Tracker

STAAT BIJ GOED BIJ HET OVERLIJDEN VAN JUDOCA DE WOLF echtgenote JACOBUS JENNO ( GENAU e.a. )


Judoca De Wolf overleed op 07.01.1712

Jacobus Genau houder gebleven met 3 kinderen te weten

3 kinderen :

Jan oud 13 jaar

Petrus oud 9 jaar

Catharina oud 4 jaar

Voogd paterneel : Jooris Genau

Voogd materneel : Jan De Wolf


A / De maternele erfgronden

1) een behuysde stede int quartier te Dasselt
   - suyt de strate
   - west Jan Tibaut
   - noort de Gretersputte
   - west N. Buydens

 groot 190 roeden , geprezen door Jan Baptiste Lemmens fs. Bernaerts

2) de helft van een block thiendelant int quartier van de Linckebeke daeraf de andere helft competeert
     - west de keijtse
     - suijt de strate
     - oost Cornelis De Muylder met de wederhelft
     - noort de erfgenamen van Jan Crispeels

 groot over deze helft 90 roeden

3) partijcken thiendelant uijt een meerdere partije opt Hautemvelt
     - west Juffrouwe Bodderie
     - suyt dhoors Jacobus Vander Noot
     - oost Cornelis De Muylder

groot 70 roeden

Geconquesteerde gronden

4) de andere helft van een block thiendelant groot 90 roeden
      - suyt de strate
      - oost Maximiliaen D'Hauwer
      - noort dhoirs Jan Crispeels

5) een partije thiendelant opt Brucxken
     - oost de straete
     - suyt Jacques D'Hauwer
     - noort de abdije van Vicoigne

groot 90 roeden

6) partije thiendelant op de Cleynen Litersberch
      - dhoirs Henderick Van Vreckem
      - suyt de Armen deser prochie
      - west de Greetersputte

REDACTIE : de 4 eerste percelen vinden we in het landboek bij 35. Cornelis De Wolf


Artikel van de huijs kateijlen

1) in de keucken : cuypen , hemers enz. : 8 guldens

2) weefgetouwe met syn toebehoorten : 16 guldens

3) de prondeling in de camer met ondermeer commen enz. met noch vlas : 8 guldens 16 stuivers

4) een pluymen beddeken met syn toebehoorten , het lijnwaert e.a. : 20 guldens

5) het mes in den hove , 18 veertels coorens , een vat erwten : 27 guldens 6 stuivers

6) een koebeeste , een veerse , een kalf : 42 guldens

7) alle de besaeytheden staende op 2 dw. en 40 roeden soo getijdich als verantsayt met het mes ( lees : mest ) daer inne gevoert : 29 guldens 2 stuivers

8) de hoppestaecken met het schaerhoudt staende op den hove : 12 ( quasi onleesbaar bedrag , red. ) guldens

9) hout , 600 . . .  : 3 guldens en enkele stuivers

10) de huysinghen wesende een keucken , camere , . . . , voorvloer tsamen : 151 guldens

Somme van de boni is 326 guldens 14 stuivers

Nota bene : deze staat van goed is slecht leesbaar


DE COMMEREN

1) het sterfhuis is belast met een rente aen Jan Vander Roost van 12 guldens sjaers : 192 guldens , doch deze schuld wordt door de houder geopposeert dus memorie

2) ook noch een rente van 3 guldens sjaers : 48 guldens

3) over het verloop van dese rente : 14 guldens en enkele stuivers

4) kleine schuld aan . . , onleesbaar

5) aan Cornelis De Ro schuldig : 6 guldens 16 stuivers

6) schuld aan Jan De Wolf over lantpacht : onleesbaar

7) kleine schuld

8) aen Joannes De Weghe over settinge : onleesbaar

9) aen Weduwe Ingel De Ro over gelabeurt te hebben : onleesbaar            

10) heere bailliu over syn vacatie ter auditie desen : 2 guldens

11) de borgemeester en schepenen : 1 gulden 10 stuivers

12) de griffier : 1 gulden 10 stuivers

13) de selven over het appostilleren deser met de double te leveren in de handen van de houdere : 2 guldens


Somme van de commeren : 69 guldens  ( red. : ook de 2de schuld schijnt niet ingebracht geweest te zijn in de kommers )

Somme van de baten : 327 guldens 14 stuivers

Aldus 258 guldens 14 stuivers

Aldus komt de wezen van het sterfhuis toe 129 guldens 7 stuivers

Getekend : Pr; Vanden Abbeelen bailliu in 1712
                   Cornelis De Maseneer
                   H.  Van Varenberch