10.

20ste PENNING POLLARE


AFSETENEN APPELTERRE en DENDERWINDEKE 

 AFSETENEN VAN APPELTERRE - EIJCHEM

 
89 BRANTEGEM VAN Cornelis
Inwoner van Appelterre. Gehuwd met Wauwere Vierendeels fa. Adriaens. Vader van de pastoor van Pollare
E Meers van 400 roeden " genaempt den brantegem " = geen prijs
E Bos van 416 roeden " in de morresbroeck " = samen met vorige op 40 pond
 
90 BRANTEGEM VAN Cornelis en VANDEN EECKHOUTE Jan samen
VP Land van 1800 roeden " op Schalkevelt en op den Merelputte " aan Wed. Lauwereys Bogaert = 60 pond
 
91 HEURIBROECK Franchois
Meers van 1 dagwand en " twee eylanden " of " twee heylandekens " in de Weert aan Adriaan Vander Eecken = 13 L 4 S
 
92 HUERIBROECK Jacop ( geschreven als ORIBROECK Jacop)
VP Meers van half bunder " in den niewen meersch " aan Pieter Tuybens
VP Meers van 3 dagwand " in de Steenberch " ook aan Pieter Tuybens ( Samen 24 pond )
 
93 HUERIBROEC Jan
VP Meers van 200 roeden " in den niewen meersch " aan Pieter Cobbaert  ( 22 pond )
 
94 LIEFGETAL Henderick
E Meers van 50 roeden " op de Weert " = 4 pond
E Meers van 50 roeden " aen de pollaer brugghe " = 3 pond
E Meers van 30 roeden " op den pollaer meersch " = 2 pond
E Meers van 60 roeden " gheleghen op theylant " = 4 pond
 
95 MALE Jan vande
E Meers van 160 roeden " in den oude meersch " = 14 pond
 
96 NIJS Jan
E Meers van 32 roeden " in de Winckelere " = 2 pond 15 schellingen
 
97 PESTERE Joos de
E Meers van 50 roeden " in den niewen meersch " = 3 pond 10 schellingen
 
 

 AFSETENEN VAN DENDERWINDEKE

 
98 BACKERE Amant de
 
E Huis van 180 roeden " ter overstrate " = 7 pond. ( vermelding in 1573 )
E Land van 100 roeden " op hoenderschot " = 3 pond
 
99 BELLE Van Joos
P Droge weide van 100 roeden en Land van 50 roeden " in de hollant van Joos Van Varenberch = 8 pond
 
100 BERGHE Claes vanden
VP Land groot half bunder " opt hoenderschot " aan Lauwereys Ruytincx = 6 pond
 
101 BOGAERTS Gillis
 
E Droge weide van 350 roeden " te rode " = 20 pond
E Land van 100 roeden " op deygen " = 3 pond
E Land van 100 roeden " opt muelevelt " = 3 pond
 
P Meers van 100 roeden " in quaetbroeck " van Klooster van Petegem " = 10 pond
P Meers van 25 roeden " in quaetbroeck " van Joes Hermans
P Land van 50 roeden " opt muelevelt " van Joes Hermans
P Land van 50 roeden " opt hoenderschot " van Joes Hermans
P Land van 100 roeden " opt hoenderschot " ook van Joes Hermans = alles samen 6 pond
P Meers van 100 roeden " ten roode " van Heer Gillis de Middelaer = 3 pond 10 schellingen
 
102 BREMAEKER Gillis de ( folio 27 )
Woont in het gehucht Neuringen in Denderwindeke
 
E Land van 175 roeden " op den nedercauter " = 5 pond 5 schellingen
E Land van 80 roeden " op tselve velt " = 2 pond 10 schellingen
E Land van 25 roeden " op deyghen " = 15 schellingen
E Land van 60 roeden " op thoenderschot " = 30 schellingen
 
