Tracker

STAAT BIJ GOED BIJ HET OVERLIJDEN VAN PIETER VANDE VELDE
 


Pieter Vande Velde overleden op 18.03.1715

Houder : Jaspariene Van Craenenbroeck

7 weeskinderen uit dit huwelijk :

1) Francoise 23 jaar
2) Adriaene 21 jaar
3) Jan 19 jaar
4) Catharina 16 jaar
5) Anna 13 jaar
6) Pieter 8 jaar
7) Cornelis 4 jaar

V.P. Cornelis Vande Velde
V.M. Hendrik Van Craenenbroeck


A) De conquesten

1) een partije meersch en bosch groot 168 roeden op de Cortenbosch te Roost
- oost Jan Valck
- noort den rentenier
- west den Hoogslijs
- zuyt Jan De Gan

2) partij land op het Meyersvelt groot 95 roeden
- oost en suyt tgoet van Adriaen Prieels
- noort het cloostergoet van Vicoigne
- west de straete

3) de behuysde stede in DW te Nijcken groot 203 roeden rontomme in sijn haeghen
- oost sheeren strate
- west Jan Baptiste Rollij
- noort het losgat van de Caelcauter

4) een partij bosch in de prochie van Santberghen groot 75 roeden op de Geet
- oost Rabellebosch
- suyt Pieter Cortvrint
- west Pieter De Jonghe
- noort derve van de heer Terlinden     


B) ANDERE VOORDEELEN

1) zwarte coebeete geprezen door de 2 voogden op : 18 R

2) een jonck calf : 4 R

3) 4 hinnen met een haen : 1 R 5 S

4) al den huysraet : 18 R

5) et bedde met het lijnwaet : 14 R

6) al het cooren en tarwe ten sterfhuyse : 12 R

7) de boomen ende erwten : 2,5 R

8) het hoij ende stroij : 24 R

9) al den toeback : 6 R

10) al het vlas : 2 R 18 S

11) het mes ligghende in den hof : 1 R

12) de hoppestaecken : 5 R

13) al het drooge haut : 3 R

14) de braeckelanden , het saijgraen en de mesvette samen : 3 R

15) 3 opgaende boomen staende op de hofstede : 4,5 R

16) de haeghe aen de selve stede : 3 R 10 S

17) de opgaende boomen in den meersch int gehuchte te Roost : 46 R
18) het rasphaut aldaar : 31 R

19) de opgaende boomen op de partije bosch in ZB : 20 R
20) het schaerhaut aldaer : 12 R

21) een vleeschcuijoe , repe , een cockeijser : 4,5 R

22) 2 steenen trochelkens : 15 S

Som van dit capittel : 256 R 13 S


COMMEREN ENDE LASTEN

1) aan dheer Joannes De Weghe over rest van settingen van jaar 1716 : 4,5 R

2) aan de meier van Nauwenhove over settingen van jaar 1716 : 7,5 R

3) aan Pieter Valck 3 jaar crois van rente : 18 R

4) aan Sr. Nicolaes Van Winghen tot Ninove over verhaelde stoffen en lijnwaet : 9 R

5) aan de begijn Van Brangeghem over 9 jaar huur van een weefgetauw : 21 R 12 S

6) aan Sr. N. Willems tot Aalst over 3 jaar crois van rente : 18 R , is geroyeerd bij faicte van quittantie dus : 0 R

7) aan Mijnheer Lacourt over 2 haar pacht : 4,5 R , ook betaald dus : roye

8) aan Joos Van Heghe over meerschpacht : 5 R 14 S

9) aan Jan Vander Stockt over verhaalde bieren : 2 R

10) aan dheer Jan Philip Vander Waerdeb greffier van LvW over greffiale rechten gemeriteert in de saecke van den overledene tegen Max. Plasschaert : memorie

11) aan Christiaen Baeyens over opstellen van deze SvG : 1,5 R

12) aan Verdonck over labeur gedaan in jaar 1717 : 7 R

13) aan de aljuw over landpacht : 3 R

14) aan Lieven O over landpacht : 2 R 19 S

15) kosten van de SvG
- vacatie van baljuw : 3 R
- vacatie van de wethouders : 3 R
- aan de meier over het dagvaarden van de V.P. en over exercitie : 3 R 2,5 S
- vacatie van greffier : 3 R
- idem aan greffier over stellen deser met het double van dien aen de houderigge te leveren : 4 R 4 S 2 O

T.K. : 104 R 11,5 S

Meer Boni dan Mali tot 122 R 1,5 S

Gedaan op 04.08.1718 , present de baljuw , de meier , Michiel Rockelé , Gillis Buydens