Tracker

 

STAAT VAN GOED bij overlijden van Anna De Brackenier


Overledene : Anna De Brackenier overleden op 17.11.1670

Houder : Merten Buydens

2 minderjarige kinderkens :

1) Joos oud 5 jaar                                  ( Joos is niet meer in leven in 1679 als zijn grootmoeder Elisabeth De Beys overleed )

2) Elisabeth oud 2 jaar

V.P. Fiac Alaert

V.M. Cornelis De Brackenier


BIO

Bij het overlijden van Elisabeth De Beys in 1679 , moeder van wijlen Anna De Brackenier is Joos Buydens niet meer in leven , zie aldaar


DE GRONDEN VAN ERVEN VAN DE VADERLIJKE ZIJDE

1) een partije bogaert als waar den overledene in verstorven is

- oost cuerengoet van Windick
- noort de Vid. Cornelis Hevens

belast met een rente van 9 guldens sjaers aen de Wed. Sr. Jan Du Camps en is groot 1 dachwant

2) 230 roeden landt en bosch te Herdenhove
- oost den keyts
- west dhoirs Guilliam Moeremans
- noort Schuermanneken

belast met 6 veertelen cooren aen de Armen van Windicke
belast met 12 stuivers aen de Armen van Grimminge
belast met heerlijke rente aen de pastoor van Denderwindicke

3) 190 roeden thiendelant opt Boschvelt
- oost dhoirs Pieter De Blaser
- noort vidua Gillis Van Vaerenberch
- suyt Jan Thiebaudt

belast met rente van 3 guldens aan de Wed. Joos De Groote en met rente van 3 guldens aan de Wed. Jan Du Champs

4) 1 dw. op de Vlierenpael
- oost dhoirs Henderick Van Vreckem
- suyt sheeren strate
- noort Gillis Van Herreweghen

5) een block ghenoempt " COOLSVELDEKEN " groot 1 dw. op het Boschvelt
- suyt en west het Boschvelt
- noort Jan Buydens

6) 92 roeden op het Boschvelt
- noort dhoirs Adriaen Van Vreckem
- suyt het GULDEN BUNDER
- west den Ninofsche wech


DE GRONDEN VAN ERVEN VAN DE MOEDERLIJKE ZIJDE

Geen daar de eigendommen daar deze nog niet zijn " verstorven "


DE MEUBLE GOEDINGHEN

1) 2 eemers en 1 ketel : 1 guldens

2) 3 stoelen , den hael , branteijser , rooster : 2 guldens

3) botervat , sencuype ( saencuype ) , scherbert : 2 guldens 14 stuivers

4) pitten , teelen en pannen : 1 gulden

5) schapraey , tafel , naeymande , de vijsel : 1 gulden 7 stuivers

6) bijl , ames en schippe : 1 gulden 4 stuivers

7) een bedde , saerge en slapelaeckens : 24 guldens

8) het vlas met het garen : 2 guldens 8 stuivers

9) een kiste , spinwiel met een pender : 2 guldens 4 stuivers

10) 45 thienlinghen ongedorsschen cooren op 15 stuivers de thienlingh : 31 guldens 15 stuivers

11) een koe , een kalf , een vercken : 24 guldens

12) een kerre , ploech , een perdeghereck : 18 guldens

13) 8 opgaende boomkens : 5 guldens

14) enkele ( getal onleesbaar ) dachwanden voor labeur , mest , saet : 49 guldens

15) het mest in den hof : 2 guldens

16) 7 hinnen : 2 guldens 8 stuivers

17) eerten , boonen en leijsaet : 5 guldens

18) het derde van het mesvedt van de voorleden jaere ghevoert in de braecke : 7 guldens 9 stuivers

19) hoij ende strooij : 35 guldens

Samen : 239 guldens 13 stuivers


DE SCHULDEN

1) aan weduwe Jan Du Camps over 5 jaar van rente van 9 guldens 7 stuivers : 46 guldens 15 stuivers

2) aen deselve over rente van 12 guldens sjaers waarvan Merten Buydens is geldende 6 guldens over 4 jaar : 24 guldens

3) aen Wed. Joos De Groote over rente van 3 guldens verloop van met afslach van 2 guldens : 10 guldens

4) de heer pastoor over 2 jaar lantpacht aan 8 guldens sjaars : 16 guldens

5) deselve pastoor over 2 jaar heerlijke haverrente bedraeghende jaerlyckx 12 veertelen haver : 7 guldens 4 stuivers

6) schuld aan de Heer Adriaen Van Houdenhove over 5 jaar meerschpacht aan 15 guldens sjaers afslach een jaer quitschel : 60 guldens

7) aen Sr. Anthoon Stevens met sijn consoorten over 4 jaar lantpacht daeraf aan 8 guldens daeraf 4 guldens afslach : 20 guldens

8) het hospitael van Geraardsbergen over 4 jaar lantpacht aan 4,5 guldens , afslach een jaer voor quitschel : 13,5 guldens

9) aan Meester Jan Van Heghe over verdinden arbeyt van laboren ( labeuren ) : 24 guldens

10) aan Jan Baptiste Lemmens over achterheyt van settinghe a 9 guldens het bunder : 27 guldens

11) over rest van coeygelt : 1 gulden 6 stuivers ( onleesbaar aantal stuivers )

12) de meier van de lande van Wedergrate over salarissen en anderssints : 14 guldens

Samen : 264 guldens 7 stuivers


Meer schulden dan baten : 36 guldens 14 stuivers

Present :

de baljuw , de meier , de griffier

Burgemeester Christoffel De Ro
Schepenen : Joos Pleck , Pieter De Cueleneer , Adriaen Lippens , Jan De Naeyer

Gedaan op 29.12.1670