9.

20ste PENNING POLLARE

58

RAMPELBERCH Dhoirs Bertel

 
VP Land van 75 roeden " op den Wyngaert " en Land van 25 roeden " op nedercautere " aan Gillis De Mol = 3 L
VP Land van 100 roeden " opt muelevelt " aan Adriaan De Cooman ( 3 pond )
 
59

RAMPELBERCH Gillis

 
E Huis van 130 roeden " op den weselputte " = 8 pond
E Droge weide van 100 roeden " aen de perremeersch " = 6 pond
E 30 roeden maaimeers " in den niewen meersch " = 2 pond 10 schellingen
E 100 roeden land " opt muelevelt " = 3 pond
 
60

RAMPELBERCH Henderick

Zoon van wijlen Zegher Rampelberch. Schoonbroer van Jan De Vuyst en Steven Doom
E Huis van 100 roeden " aen de perremeersch " = 7 pond
 
61

RAMPELBERCH Jan

Is zoon van + Lauwereys Rampelberch
Koopt in 1546 het part van zijn broer Jooris diens part in een behuysde stede te Mansdal
Jan Rampelberch fs. Lauwereys neemt rente op zijn huis groot 1/2 dagwand  van 48 pond
E Huis van 50 roeden " ten Mansdale " = 6 pond
 
62

RAMPELBERCH Jooris

Is zoon van + Lauwereys Rampelberch en broer van Jan hierboven vermeld
Anno 1561 reeds gehuwd met Barbara sGRAVEN weduwe van JACOP DE BREMAKER
 
E Huis van 100 roeden " op den Steenberch " alias " ten bossche = 10 pond
E Land van 250 roeden " op den nedercauter " ofwel " den nercauter " = 7 pond
E Land van 200 roeden " op deyghen " = 6 pond
E Land van 300 roeden " opt muelevelt " = 7 pond
E Land van 326 roeden " op nedercauter " = 9 pond
E Droge weide van 100 roeden " op den mansdal " = 6 pond
E Droge weide van 100 roeden " in den perremeersch " = 6 pond
E Droge weide van 300 roeden " genaempt den veldenmeersch " = 18 pond
E Droge weide van 75 roeden " ter overstrate " = 4 pond
E Maaimeers van 100 roeden " op den quaetbroeck " = 7 pond
E Maaimeers van 30 roeden " in den Weert " = 3 pond
E Bos van 50 roeden " in den morresbroeck " = 30 schellingen
 
P Meers van 25 roeden " op de Weert " en Land van 100 roeden " op den Steenberch " van
Joes Van Varenberch = samen 7 pond 16 schellingen
P Land van 75 roeden " op deygen " van clooster van Nienove = 2 pond 16 schellingen
P Land van 133,3 roeden " op den Wyngaert " van kerk van Pollare = 4 pond
P Land van 118 roeden " op den Wyngaert " van kerk van Pollare = 3 pond
P Land van 200 roeden " op muelevelt " van de Armen van Pollare = 4 pond
P Land van 150 roeden " op muelevelt " van Dominicus Vander Haghe = 3 pond
P Meers van 90 roeden " ten cromwiel " van de Armen van Pollare = 8 pond
P Maaimeers van 30 roeden " in de Weert " van Josyne Van Saane = 2 pond
P Meers van 90 roeden " in ouden meersch " van Armen van Pollare  = 6 pond 12 schellingen
 
63

RAMPELBERCH Josyne

E Huisje groot 30 roeden " aen de boterweye " = 2 pond
 
64

RAMPELBERCH Lauwereys

E Huis van 50 roeden " aen de boterweye " = 4 pond
E Meers van 125 roeden " in den hamere " = 7 pond
 
