STAAT VAN GOED bij overlijden van Clara Neesen vrouw van Jan De Wolf fs. Jans


Staat van goed in Denderwindeke bij overlijden van Clara Neesen overleden in februari 1640 , vrouw van Jan De Wolf fs. Jans , 3 kinderen


Overledene : Clara Neesen

Houder : Jan De Wolf fs. Jans

Kinderen : 

1 Gillis 18 jaar
2 Nicolaes 8 jaar
3 Cornelis 6 jaar

Oppervoogden zijn de baljuw , burgemeester en schepenen


I ) DE GECONQUESTEERDE GOEDEN

1) 100 roeden in DW opt Brucxken
- wed. Guilliam Vanden Bossche
- cloostergoet van Vicoigne
- noort Steven De Saeghere

sijnde het 1/4de van tvoorste dachwant gewonnen van de sijde van de overledene

2) 1/2 dw. schoofland opt Veldeken ten Haute
- zuyt dhoors Cornelis Roosen
- west het straetken
- noort Pieter Vanden Broecke
- oost den meersch van Geert De Bonte

en is belast met een vat evene en 1/2 cappoen aan Jan Buydens

3) 62 roeden cheijnslant belast aen de Kercke ofte Armen van Lieferingen met 25 stuivers sjaers opt Huchtersvelt
- 2 sijden het kerckengoet van DW
- het goet van Vicoigne

4) een huys en erve met een schuerken en coestalleken groot 1 dw.
- eender sijde aen Linckebeke
- ander sijde Cornelis De Hauwere

deselve hofstede is belast met een rente van 2 pond groot sjaers ten proffijte van Pieter Persoons
Item belast met 30 stuivers sjaers ten proffijte van Jr. Charles Vander Varent
Item belast met 30 stuivers sjaers aen Gielis Buydens
Item belast met een vat evene en halven cappoen aen Jan Buydens  ( dit werd later doorstreept )

II ) DE MEUBLE GOEDEREN

1) 2 coebeesten : 60 R

2) de overige immeuble goeden , quasi onleesbaar

T.B. : 200 R


COMMEREN

1) crois van rente aan Gillis Buydens en aan Jr. Vander Varent

2) pacht aan de abdij van Vicoigne

T.K. : 10 R 10 S


Present op 22.03.1640 : de baljuw , Gillis Buydens , schepenklerk De Fraye