103 BROECKE Gillis vanden
P Meers van 90 roeden " in de Weert " van Josyne Van Compostella = 12 pond 10 schellingen
 
104 BROECKE Vanden Heer Olivier ( is de" prochiaen " of pastoor van Zandbergen )
Deze pastoor is het prototype van een Heer oom . Is de voogd van de kinderen van zijn overleden broer JOOS
zijnde GILLIS , JOOS en OLIVIER
De drie wezen wonen in Denderwindeke te Renderstede.
Daarom zijn deze eigendommen overgebracht naar Denderwindeke
 
VP Meers van 133,3 " genaempt den cappellemeersch "
VP Meers ( " eetteweyde " ) van 250 roeden " in den veldenmeersch "
VP Meers van 50 roeden " in de quaetbroeck"
VP Land van 75 roeden " in de merrelputte "
VP Land van 130 roeden " opt Schalke velt "
VP Land van 75 roeden " opt muelevelt "
VP Schoofland van 125 roeden " opt hoenderschot "
VP Land van 100 roeden " opt hoenderschot "
VP Land van 50 roeden " int oudt hof "
VP Land van 100 roeden " opt muelevelt "
Alles verpacht aan Willem Vanden Bossche voor 48 pond en 36 pond wijngeld voor 9 jaar
VP Meers van 100 roeden " in de perremeersch "
VP Maaimeers van 100 roeden " in de paddenholen "
VP Maaimeers van 150 roeden " op den Weert "
Alles verpacht aan Jan Claes voor 21 pond
 
105 BUYDELE Jan de
 
E Meers van 100 roeden " in den quaetbroeck " = 5 pond 10 schellingen
E Land van 60 roeden " opt hoenderschot " = 2 pond
P Meers van 500 roeden " in den hollant " van Mr. Jan Vander Beken = 24 pond + 2 cappoenen
P Meers van 75 roeden " opt hoenderschot " van Jan De Mol alias Nachtegale = 6 pond en een veertel tarwen dat geschat
werd op vijf stuivers
P Land van 300 roeden " opt hoenderschot " van Armen van Pollare = 26 veertels coorens is 15 pond
P Meers van 100 roeden en Land van 200 roeden " opt hoenderschot "/Armen Pollare/ = 9 pond
P Meers van 33 roeden " in quaetbroeck " van Jan de Mol = 3 pond
 
106 BUYDELE Lauwereys de
 
E Meers van 125 roeden " in den quaetbroeck " = 8 pond
E Land van 133 roeden " op thoenderschot " = 3 pond
E Land van 50 roeden " op den nedercautere " = 25 schellingen
 
P Bos van 100 roeden " in den morresbroeck " van kerk en prochiaan van Pollare = 2 pond
 
107 CAUTAERTS Adriaen
E Maaimeers van 75 roeden " in den quaetbroeck " = 5 pond
 
108 COPPENS Gillis
E Meers van 50 roeden " in de quaetbroeck " = 3 pond
 
109 COPPENS Gillis zijn weduwe
E Land van 50 roeden " op hoenderschot " = 30 schellingen
 
110 COPPENS Jan
P Broek van 100 roeden " in den holland " van Joos Van Varenberch = 4 pond 10 schellingen
 
111 COPPENS Machiel
E Meers van 50 roeden " in de quaetbroeck " = 3 pond
 
112 COPPENS Pieter
Schepen van Wedergrate, Baljuw van Ter Rijst en schatter van 20ste penning in Denderwindeke
E Leen zijnde droge weide van 500 roeden " in den hollant " = 22 pond
E Veldenmeers van 300 roeden " int hoenderschot " = 12 pond
E Meers van 50 roeden " in den quaetbroeck " = 3 pond
 
113 COOMAN Willem de
P Meers van 50 roeden " in de Quaebroeck van Hans De Mol alias Nachtegale =: 7 pond
 
114 DONCKERE De Pieter zijn weduwe
Anna NEETEN  is de weduwe van Pieter de Donckere in 1557 = zie schepenbrieven
E Land van 50 roeden " opt Stebbingenvelt " = 30 schellingen
E Land van 50 roeden " opt muelevelt " = 30 schellingen
E Land van 32 roeden " op deygen " = 18 schellingen
 
