " 113,50 roeden volgens de meting door Mr. Jan Van Gijseghem meester landmeter

is gekocht door Guilliam Van Berchem voor 1 stuiver de roede

( nota bene : Guilliam Van Berchem is een schoonzoon van wijlen Jan De Bremaecker )

2) partij schoolant opt selve velt
- oost de wed. Jan De Bremaecker
- west Jacques Cools
- noort de Herrestraete
- suyt heer Jooris Van Vrechem

gebleven op Christoffel De Ro voor 1 S / roede

3) partij Xlant op Groot Windickvelt
- oost Eloij Van Eesbeke
- suyt Peeter De Maye ( ? )
- noort de weduwe ofte dhoors Matthijs De Ro , Adr. Hevens en de weduwe Adriaen Vanden Broecke
- west den wech loopende van Windicke naer den Schoonen Godt

groot in Windickse maete 127,50 roeden en is op Jacobus Cools voor sijn commant Jan Van Vaerenberch voor 15 S / roede

4) partij lants op het Cruysvelt
- oost de goederen van Adriaen Van Callenberch
- suyt dhoors Jooris De Sauter
- west en noor de weduwe Adriaen De Braeckeleer

groot 212 roeden waarvan omtrent 30 roeden schooflant is

gebleven op Guilliam Van Berchem die het commant heeft van Jan Van Vaerenberch voor 2 S / roede

5) partij Xlant op Boschvelt
- oost de goederen van de weduwe Cornelis Hevens
- west Jan Pleck
- noort dhoors Cobbaert

groot 68 roeden en is gebleven op Guilliam Van Berchem voor 1/2 S / roede

6) partij Xlant op Boschvelt
- oost Cornelis De Neve
- suyt het gasthuysgoet van Ninove
- west Guilliam Buydens
- noort Merten Buydens

groot 55 roeden gebleven op Guilliam Van Berchem die het commant heeft van Christiaen Vanden Berghe voor 1 S / roede

( zie landboek bij Christiaen Vanden Berghe )

De kosten van de verkoop zijn niet bewerkt

Gedaan op 29.12.1672