BEDRIJVEN in DENDERWINDEKE anno 1785

Inleiding

Statistiek van de vruchten en de veestapel in de parochie van Denderwindeke verricht door de wethouders Judocus Vander Stockt en Adriaan Haegheman.
De wethouders dateren hun werk op 7 en 8 januari 1785

De gegevens komen uit het archief van het Land van Aalst en bevinden zich in het stadsarchief te Aalst.

Wat de opgave der vruchten betreft : stro is zowel tarwe- als roggestro , gaat het om haverstro of schokeloenstro dan vermelden we dit onder haverstro.
Van de graangewassen weten we uit een schrijven van 1791 dat er toen 330 bunders bezaaid waren met granen , respectievelijk 130 bunders met rogge , 100 bunders met tarwe en 100 bunders met " witgraen "

In 1791 werden er 4880 zakken geoogst. Meer dan voldoende voor de parochie daar slechts 3160 zakken in de parochie zelf werden geconsumeerd. Er werden in Denderwindeke slechts 100 zakken op een totale hoeveelheid van 1400 zakken tarwe in het dorp zelf verbruikt. De rest was voor export naar de steden

Enkele gegevens

Er werden 305 eigenaars van vruchten en grootvee vermeld , hiervan waren er 41 eigenaars van paarden. De eigenaars van paarden vormen werkelijk een aparte groep. Het gaat hier meestal om grote pachters , we hebben ze in een bijlage apart gezet om hun aandeel in de totale productie van de vruchten te evalueren .

Voor links omtrent de biografische gegevens van de inwoners , volg de volgende links :


Overzicht van de veestapel


Paarden :    109
Veulens :      86                         
                               Voor de eigenaars van de paarden volg deze link


Koeien :      486
Kalveren :  248


Overzicht van de vruchten

Haver :                                                                                                   534 zakken
Hooi :                                                                                                     9000 rations gerekend aan 16 pond per ration
Bundels tarwe en roggestro aan 8 pond per bunder :                  100.146 bundels
Bundels haver en schokeloensrtro aan 8 ponden per bundel :   5365 bundels
Aardappelen :                                                                                      1029 zakken pataters
Wortels :                                                                                              6 zakken

SCHEMA VAN DE RESPECTIEVE EIGENAARS

1) Naam van de eigenaar   , we gebruiken de meest courante familienaam meestal gebaseerd op de parochieregisters.

2) Het aantal paarden en veulens , dit maakt 195 paarden bij 41 eigenaars

3) Het aantal koeien en kalvers , dit maakt 734 koebeesten voor 272 eigenaars van gewassen

4) Het aantal rations hooi

5) Het aantal zakken haver

6) Het aantal bundels rogge en tarwestro

7) Het aantal bundels haver en schokeloenstro

8) Het aantal zakken aardappelen , is een irrelevant gegeven , quasi alle gezinnen hebben reeds aardappelen in hun productie opgenomen. Enkele grote bedrijven hebben 10 zakken of meer , dit betrof dan meestal nog gezinnen met talrijke volwassenen

9) Het aantal wortels is miniem , heb het hier opgenomen als een curiosum

9) DE EIGENAARS VAN WORTELS

De wortelen zijn schaars , we vinden slechts 4 eigenaars met een reserve te weten :

Weduwe Pieter Van Langenhaecke met 2 zakken
Weduwe Cornelis Bovaer met 1 zak
Cornelius Mertens met 1 zak
Jan Baptiste Herremans met 2 zakken


Ga hier verder naar de namen van de eigenaars deel 1 ( Appelmans tot Droch )  

Ga hier verder naar het 2de deel ( Eeckhoudt tot Turf )

Derde deel met de namen van de eigenaars deel 3 ( Valck tot Winhel )