BARONIE VAN WEDERGRATE nr. 253 

STATEN VAN GOED EN LIQUDATIES


Staat van goed bij de dood van Cathelyne Vrancx overleden op 24.10.1676


Overledene : Cathelyne Vrancx overleden op 24.10.1676

Houder : Joos Pauwels

3 kinderen geprocreeert met Joos Pauwels

te weten :

1) Jan 18 jaar

2) Niclaas 15 jaar

3) Pieter 12 jaar

voogd paterneel : Jan Pauwels
voogd materneel : Niclaes Vrancx

Schatters van de meubilaire goeden zijn Joos De Vits , Pieter Roosen en Adriaen Vanden Haute


De haeffelycke goedingen geprezen door Joos De Vidts , Pieter Roosen en Adriaen Vanden Haute

1) het huys met den nast gepresen op 96 guldens

de andere haeffelycke goeden werden niet bewerkt wegens de slechte leesbaarheid


DE ERFGRONDEN EN CONQUESTEN

1) een onbehuysde stede groot 170 roeden
          - oost sheeren strate
          - west cloostergoet Sateroisen
          - noort de achtergelaten weesen goet

belast met 12 guldens sjaers aen de Wed. Adriaen Segers tot Edingen

2) 61 roeden paelende op het Veldeken ten Haute
         - oost dheer van Steenhaut
         - zuyt den groenen wech
         - west cloostergoet van de Sateroisen tot Erde ( lees Herne )
         - noort Jan Pardaens


DE MATRIMONIELE GOEDEREN HIER GESTELT VOOR MEMORIE

1) 147 ( ? ) roeden schooflant op het Veldeken ten Haute
        - oost Jr. Peeter Collo
        - zuyt de Weduwe Jan De Bont
        - west het Veewautersblock
        - noort Niclaes Vrancx

      belast met 5 guldens sjaers aen D' Pieter De Groote

2) item de huysstede
        - oost sheeren strate
        - west Niclaes Haessche
       
    belast met 3 guldens sjaers aen Philips Thienpont en 25 stuivers aen N. in Onkersele en 3 guldens sjaers aen Pieter Uytenhove


SCHULDEN

1) de rente aen de Wed. Adriaen Segers tot Edingen over 4 jaar crois : 48 guldens

2) de rente aen Philip Thienpont over 3 jaer : 9 guldens

3) item Pieter De Groote over 5 jaer : 25 guldens

4) aen N. in Onkersele over 5 jaar : 6 guldens 5 stuivers

5) aen Augustijn Hevens over 2 jaer pacht : 12 guldens

6) schuld over settingen :  20 guldens

7) over " verdinghden schoof " en renten : 4 guldens 12 stuivers

8) over " coeygelt " en " maelgeldt " : 3 guldens

9) schuld aen Nicolaes Vrancx over geleend geld : 27 guldens

10) aen Pieter Uytenhove over rente over 3 jaar : 9 guldens

11) het doen van den uytvaert met het was en de rechten van de pastoor en de coster : 12 guldens

12) schuld aen dhoirs Jacques Hassels een rente en is ten achter : 6,5 guldens

13) baljuw , griffier enz. voor de staet van goed : niet vermeld

SCHULDEN op 182 guldens 6 stuivers

BONI MEER DAN MALI : 89 guldens 12 stuivers

Getekend : Gillis

Aanwezig : de baillu , A. Van Eesbeke en Cornelis De Ro