STAAT VAN GOED in Denderwindeke bij overlijden van Pieter De Cooman en van Barbara Van Vreckem


Zij overleden op 29.01.1715 als weduwe Pieter De Cooman

5 kinderen

1) Anna 26 jaar
2) Jan 24 jaar
3) Elisabeth 22 jaar
4) Joanna 14 jaar
5) Gillis 10 jaar

V.P. Adriaen Van Eesbeke waard van den Bril in Meerbeke
V.M. Augustijn Crispeels
 

ERFGRONDEN

1) een behuysde stede uyt hoofde van hun ouders groot 30 roeden en is tiendevrij en is gelegen int gehuchte van Herdenhove
- oost de keijtse
- suyt Jan Van Vrechem nu sijn hoirs
- west cloostergoet Vicoigne
- noort dervee van de voorste kinderen

geprezen door Hendrik Van Belle en Pieter Van Belle timmermans van stiele op : 64 R

2) 112 roeden op het Boschvelt en is schoof van de Cure van DW.
- oost Pieter Buydens
- suyt cloostergoet Vicoigne en de voorste kinderen hun ander goet
- west dhoors Jan Van Herreweghen
- noort de goeden van de Armen van DW

3) een partij meersch in de Merckenbeke groot 1/2 dachwant salvo justo , is gehuert door Pieter Tresenie

4) een partij meersch in DW op Boschvelt groot circa 125 roeden
- oost Mijnheer Vander Noot
- suyt en west de weduwe Jan Baptiste Lemmens fs. Jans
- noort de groenen wech

waerinne de kinderen competeert uyt hoofde van hun moeder 62,5 roeden en ook nog 15,5 roeden in deselven partije uytten hoofde van selven midtsgaeders noch 5,5 roeden op de weesen gesuccedeert uyt hoofde van hunnen moeder op haar gesuccedeert van hun oom saligher  Franciscus Van Vrechem

5) 75 roeden op het Boschvelt waerinne de weesen competeert 25 roeden uyt hoofde van hun oom Frans Van Vrechem
- oost Jan De Wolf
- suyt Pieter Pleck
- west de weese Pieter Van Vreckem
- noort Thiebaut De Mol

6) 50 roeden land op het Boschvelt uyt partije van 150 roeden
- oost de wed. Jan Baptiste Lemmens fs. Jans
- west den voetwech commende van Ninove naer de Varenberch

en gesuccedeert op Barbara Van Vrechem uyt hoofde van Frans Van Vrechem en dander resterende 100 roeden aan dhoors Jan Van Vreckem

7) partije landt opt Hoenderskot groot 110 roeden
- oost Augustijn Crispeels
- suyt cloostergoet Vicoigne
- noort de weduwe Judocus Van Eeckhaute

en hierin is de weesen competerende uyt hoofde van hun oom Franchois Van Vrechem tot 36 roeden 6,5 voeten

8) 92 roeden op het Cruysvelt
- oost de voetwech en cloostergoet Vicoigne
- suyt Mr. Charles Beghin
- west en noort selve cloostergoet

hierin competeert de weesen 1/5de uyt hoofde van wijlen Frans Van Vrechem dus : 18,5 roeden

9) 75 roeden op de Grooten Cortenbosch
- oost Pieter Buydens
- suyt Eloy D'Hauwe
- west den groenen wech
- noort de weduwe Jan Van Vrechem

daerinne de kinderen competeert 1/5de uyt hoofde van hun oom Frans Van Vrechem

 


HUISRAAD EN PRIJSBARE BOOMEN

1) de boomkens op de hofstede met een opgaende kerselaer : 2,5 R

2) botervat , saencuype , minneken , heemerken : 4 R

3) ander gereedschap , niet bewerkt

4) 3 hoenders : 18 S

5) een roede coebeeste : 25 R

6) een swarte veerse coeijbeeste van 2 jaar : 14 R

7) vlas tot 3,5 R

8) 16 thiendelingen ongedorssen cooren liggende in het huys van de weduwe Jan Baptiste Lemmens fs. Jans en hieruit zal na het dorsen 12 veertels cooren zijn aan 13,5 S / veertel is : 8 R 2 S

9) het ongedorssen lijnsaet : 3 R 18 S

10) 6 rations hoij : 15 S

11) het mes liggende in den messinck : 4 R

12) het labeur enz. op 3 partijen , niet bewerkt

T.B. : 111 R 17 S


DE SCHULDEN

1) aan de pastoor van DW over verdinghde schoof en over cappoenrente : 10,5 R

2) aan Gillis De Roij over de coop van 3 veertels cooren in jaar 1713 : 3 R

3) aan Wed. Jacobus Cools over labeur : 6 R

4) aan Lieven Van Heddeghem over pacht : 2 R 2 S

5) cleijn coeijgelt : 12 S

6) aan heer van LvW over de hoogstoel bij het overlijden van Barbara Van Vreckem : 3 R

7) aan Jan De Cooman één der kinderen over voorschot van geld voor de uitvaart : 3 R

8) deselve heeft betaald aan de pastoor : 6 R

9) aan Adriaen Van Eesbeke over labeur : 7 R 15 S

10) aan dezelfde over de koop van een kalf wesende nu 2 jaar : 1 R 14 S

11) verdere kleine bedragen die Jan en Anna De Cooman hadden voorgeschoten : 16 S

T.K. : 47 R 10 S 3 O


Anno 1715 is de hofstede voor de duur van 6 jaar op voorwaarde dat Jan zijn jongste broeder Gillis zal onderhouden van ate en dranck

Present anno 1715 : Pr. Vanden Abbeelen baljuw 1715 , Pieter Valck , Joos Van Heghe , de voogden