Tracker

STAAT BIJ GOED BIJ HET OVERLIJDEN VAN PIETER STERCK , echtgenote Maria De Saegher  , anno 1719


Hij overleden op 04.11.1719

En weeskind achtergelaten namelijk Joos Sterck fs. Pieters oud omtrent 28 maanden

Judocus Sterck vooght paterneel

Jan De Saegher vooght materneel

Zij x2 op 27.10.1720 in Pollare met Joannes Van Malder   ( ook echter als Van Maldegem , Van Maldergem )


A / De patermoniele erfgronden

1) een behuysde hofstede in DW. te Renderstede groot 30 roeden
            - oost de straete
            - suyt en west de straete
           - noort Joos Caelendriesch

    belast met rente van 3 guldens sjaers aen deselve Joos Caelendriesch

2) 2 dw. lant op het Mespelterenvelt wesende LEEN
            - oost Sr. Joos Van Heghe
            - suyt Cornelis De Ro
            - west Pieter Valck
           - noort den Puttenmeersch        ( red. : lees POORTENMEERSCH ipv. puttenmeersch )

3) 110 roeden lant opt Mespelterenvelt oock LEEN
            - oost den Swellinck
            - suyt Cornelis De Ro
            - west Sr. Joos Van Heghe

4) 170 roeden opt selve velt
            - oost den keijts
            - suyt den voetwech
            - west Jan Coutteaux
            - noort het losgat


B / De BATEN

zijn niet bewerkt : ze bedragen 251 guldens 16 stuivers


C / De LASTEN  :

zijn niet bewerkt : ze bedragen 67 guldens 7 stuivers

De BONI zijn meer dan de MALI te weten 184 guldens 9 stuivers


Present op den 15de juni 1720 :

 Pr. Vanden Abbeelen baillu in 1720 , Pieter Valck , Pieter Plecke

Jaar 1711