STAAT BIJ GOED BIJ HET OVERLIJDEN VAN CHRISTOFFEL COOLS in april 1709

 

Hij overleden april 1709  , lees 8 april 1709

Houder van het sterfhuis : Anna De Decker

Wezen : 2 en " één ofte meer als tgodbelieft "  ( het beliefde God , op 13.08.1709 werd Joanna Christina geboren )

1°) Elisabeth 6,5 jaar

2°) Jan 4 jaar

3) ongeboren kind

Voogd paterneel : Marcus Cools

Voor de houderigge de bailliu , burgemeester en schepenen


Artikelen van meubilaire effecten :

1) een koe van 14 jaar en een koe van 2 jaar , de eerste overleed 14 dagen na het overlijden van haar man dus hier één koe : 18 guldens  geprezen door Pieter Pleck en Marcus Cools

2) alle de meubelen in het sterfhuis : 18 guldens 14,5 stuivers

3) de granen en .. . ( onleesbaar ) : 8 guldens 5 stuivers

4) vlas en . . . ( onleesbaar )  : 7 guldens

Totaal : 51 guldens 19,5 stuivers


Schulden

1) achterstel van renten en verdinghde schoof : 51 guldens 5 stuivers

2) aan Pieter Valck over zetting van jaren . . . 1707 , 1707 , 1709 : 7 guldens 5 stuivers

Totaal : 58,5 guldens

Geen voordeel in deze staat van goed behalve het huis waar de houderigge en de wezen op wonen gelegen in Denderwindeke in de Rijstraat dat komt van haar man en dus is competerende de voorste wezen


Getekend : Pr. Vanden Abbeelen baljuw in 1711
                    J. Van Varenberch
                    Gillis Vanden Broecke
                    Marcus Cools
                    + , het merkteken van Anna De Decker


Red. Zij hertrouwde met Cornelius Van Asselt ( Van Hasselt ) in 1710