65

RAMPELBERCHS Lisbet

E Broek van 100 roeden " aen de paddenhole " = 4 pond
 
66

RIDDER de Lauwereys

Lauwereys DE RIDDER x Catheryne VANDER BORCHT verkopen in 1559 samen met Adriaen ,
Amant en Margiete Vander Borcht hun deel van een hofstede te Renderstede hen toekomend van
wijlen Adriaen VANDER BORCHT aan Jan VANDEN EECKHAUTE
x in 1574 met VANDER BORCHT Catherine filia Adriaens als buitenpoorters Geraardsbergen
E Huis van 18 roeden " op den steenberch " = 4 pond
 
67

ROELOFS Rogier

Is zoon van ROELOFS Jan die hem in 1557 zijn recht verkoopt in huis te Pollare
 
E Huis van 36 roeden " op den Steenberch " = 3 pond
E Meers van 40 roeden " genaempt den Voghelensanck " " op den Steenberch " = 3 pond
E Meers van 25 roeden " op den oppersten quaetbroeck " = 30 schellingen
E Meers van 37 roeden " op den oppersten quaetbroeck " = 3 pond
E Land van 50 roeden " opt muelevelt " = 30 schellingen
 
P Meers van 4 roeden " in quaetbroeck " van weduwe Hendrick Cautaert = 11 schellingen
 
68

RUYTINCX Lauwereys

x als Ruytincx Lauwereys fs. Gheerts en gehuwd met RAMPELBERCH Marie fa. Jans en beide buitenpoorter in 1565
 
E Huis van 100 roeden " op de Weselputte " = 6 pond
E Hoplochting van 50 roeden " ter overstrate " = 3 pond
 
P Meers van 200 roeden " aen die cluyse " van Armen van Pollare = 12 pond
P Meers zijnde 1/2 van 125 roeden " op Weert " van Armen van Pollare = 5 pond
P Land van 200 roeden " opt hoenderschot " van Claes Vanden Berghe = 6 pond
P Land van 75 roeden " op den nedercauter " van Joos Van Vaerenberch = 2,4 pond
P Meers van 100 roeden " neven den ypermeersch " van Dominicus Vander Haghen = 7,6 pond
 
69

RUYTINCX Margriete

E Huis van 25 roeden " ter overstrate " = 2 pond ( is slechts " een behuyst stedeken " )
 
70

SCHALCKEM Van Gillis zijn weduwe

Is KIECKENS Clara , weduwe Gillis van Schalckem in 1556
E Huis van 50 roeden " ter overstrate " = 4 pond
 
71

SCEPPER De Claes

x met VAN VRECHEM Barbele fa. JANS en beiden buitenpoorter in 1574
Deze Claes De Scheppere was pachter van " de visscherije van Pollaer "
 
E Huis van 75 roeden " ten rode " = 6 pond
E Land van 150 roeden " aen heckelke " = 4 pond 10 schellingen
E Land van 50 roeden " op den nercautere " = 30 schellingen
 
P Meers van 75 roeden " op den ouden meersch " van de Armen van Pollare = 4 pond
P Meers van 50 roeden " in den niewen meersch " van de prochiaan van Pollare = 5 pond
 
72

SINAY Cornelis van

E Huisje van amper 6 roeden " op den Weselputte " = 2 pond
 
73

SOETAERS Jan

E Huis van 21 roeden " bij der cluysen " = 3 pond
 
74

STEEVENS Jan

Kocht zijn huis in 1567 van de hoirs van wijlen Claes De Keysere.
 
E Huis van 75 roeden " ten roode " = 5 pond
E Droge weide van 50 roeden " ten rode " = 3 pond
 
 
75

STRICT Vander Symoen

als fs. Adriaens x in 1573 met RAMPELBERCH Kathelyne filia Bertels
 
E Huis van 75 roeden " aen de neckersputte " = 6 pond
VP Vijverken " ten neckersputte " aan Heer Adriaen Van Brantegem  ( 2 pond )
 
76

TROIJE VAN Antheunis ( alias DE TROIJER )

