STAAT VAN GOED bij overlijden Petronella Van Mersch vrouw van Eloij Allebosch fs. Joos


Zij + 14.02.1672

Bij overlijden van Petronella Van Mersch echtgenote van Eloij Allebos fs. Joos opgesteld

En kind uit dit huwelijk : Joos Allebosch fs. Eloy oud 20 jaar

voogden : Eloy Allebosch en Niclaes Vierendeel


Voor de gegevens uit het landboek zie aldaar 31. Eloij Allebosch fs. JoosDe baten

 1. 2 ketelkens met eenen eyseren pot : 2 R. 8 st.
 2. Wasnijper met eenen water eemer en 2 cleyn cuypkens e.a. : 2 R. 8 st.
 3. Spinwiel , tuytwiel , asper , cleyn scapraye met een hames : 2 R. 16 st.
 4. weefgetauw met toebehoorten : 15 R.
 5. pluymen bedde , hoofd pulle met een witte spaensche saerge : 20 R.
 6. wieghe met een kindersaerge : 18 st.
 7. cleeden en lijnwaert van de overledene : 30 R.
 8. 7 pont booter en smaut , mitsgaders stucken verckensvleesch en drij espen : 12 R.
 9. swerte coebeeste : 19 R.
 10. 3 innen met een haen : 20 st.
 11. 200 kiesten en witten haute : 24 st.
 12. 75 hopstaecken soo quade als goede : 2 R.
 13. 16 veertelen coorens aan 9 stuivers den veertel : 7 R. 4 stuivers
 14. 2 veertelen lijsaet : 30 st.
 15. het mes ( lees mest ! ) in den hove van den voorsten sterfhuyse : 3,5 R.
 16. het mes sijnde gevoert in de braecke van jaere 1671 daer het cooren in is ghesaeit tot omtrent 150 roeden met eenen alven messel : 8 R.
 17. het labeur van 2 dagwand staende met groenen cooren + labeur en saissel ( zaaisel ) : 14 R. 16 st.
De costen
 1. schuld aan zijn vader Joos : 29 R. 14 st.
 2. schuld over " coeygelt , maelgelt , slaggelt " : 2 R. 7 st.
 3. aan zijn meid ( " aen sijn mijsen " ) over haeren arbeyt met nog 12 stuivers aen Jacques De Smet : 38 stuivers
 4. aan de settinghen van Jan Baptiste Lemmens : 7 R. 12 st. ( de belasting )
 5. aan Adriaen De Cooman en Jan Baptiste Lemmens over huyshuur en lantpacht tot Kersavont 1671 : 33 R.
de baten van 148 R. 12 stuivers
de commers zijn 103 R. 15 stuivers