Staat van goed bij overlijden van Anthoon Claes in Denderwindeke anno 1696


Overledene : Anthon Claes op 28.05.1696

Houderigge : Margareta Schaesse

4 kinderen

1) Margriet 19 jaar
2) Carolus 17 jaar
3) Peeter 14 jaar
4) Elisabeth 11 jaar

V.P. Andries Pardaens
V.M. : hij is wonend in Brussel en wegens " de conjuncture van tijden" en ook omdat hij " onvoorsien is van passeport " kan hij niet aanwezig zijn dus werd in zijn plaats gesteld Jan Baptiste Lemmens fs. Bernaerts


I) Memorie dat de houderigge haar erfgronden liggen in " het lant van Luyck " en heeft daarom haar zuster geprocureerd over haar eigendom en dit " voor soo langhe de oorloghe sal duren "


II ) De meubilaire effecten

1) saencuype , botervat , 2 melckeemers , watereemer met eyseren banden : 2 R 18 S

2) mouille , wascuype , 2 dranckcuypen , 1 veertel : 3 R 13 S

3) 5 stoelen , 2 spinnewielen , 2 eyseren potten , 3 ketels soo groot als cleyn , een matallen ( metalen ) pot : 12 R 8 S

4) het koperwerk : 2 R

5) eyseren panne , vleeschcuype , biertonne , 4 lichtvaten , al de prondelmert aen den hanck : 5 R 6 S

6) huysel , 2 tronckbijlen , 1 groot bijl , 2 grepen , 1 meshaeck , 1 gaffel : 2 R 12 S

7) 1 schippe , 2 vierters , 1 braecke , 1 cuylschippe , 1 vlasrepe : 5 R

8) 2 vlegels , 4 recken , 1 quade wan , 1 gedeckte pot , 3 gelasen flessen : 1 R 4 S

9) 2 kisten van witten haute , 1 cleijn scapraijcken , 2 korven : 5 R 5,5 S

10) 2 haelen , 1 tange , 1 swingelbert , 1 slachmolen , 1 clijn botercuypken : 2 R 15 S

11) 60 bundels vlas , 2 stenen geswingelt vlas : 42 R

12) 55 ellen smael lijnwaet , 8 sacken , 2 pont vlesse garen : 16 R 11 S

13) 3 paar slapelaeckens , 12 servetten , 2 ammelaeckens , 2 servette antdoecken , 3 paar fluwijnen : 22 R 8 S

14) pluymen bedde met de hooftpullen , 1 oorcussen , 1 sarge , 2 cafbeddens , 3 wercken sargen : 27 R 8 S

15) 3 espen met een stuck verckensvleesch : 5 R 10 S

16) 1 casse , 1 pannel , 1 veyme , 1 ploechlyve ( ? ) : 5 R 4 S

17) 1 wagen , 1 ploegh , 1 heghde : 62 R

18) 3 peerden en 2 veulens van 1 jaar houdt : 268 R

19) 5 coeijen , 1 veerse van 2 jaar , 2 calvers van 1 jaar : 148 R

20) 1 mestvercken , 1 soegvercken met 1 cleijn viggen : 33 R

21) 1 cnappe , 6 hinnen met den haen , 1 justacoer van de overledene : 12 R 6 S

22) 3 voeren hoij en tommaert alles van den 2den was : 24 R

23) 12 sacken caf , 10 schoven bonen , 1 leere : 6 R 16 S

24) 11 sacken schockeloen en winstergerst per veertel op 14 S / veertel : 61 R 12 S

25) 4 sacken terwe per veertel op 27 S / veertel : 43 R 4 S

26) 20 sacken cooren per veertel op 17 S / veertel : 122 R 18 S   ( de prijs van het veertel rogge werd doorstreept en vervangen door 18 S / veertel )

27) 24 veertels haver en is per veertel op 9 S / veertel


ANDERE ARTIKELS VAN LABEUR , MESVETTE , SAET EN DRIFT

1) het labeur ten jare 1696 ten advenante van 1976 roeden waarvan 950 roeden maar is gelabeurt met 3,5 voren en komt op 36 S / de vore : 142 R 14 S

2) al het saeysel in de braecke gevoert aan " 5 vierlingen op jeder dachwant deen door dander soo in cooren , terwe als schockeloen " samen omtrent 25 veertelen en is aan 16,5 S / veertel geprezen : 20 R 5,5 S

3) het 1/3de van de mesvette in de braecke van het jaar 1695 op 1000 roeden en is over 1/3de van " 7 voer jeder dachwant ten advenante van 24 S / voer en dit met " laden , voeren en spreiden " : 28 R

4) het mesvette van het jaer 1696 gevoert in de braecke voorseijt te weten omtrent 1200 roeden gereckent a 7 voeren / dachwant a 24 S / jeder voer is over 84 voeren met het laden , voeren en spreiden en hierinne gecompreheert het mes in den hove ligghende : 100 R 16 S

5) het storten van de stoppelen van jare 1696 tot omtrent 400 roeden ten advenante van 24 S / voer : 4 R 16 S

6) alle de tronck " in de wilghe boomen " : 9 R

7) de gereede penningen die de houderigge is hebbende met " een silveren lepel van 6 guldens " : 56 R


T.B. : 1381 R 13 S


DE COMMEREN EN SCHULDEN

1) schuld aan de edelen heere van Steenhout over achterstel van land en meerspacht tot en met Kerstavond 1696 : memorie

2) schuld aan Juffrouw Agnes Van Aultre ( lees : Agnes Van Outer ) over land en meerspacht : 17 R 8 S

3) aan Heer . . tot Edingen over geleent geld : 24 R

4) aan Jan Van Vaerenberch meier over salarissen : 30 R
5) aan deselven over landpacht : 16 R

6) aan Cornelis Leijsens over landpacht : 20 R

7) aan Jan De Ro fs. Mathijs over landpacht van 3 jaar : 3 R

8) aan Elisabeth De Ro over 1 jaar pacht : 2 R

9) aan Guilliam Mathijs over 2 jaar landpacht : 6 R

10) aan Jenno Fransman tgene de houderigge verantwoort heeft voor den heere van Steenhout : 5 R

11) aan de heere ontfanger van Vicoigne over meerspacht en tiendepacht verschenen in 1696 : 84 R

12) over zettingen :

- jaar 1693 aan 7 R / bunder par reste aan Jan Baptiste Lemmens fs. Bernaerts : 61 R
- jaar 1694 aan 7 R / bunder aan Abraham Van Eesbeke de som van omtrent : 116,50 R
- aan Jan Van Malder over rest van contributie : 20 R

13) aan de baljuw Van Vaerenberch over rest van heerlijke renten en schoofrecht : 7 R

14) aan de baljuw ( ? ) van de heer van Steenhout over reste van " sauvegarde geld " : 9 R

15) ten achter over " solderhuere tot Ninove " en over " rest van sauvegarde " : 17 R

T.K. : 418 R 18 S

Dus veel meer boni dan mali , is te weten dat de afrekening met de heer van Steenhout hier nog moet worden afgetrocken


Present op 29.11.1696 : Pieter Vanden Abbeelen baljuw , J. Van Varenberch