E Huis van 50 roeden ' ter overstrate " = 4 pond
 
77

TROIJER DE Philips

E Huis van 200 roeden " op den Steenberch " = 10 pond
 
78

VASTERSAEGEN Vander Willem

x DE GRAVE ELisabeth filia Franchois
Beiden zijn nog in leven in 1596. Zeldzaam dat beiden de troebelen overleefden
 
E Huis van 250 roeden " by der kerken " = 12 pond
VP Meers van 50 roeden " in ouden meersch " aan Gillis de Mol ( 3 pond 10 schellingen )
VP Land van 300 roeden " opt Schalke velt " aan Gillis de Mol (7 pond )
 
79

VONDELEN vande Arent zijn weduwe

 
 
Anno 1609 verkopen Aert en Willem Keymolen de gronden en erve komend van hun grootouders wijlen Arent Vande Vondel en wijlen Lysbeth ,
De Ridder , zie WP Wedergrate anno 1609
 
E Droge weide " op den Steenberch " = 5 pond
E Bos van 50 roeden " op den Steenberch " = 1 pond
E Bos van 50 roeden " int oudthof " = 1 pond
E Meers van 70 roeden " in den Saenpot " = 5 pond 10 schellingen
E Land van 100 roeden " opt hoenderschot " = 3 pond
E Meers van 75 roeden " in den quaetbroeck " = 5 pond
 
80

VONDELEN vande Arent zijn hoirs

 
E Land van 300 roeden " opt muelevelt " = 9 pond
 
81

VUYST De Jan

Bio : hij x in1563 met RAMPELBERCH Gillyne filia Zegers. 
 
E Huis groot 90 roeden " ter overstraten " = 4 pond
 
82

VUYST De Jan zijn weduwe

E Huisje van 6 roeden " ter overstrate " = 30 schellingen
 
83

WANDELE De Race zijn hoirs

 
E Huis van 50 roeden " ter overstrate " = 5 pond 10 schellingen
E Meers van 75 roeden en hoplochting van 75 roeden " ter overstrate " = 9 pond
E Land van 100 roeden " op Schalckevelt " = 3 pond
E Land van 72 roeden " op deyghen " = 23 schellingen
E Planterije van 16 roeden " aen sheeren strate " = 10 schellingen
 
84

WANDELE De Jan

 
E Huis van 150 roeden " ter overstrate " = 8 pond
E Land van 37 roeden " opt Stebbinghe velt " = geen prijs
E Land van 50 roeden " op deyghe " = geen prijs
E Land van 66 roeden " op muelevelt " = de 3 landpercelen samen 4 pond
 
P Meers van 33 roeden " op den Weert " van Claren Van Eesbeke = 5 pond
 
85

WANDELE De Jan zijn weduwe

E Huis van 75 roeden " by der dendere " = 6 pond
 
86

WANDELE De Pieter

P Meers van 180 roeden " genaempt den ypermeersch " van Pieter Pierins = 20 pond
 
87

WEVER DE Jacop zijn weduwe

E Huis waarbij geen grootte " ten rode " = 5 pond
 
88

WILLEMS Philips

Verkoopt in october 1572 de meers " genaempt den neckersputte " aan Jan Beeckman samen
met : Cornelis VEIRMAN x Kathelijne WILLEMS , Paesschier VAN MELLO x Amele WILLEMS
en Jacop DE SMET x Lippijne WILLEMS.  Het is een bedrijf met  meerdere eigenaars.
 
