Tracker

STAAT BIJ GOED BIJ HET OVERLIJDEN VAN MARTIJNE VAN VRECHEM echtgenote van MARTINUS DE VLAEMINCK , anno 1675


Staat van goed bij overlijden van Martijne Van Vrechem overleden op 30.12.1675

Houder is Martinus De Vlaeminck

5 kinderen te weten

1) Joanna 26 jaar

2) Cathelijne 24 jaar

3) Mary 20 jaar

4) Madeleine 17 jaar

5) Martijne 15 jaar

V.M. : Joos Van Vrechem


De schatting van de meubele goederen gebeurde door Joos Van Vrechem en Jan Baptiste Lemmens :

1) een tafel met 2 stoelen en een vleeschcuype : 2 guldens

2) een botervat , een scherrebert  , een een wascuypken met eenen waterheemer : 2 guldens

3) een melckheemer , een saencuype met al de prondelmert : 28 schellingen

4) een ketel , een eyseren pot , een bijl , schippe en hames : 3 guldens

5) een cafbedde met 2 saergen : 3 guldens

6) een swerte coebeeste met een veerse out omtrent 20 maand : 51 guldens


7) al het hooi ten sterfhuyse bevonden : 14 S

8) noch omtrent 10 veertelen coorens : 12,5 guldens

9) het mes ( lees : mest ) met hetgene in de braecke ligt : 20 guldens

10) het labeur van omtrent 3 dachwant met 3,5 voren met het saysel : 21 guldens

11) alle de huysingen met 2 opgaende populierkes staende op de hofstede : 51 guldens

            
Samen 179 guldens 18 stuivers             ARTIKELS VAN GRONDEN EN ERVEN

             1) de behuysde stede ligghende binnen de voorste prochie van DW. in het gehuchte te Steenhout
              - oost de strate
              - noort Jan Van Rewech
              - suyt Nicolaas De Sagher

              groot 1 dw. 80 roeden

              en is belast met 36 stuivers sjaars aan de cappelrije van Hove ( nu : Hoves naast Edingen )

  Alle de naervolghende artikels samen met de behuysde stede sijn geconquesteert staende hun huwelyck

              2) 90 roeden schooflant opt Veldeken Steenhout
              - den groenen veurrel
              - de heer van Steenhout

             3) 111 roeden schooflant opt selve velt
              -  west Nicolaes Haitse
              - oost Matthijs Claes
              - noort den groenen veurrel

             4) 75 roeden schooflant op het Brugsken
              - west de weduwe Joos Roosen
              - suyt den groenen wech
              - oost Bernaert De Saegher

              5) 163 roeden schooflant op selve velt
              - oost dhoirs Jr. Maximiliaen Vander Noodt
              - noort dheer van Steenhout
              - suyt Vicoigne

              6) een block lants genaempt " DE CREKELWEYDE "
               - oost en suyt " DE VIER BUNDER "
               - west Jacques Thibaut

               groot 60 roeden


                                                                                                                                        DE KOMMEREN VAN HET STERFHUYS


 1) schuldich een erfelijke losrente van 7 guldens sjaers aen Jeroen Kindts en dit over 9 jaar en 6 maand achterstel : 66,5 guldens

 2) schuldich aen Pr. Vanden Berghe ( deze familienaam is slecht leesbaar ) causa uxoris en is over 4 jaar achterstel : 32 guldens

 3) schuld aan de Cappelrije van Hove van 36 stuivers onlosbaar met 6 jaar achterstel : 10 guldens 16 stuivers

 4) schuld aan Mr. Gillis Van Vaerenberch over achterstel van pacht : 9 guldens

 5) aan Jacques De Houwer , Cornelis De Ro en Joos Pleck over de gone van 28 stuivers het bunder : 12 guldens 15 stuivers

( dit zijn de 3 personen die de belasting innen , red. )

 6) schuld aen Jan Van Rewegh : 17 stuivers

 7) schuld aan Mary De Vlaeminck sijn dochter ovre " het dienen "  over geleenden gelde : 6 guldens


Opgemaakt op 05.12.1675 met griffier Gillis