Tracker

STAAT VAN GOED BIJ OVERLIJDEN van Maeyken REYGAERTS echtgenote van Joos O opgemaakt in februari 1654


Overledene : Marie Reygaerts

Houder : Joos O

5 kinderen :

1) Anneken x Dierick De Vogel
2) Jan
3) Arnaut
4) Lysbette
5) Geeraert

Redactie : Joos O hertrouwde


HAEFFELYCKE EN MEUBLE GOEDINGEN

1) woonhuys met schuere en stallingen en verckenskoten met den hoven ( de oven ) : 120 guldens

2) een swerte blare coe : 30 guldens

3) gryse veerse vol calf : 20 guldens

4) swerte gryse coe : 18 guldens

5) een calf van 1 jaer : 8 guldens

6) 36 tierlinghen cooren a 20 stuivers de tierlinck : 36 guldens

7) het stroy in de schuere : 18 guldens

8) het hoij en de tommaert : 24 guldens

9) een ghetauw met alle de toebehoorten : 18 guldens         ( lees : weefgetouw )

10) het mes ligghende in den hove : 12 guldens                    ( lees : mest )

11) een oude koetse met een oude garderobe en 2 kisten : 18 guldens

12) 2 bancken met een schabellebanck en schapray : 6 guldens

13) 9 tinnen schotels , 2 commekens , 6 tinnen lepels , metaelen candelaer : onleesbaar

14) 22 pont vlas en wercken garen met 7 stenen vlas is samen : 9 guldens

15) 2 spinwielen mette toebehoorten , 2 wenteleers , 6 roy tallooren , een hekel , . . . , een huyssel : onleesbaar

16) botervat , moille , vleeschcuype , 2 melckeemers , e.a. : 8 guldens

17) melckteilen en ander eerdewerck : 2 guldens

18) schippe , haemes , waefeleyser , grepe , meshaecke , gaffel : 6 guldens

19) o.a. brydel , . . harnas , ander prondelmert : 8 guldens

20) cnappe , vispaen , een leeren , vleesblock , swingbert met toebehoorten : 30 stuivers

21) 6 stroyen corven met een veertel vitsen en een temst : 30 stuivers

22) de wan , vlegel , een sack : 20 stuivers

23) den haen met 5 hinnen : 3 guldens

24) een ploeg sonder het schaers : 5 guldens

25) een aude vuerwagen ( een oude voerwagen ) : 6 guldens

26) 4 abeelkens staende op de behuysde stede : 6 guldens

27) een bedde met een spaensche saerge , 4 wercken saergen , een paer slapelaeckens met ander toebehoorten : 10 guldens


PATRIMOINE GOEDEN VAN DE OVERLEDENE

1) partije thiendelant in Zandbergen op den Hoendekensberch groot 317 roeden

2) een partije thiendelant in DW. op den Caelcauter
            - oost de groenen wech
            -zuyt Jan Blau
            - west den hauder

     groot 128 roeden


PATRIMOINE GOEDEN VAN DEN HOUDER

1) eenen bogaert binnen DW. te Neyckene
          - oost cloostergoet van Vicoigne
          - zuyt Frans De Roy
          - west sheeren strate

    groot 230 roeden

2) partije maeymeersch in de prochie van Pollaer op den Oppersten Quaetbroeck
          - oost Olivier Van Eesbeke
          - west Mathijs De Ro

    groot 75 roeden

3) een besloten veldeken te Neycken
           - oost dhoirs Joos De Groote
           - west Joos Van Snick

    groot 106 roeden

4) partijcken thiendelant in DW. opt Borreveldeken
           - noort teghen den Caelcauter
           - zuyt Geeraert en Gillis Pardaens

    groot 116 roeden

5) partijcken schooflant op den Caelcauter
           - oost de goeden van Jan Van Rempst
           - west Dermegoet deser prochie

     groot 50 roeden


DE CONQUESTEN BINNEN HUN HUWELYCK

1) thiendelant op den Caelcauter
        - oost Pauwel De Dijn en de patrimoine goederen van de overledene
        - west den Geuvensbosch

    groot 125 roeden

2) partijcken thiendelant opt selve velt
        - oost den wech
        - west de Weduwe Jan Lemmens

     groot 85 roeden

3) partijcken schooflant opt selve velt
        - oost Cornelis De Groote
        - west den voetwegh loopende naer Santbergen

    groot 100 roeden

4) partijcken 33ste schoof genaempt " DEN WINDICKENSBOSCH " by den houder staende houwelyck in cheyns genomen van de kercke van Nauwenhove
       
    groot 170 roeden


COMMEREN EN SCHULDEN

1) aan Jan Van Rempst over 1 jaar meerschpacht : 15 guldens

2) aan dhoirs Jaspar De Haene tot Aelst over 1 jaar crois van een rente : 13,5 guldens

3) aan Mijne Vrouwe van . . . . tot Aelst over 5 jaar rente : 7,5 guldens

4) aan dheer Joos De Groote tot Ninove over achterstel van een rente van 3 guldens over 2 jaar crois : 6 guldens

5) aan dhoirs Christoffel De Bremaeker over 1 jaar rente : 9 guldens

6) aan Jenneken Vander Huecht tot Brussel over 1 jaar pacht : 30 stuivers

7) aan Pieter Vande Gehuchte over afgehaelde winckelwaere : 5 guldens

8) aan Jan De Mol tot Geeraertsberge over afgehaelde winckelwaere : 4 guldens

9) aan Bernaert ofte Jan Lemmens over achterstel van settinge : 16 guldens 2 stuivers

10) aan Lauwereys Vander Kelen over de settinge van Pollaer : 2 guldens 10 stuivers

11) aen de kercke van Nauwenhove over 2 jaer cheijns : 8 guldens


GEDAEN OP DE 4de FEBRUARI 1654

ondertekend door Jacques Reyghaerts en . . . .