Tracker

STAAT BIJ GOED BIJ HET OVERLIJDEN van Maria De Roy echtgenote Peeter Revoy ( Rivoy , Rivoir )


Zij overleden op 18.08.1706

Houder van het sterfhuis : Peeter Rivoy

Achtergelaten 4 kinderen :

1) Joannes 17 jaar

2) Adriaene 10 jaar

3) Martinus 7 jaar

4) Marie 2 jaar

Voogd paterneel : Jan Rivoy voogd paterneel

Voogd materneel : Jean De Gand als voogd materneel          ( lees ook : Jan De Gan )


A / De gronden van erfven commende van de overledene

1) een behuysde stede groot omtrent 125 roeden belast aen Joncker Smet binnen de stede van Aelst met een rente van 3 guldens verachtert van 18 jaeren welcke Joncker Smet nu pretendeert tot 5 guldens sjaers " welcke ondersocht moet worden "

Item op dese stede noch een rente van 24 stuivers sjaers aen de Abdisse van Beaupre verachtert van 10 jaer

dus deze behuisde stede voor memorie

2) een partije schooflant van omtrent 1 dw. op de Caelcauter , localisatie is quasi onleesbaar


B / De haeffelycke goeden

1) in geld werd in het sterfhuis bevonden 11 pond groot " permissen gelt " ( ? ) : is 77 guldens

2) 2 koeien gepresen door Joos Sterck en Jan Baptiste Rollier : 48 guldens

3) een kalf en een vercken samen : 22 guldens

4) 600 halve rotte hoppelingen gepresen op : 9 guldens

5) 10 sacken graen gepresen op 5 guldens de sack : 50 guldens

6) 18 veertels boonen en erwten tsamen gepresen op : 18 guldens

7) een partije hoij : 7 guldens

8) het vlas soo gecnapt als ongecnapt samen gepresen op : 6 guldens 6 stuivers

9) een ketel , eyseren potte met een hael , en prondelinghe : 5 guldens

10) botervat , saencuype enz. :

 guldens 5 stuivers

11) kiste , korf , 2 stoelen , een fiesiecke : 3 guldens 12 stuivers

12) 2 wercken saergen , paer slaepelaeckens , een haut rocklijf ( een oud roklijf ) enz. : 5 guldens en 12 stuivers

13) een partije garen , een schippe , haemmesse , scheer , braeck , 4 seelen : 4 guldens 17 stuivers

14) 20 voer mes ( 20 voeders mest ) met noch 6 voeren van de verleden jaere over een derde mesvet : 15 guldens 12 stuivers

15) noch eenich vlees ende boter : 2 guldens 17 stuivers

16) item te goet van de prochie om " te hebben gedient 24 daegen als ceurelinck " : 21 guldens 12 stuivers     ( hij werkte in dienst van de parochie als keurling , soldaat )

17) gelevert aen de prochie 4 veertels haver : 28 stuivers

BONI : 292 guldens


SCHULDEN

1) rente van 3 guldens aan Jonker Smet over 18 jaar en aan de abdij van Beaupre over 10 jaar achterstel : 66 guldens

2) aen Cuvelier tot Edingen over pacht : 2 guldens

3) aan Jan Roosen over 1 jaar pacht : 1 gulden 4 stuivers

4) aen Adriaen Pantecras tot Brussel over den coop van hoij : 5 guldens 15 stuivers

5) aan ontfanger Kints over rest van settinge : 2,6 guldens

6) de begrafenisse van de overledene met waslicht enz. : 9 guldens 18 stuivers

7) over het verdingen van 2 dw. schooflant aen den heere van ter Rijst : 2 guldens

8) aan Joos Sterck en Jan Baptiste Rollier over de schatting van de meubilaire effecten : 12 stuivers

9) over reste van contributie : 3 guldens 18 stuivers

10) over den segel : 4 stuivers en 1/4de stuiver

11) den officier voor sijn devooren : 6 stuivers

TOTAAL DER SCHULDEN : 94 guldens 9 stuivers 1 oort  ( 1/4de stuiver )


Gedaen in 1706 door

Pieter Vanden Abbeele bailliu , Jan Van Varenberch , Pieter Valck