LIQUIDATIE in Denderwindeke ten laste van familie Cardoens


Veroordeling op 09.07.1722

Liquidatie in Denderwindeke op 23.07.1723

Meier : Dheer Joannes Vander Mijnsbrugghen

Eiser : Ten verzoeke van de Eerweerdige vrouwe prieuse van het hospitaal van Ninove

Eis : de som van 435 guldens 2,5 stuivers van een rente van 18 guldens sjaers tot verhael van 5 jaer crois en aldus in capittael en croisen op den afslach die Guilliam Vander Kelen hierop heeft betaelt mitsgaders de costen van decrete

Ten laste : 1) Pieter Cardoens fs. Pieters
                    2) de weesen van Jan Baptiste Soetens bij den selven geprocreert met Maria Cardoens fa. Pieters over de welcke voogd is Pieter Cardoens


Veiling in Denderwindeke op 23.07.1723

Aanwezig zijn :

Pieter Cardoens fs. Pieters
Pieter Soetens fs. Jan Baptiste
Guilliam Vander Kelen

den procureur Joos Van Heghe over de vervolger

den heere proost Le Cocq als ontfangher van de abdije van Vicoigne

Dheer en Meester Petrus Josephus Blocq tot Geerasberghe

den ontfanger Kint tot Aelst

den griffier Baeijens

Redactie : Jan Baptiste Soetens overleed in Appelterre op 02.05.1722 , wordt hier opgevolgd door zijn zoon Petrus geboren in Appelterre in 1701
 


COOPPENNINGHEN VAN :

1) een meers te Roost
- oost Jan Roosen causa uxoris fs. Guilliams
- west Jan Baptiste Rollij den Gillis De Dijn causa uxoris
- suyt dheer Pieter Vanden Abbeelen en Pieter Valcke
- noort de Chartroosen in Gent

groot 434 roeden ( ! )

vrbleven op Guilliam Vander Kelen voor 15 stuivers de roede : 325,5 guldens

2) 50,5 roeden op het HUIJBRECHTVELT
- oost Jan Valcke
- west de strate
- suyt Pieter Valcke
- noort Joos O

verbleven op Pieter Valcke voor 8 stuivers de roede : 20 guldens

3) 218 roeden thiendelant waer inne light 50 roeden schooflant op MEYERSVELT
- oost Pieter Jous
- west Sr. Jan Van Varenberch en de SCHUTTERSLOCHTINCK

Verbleven op Michiel Rockelé voor 11,5 stuivers de roede : 125 guldens 7 stuivers

Present : Joos Van Heghe , Jan De Boeck , Pieter Valck , Jan De Maeseneer