115 DONCKERE De Stoffel zijn wezen
P Land van 50 roeden " op den nedercauter " aan Adriaan De Cooman ( 2 pond )
 
116 DESSETERS Franchois
VP Land van 250 roeden " op den ravenschoet " van Stoffel Desseters = 7  pond
VP Land van 100 roeden " op deyghen " / Stoffel Desseters / = 2 pond 10 schellingen
 
117 KEELEN Gillis vander
E Meers van 25 roeden " in den oude meersch " = 2 pond
P " Den Voghelesanck gelegen op den Steenberch " groot 25 roeden = 3 pond
 
118 MAES Amant
E Maaimeers van 50 roeden " in den oppersten quaetbroeck " = 3 pond
 
119 DE MOL Jan
E Bos van 66 roeden " opt heckelke " = 35 schellingen
P Meers van 500 roeden " op de raveschoet " van Weduwe Joes Juliens = 10 pond
P Droge weide 100 roeden " opt hoenderschot " van Armen van Windeke = 3 pond 12 schelligen
P Droge weide van 150 roeden " int hoenderschot " van Joes Van Varenberch = 5,5 pond
 
120 NAGHELE Nijs de ( Denijs De Naghelere )
P Bosweide van 600 roeden ( geen plaatsnaam ) van Joos Van Varenberch = 10 pond
P Meers van 75 roeden " in de donct " = 2 pond
P Meers van 25 roeden " in den quaetbroeck " = 1 pond 2 schellingen 6 denieren
P Land van 60 roeden " op de nercautere " = 27 schellingen
De 3 laatste percelen ook vermoedelijk gepacht van Joos Van Varenberch
 
121 NAIJERE Adriaan de
E Land van 50 en van 100 roeden "op deygen " = 3 pond 10 schellingen
E Land van 90 roeden " op den nedercautere " = 2 pond en 10 schellingen
E Land van 26 roeden " opt muelevelt " = 15 schellingen
E Maaimeers van 90 roeden " inden quaetbroeck " = 5 pond
 
122 NAIJERE Pieter de zijn weduwe
P Meers van 100 roeden en Land van 100 roeden beide " aent meulevelt " van Robrecht Ghuens
P Meers van 100 roeden en Land van 100 roeden beide " aent meulevelt " van Robrecht Ghuens = 9 L 12 Sch
P Meers van 300 roeden " teghen pollaerbosch " van Jeronimus Vander Cameren = 9,5 pond
 
123 OPSTALLE Jan vanden
E Meers van 9 roeden " op den quaetbroeck " = 10 schellingen
 
124 OVERSTRATEN Van Lieven zijn weduwe
E Land van 100 roeden " opt hoenderschot " = 3 pond
 
125 PLETINCX Reynier
E Land van 125 roeden " opt hoenderschot " = 3 pond 15 schellingen
 
126 ROYE De Matheus
x Quintijne Van Vrechem. Zoon Franchoys met nageslacht tot heden
E Land van 75 roeden " opt hoenderschot "  of " in den hollandt " = 2 pond 5 schellingen
 
127 SINAYE Van Balten
P De preterye van pollaer van den heere van Wedergrate voor 12 pond
 
128 UYTENHOVE Joos zijn weduwe ( is DE RUPERE Barbara )
Heeft grote hofstede op de Biest in Denderwindeke. Ook nog eigendom in Nieuwenhove
P Meers van 1/2 bunder " in de quaetbroeck " van de Kartuizers van Gent = naar Denderwindeke
 
129 VRECHEM Jooris en Jan ( pachters van de abdij van Vicoigne )
P Meers in de quaetbroeck van 1 dagwand van Klooster van Vicoigne = naar Denderwindeke
 
130 VANDER STRICT Adriaan zijn weduwe
E Bos en meers samen 133 roeden " in de vriese aenden Saenpot " = 9 pond
 
 DE ARMEN VAN WINDEKE
VP Droge weide van 1 dagwand aan Jan de Mol ( 3 pond 12 schellingen )
 
 DE CAPELRIJE VAN WINDEKE
VP Land van 150 roeden " op deygen en muelevelt " aan Gheert Claes ( 4 pond )
                      

Naar 11de deel van XXste penningkohier Pollare