LIQUIDATIE in Denderwindeke ten laste van familie Cardoens


Veroordeling op 18.12.1721

Liquidatie in Denderwindeke op 16.04.1722

Meier : Dheer Joannes Vander Mijnsbrugghen

Eiser : Ten verzoeke van de Eerweerdige vrouwe prieuse ende religieusen van het hospitaal van Ninove

Eis : over 5 jaar crois van een rente van 18 guldens sjaars

Ten laste : Pieter Cardoens fs. Pieters
                    Guilliam Vander Kelen x Jenne Cardoens fa. Pieters

                    Jan Baptiste Soetens in huwelijck gehadt hebbende Marie Cardoens fa. Pieters

alle hoirs van Pieter Cardoens de oude die hoir was van Adriaen Cardoens


Veiling in Denderwindeke op 16.04.1722

Aanwezig zijn :

Sr. Joos Van Heghe procureur over de vervolger

Sr. Collier in huwelijck met Jo. Vastensavonts tot Dendermonde per bode van Aelst naar Ninove

Sr. Vanden Abbeelen over Martinus Bacx


Redactie : de verkochte hofstede viel onder de rente van Cruyckenburgh , deze rente ging door erfenis naar Martinus Backx causa uxoris
 


COOPPENNINGHEN VAN :

: 218 roeden behuysde stede in de prochie van Denderwindeke int gehuchte te NEIJCKEN
- oost sheeren strate
- suyt de Edele vrouwe van desen lande
- west den Caelcauter
- noort Lieven O

verbleven op Michiel Rockelé als hooghsten en lesten verdierder voor 12 stuivers de roede

Present :

Pieter Plecke 1722
Jan De Maeseneer
Jan Mertens 1722
P. De Cueleneer 1722
Lemmens 1722
J. Oriens 1722
 


Redactie : er volgde een 2de liquidatie , zie Liquidatie ten laste van familie Cardoens