11.

20ste PENNING POLLARE


AFSETENEN MEERBEKE en NEIGEM 

  AFSETENEN VAN MEERBEKE

 
134 BOGAERTS Gheert
 
P Meers van 1300 roeden " op den ouden meersch " en Meers van 600 roeden ook " op den ouden meersch " van de Heer
van Voorde = 57 pond
 
135 GRAVE Joos de
Broer van Hendrik De Grave. Gehuwd met Anthoniene Van Isterdael
VP Meers van 1 dagwand " in de hincstendael " aan Gillis De Mol
VP Land van 1dagwand " opt muelevelt " en 1 dagwand " opt hoenderschot " aan Gillis De Mol
alles samen voor 9 pond
 
VP Huis van 250 roeden " by de kerke " aan Hendrick De Grave ( 18 pond )
 
136 MOL DE Gillis van Meerbeke
Wordt aldus genoemd om hem te onderscheiden van Gillis de Mol uit Pollare
E Meers van 150 roeden " in den pollaer meersch " = 12 pond
E Land van 100 roeden " opt schalcken velt " = 2 pond
P Maaimeers van 700 roeden " genaempt de seven dachwant " , een andere benaming is " in den ouden meersch " van het
St. Cornelis klooster van Ninove = 42 pond
 
KAPELANIE VAN SINTE BERLINDIS uit MEERBEKE
VP Meers van 50 roeden " in den ouden meersch " aan Gillis de Mol ( 3 pond 10 schellingen )
 
SCHOLASTERIJ VAN MEERBEKE
VP THINDE aan Jan Beeckman ( 72 pond )

Naar 12de deel van XXste penningkohier Pollare