Tracker

STAAT VAN GOED BIJ OVERLIJDEN VAN PIETER COOLS op 28.10.1655


Overledene : Petrus Cools

Houder : Elisabeth Hevens

2 kinderen te weten

1) Marie 4 jaar

2) Anneken 1,5 jaar

V.P. Jan Cools

V.M. Adriaen Van Vrechem


DE GRONDEN VAN DE VADERLYCKE SYDE VAN DE OVERLEDENE

1) partije lants op de Cleynen Lietersberch
           - sheeren strate
           - zuyt tgoet van de houderigge
           - west den wech
 
    en dit door de overledene vercreghen bij donatie zynder hauwelycken staet ( dus huwelijksgift ) en is vrij en onbelast groot : 136 roeden


DE HAEFFELYCKE GOEDINGEN

1) 70 tienlinghen coorens gepresen op 25 stuivers de tienlinck : 85,5 guldens

2) 300 hopstaecken : 15 guldens

3) " de was " van de hop : 38 guldens

4) over de incoop van hoy en betaelt vandien : 18 guldens

5) het hout " soo fasseel , mutsaerts als tronck " : 12,5 guldens

6) " de was van haeren coolhof " soo in anjuyn  ( anjuin is ajuin ) , ronssche boonen als anderssints " , ende de was van het fruyt " soo appelen noten als anderssints " : 4,5 guldens

7) een coetse : 15 guldens

8) een bedde met huppelinck , 2 cussens , 2 saergen : 40 guldens

9) 7 paar slapelaeckens , 2 paer flawynen , half dosyn servetten : 23 guldens en enkele stuivers

10) broeck met wambuys met de hemdens van de overledene : 25 guldens 15 stuivers

11) smael ( smal ) leywaet en gaeren : 6 guldens 4 stuivers

12) 20 pond tin met een metaelen candelaer : 10,5 guldens

13) 2 eyseren potten met 2 pannen : 2 guldens 15 stuivers

14) 2 geleyen schotels , erde schotels en erdewerck van cannen e.a. , bierpotten en pullen samen : 29 stuivers

15) byl , hames , schippe , meshaeck : 35 stuivers

16) hangel , brantereel , rooster , tange , vierschippe e.a. : 36 stuivers

17) botercuype , emmer , scherfbert met scherfmesse en een cleyn cuypken : 34 stuivers

18) cleermande , naijmande , een wiege , een corfken : 38 stuivers

19) een harte kiste en een morwe kiste en een vleeschcuype : 4 guldens 9 stuivers

20) 3 stoelen , 3 bancken , 1 rastelier ( een rastelier is een ruif ) : 2 guldens 2 stuivers

21) een bierstellingen met de rollebollen en 6 steck eysers : 2,5 guldens

22) 2 spinwielen met de haspels , tuymelaer e.a. ( slecht leesbaar ) : 29 stuivers

24) 9 hinnen met een haen : 3 guldens

25) de gereede penningen raeckende den sterfhuyse : 144 guldens ( ! )

26) soo veele diverse personen schuldich zijn op haeren gelach boeck ( de boek van het verteerd gelag ) ; 18 guldens

27) de cleederen van de houderigge : 36 guldens

TOTAAL DER BATEN : 501 guldens


NIET VERDER BEWERKT