E Huis van 180 roeden " ten rode " = 10 pond
E Meers van 150 roeden " ghenaempt den neckersputte " = 11 pond
E Meers van 75 roeden " in den Wyngaert " = 4 pond 10 schellingen
E Land van 150 roeden " opt Schalkevelt " = 4 pond
 
 DE ARMEN VAN POLLARE
 
VP Meers van 5 lijnen " in den Weert " aan Stoffel Desseters  (geen prijs )
VP Meers van 1/2 dagwand " in den niewen meersch " aan Stoffel V.D. Eetvelde ( 7 pond )
VP Meers van 160 roeden " in den niewen meersch " aan Stoffel V.D. Eetvelde ( 11 pond )
VP Meers groot " out dachwant " " ten cromwiel " aan Jooris Rampelberch ( 8 pond )
VP Meers ook " oudt dachwant " in ouden meersch " aan Jooris Rampelberch ( 6,6 pond )
VP Meers van half bunder " aen die cluyse " aan Lauwereys Ruytincx ( 12 pond )
VP Meers zijnde helft van 5 lynen " op de Weert " aan Lauwereys Ruytincx  ( 5 pond )
VP Meers van 1,5 dagwand " in den hamere " aan Weduwe Jan Van Eesbeke ( 10 pond )
VP Meers van 1/2 dagwand " ter bavinghen " aan Franchoys Cautaers ( 2,2 pond )
VP Meers van 1 dagwand " in quaetbroeck " aan Lauwereys Desseters ( 6 pond )
VP Meersen samen 2 dagwand " op de Weert " en " in quaetbroeck " aan Jan vanden Eeckhoute
VP Meers van 3 lynen " in den ouden meersch " aan Claes De Scepper ( 4 pond )
VP Meers van 2 dagwand en 25 roeden bos aan Gillis de Bremaker ( 13 pond 5,5 schellingen )
VP Meers van 75 roeden " in de quaetbroeck " aan Willem Vanden Bossche ( 3,75 pond )
VP Land van 200 roeden " opt muelevelt " en meers van 100 roeden " aen Cromwiel " samen
VP Land van 200 roeden " opt muelevelt " en meers van 100 roeden " aen Cromwiel " aan Loye De Bremaker = 20 L
aan Loye De Bremaker = 12 pond
VP Land van 25 roeden " op den nedercauter " aan Gillis de Mol ( 12 schellingen )
VP Land groot half bunder " op muelevelt " aan Jooris Rampelberch ( 4 pond )
VP Land van 2 dagwand " op deygen " aan Andries Vander Brugge ( 10 vaten coorens = 15 pond )
VP Land van 75 + 30 roeden " op Wyngaert " aan Weduwe Pieter Perdoens ( 4 pond )
VP Land van 75 roeden " op Schalken velt "  aan Weduwe Pieter Perdoens ( 2,2 pond )
VP Land van 1 dagwand " opt muelevelt " aan Jan Beeckman ( 20 schellingen )
 
 DE KERK EN DE PROCHIAAN VAN POLLARE
VP Bos van 1 dagwand " in de morresbroeck " aan Lauwereys De Buydele ( 2 pond )
 
 DE KERK VAN POLLARE
 
VP Land groot 33 roeden " opt hoenderschot " aan Lieven Coppens ( 18 schellingen )
VP Derdendeel van een bunder land " op Wyngaert " aan Jooris Rampelberch ( 4 pond )
VP Land van 118 roeden " op den Wyngaert " aan Jooris Rampelberch ( 3 pond )
VP Land van 200 roeden " op Stebbinghen velt " aan Gheert Claes ( 6 pond )
VP Land van 100 roeden " op den Wyngaert " aan Willem Vanden Bossche ( 3 pond )
VP Land van 50 roeden " op den Wyngaert " aan Willem Vanden Bossche ( 15 schellingen )
VP Land van 100 roeden " op deygen " aan Loye De Bremaker ( 3 pond )
 
 DE PROCHIAAN VAN POLLARE
 
VP Land van 2 dagwand " opt Schalkevelt " aan Stoffel Vanden Eetvelde ( 8 pond )
VP Meers van 50 roeden " in den niewen meersch " aan Claes De Scepper ( 5 pond )
N.B. : vele pachten die aan de cure of de prochiaan van Pollare toebehoorden staan bij Heer Adriaan Van Branteghem
                   

Naar 10de deel van XXste penningkohier Pollare