Tracker

STAAT BIJ GOED BIJ HET OVERLIJDEN VAN MARIA THIENPONT , echtgenote PIETER RIVOY


Zij overleden op 14.11.1710

En weeskind achtergelaten namelijk Cathelijne oud 3 jaar

Jan Thienpont als voogd materneel


A / De maternele erfgronden

1) 48 roeden tiendelant op de Merecauter
                - oost Peeter Van Droogenbroeck
                - suyt de weduwe Jacobus Cools
                - west de Weerbosch
                - noort Jan Thienpont

2) 50 roeden tiendelant op het Reijsevelt
               - suyt Pieter Buydens
               - west Jan Thienpont
               - noort Lieven Mertens


B / De effecten

1) de penningen volgens de declaratie van de houder : 33 guldens

2) van Jacques Thienpont : 3 guldens

3) item 2 koeijen : 81 guldens

4) 375 -oppelinghen ( ? , hoppelinghen ? ) : 8,5 guldens

5) 4 sacken graen : 24 guldens

6) een deel hoij : 4 guldens

7) vlasch : 1 guldens

8) prondelingen : 6 guldens

9) kuipen , spinnewiel e.a. : 5 guldens 6 stuivers

10) enz. nog enkele kleine artikels

11) de cleederen van de overledene , rocklijf : 8 guldens

12) item besaeyt 150 roeden cooren en 50 roeden tarwe : 16 guldens

              totaal : 208 guldens 10 stuivers


LASTEN

1) ondermeer aan de ontfangher De Weghe tot 14,5 guldens

2) pacht te betalen aan Pieter De Ro , de Armen van Denderwindeke

3) te betalen aan de weesen van wijlen Marie De Roy cfr. de staat van goed opgesteld bij het overlijden van Maria De Roij ( eerste echtgenote van Pr. Rivoy ) : 87 guldens 12,5 stuivers

4) tenslotte de kosten voor de baljuw , de griffier , burgemeester en schepenen

Samen 135 guldens 3 stuivers


Present : Pr. Vanden Abbeelen baillu in 1711 , V. Vaerenberch , Gillis Vanden Broeck , N.N.

Jaar 1711