12.

20ste PENNING POLLARE , de AFSETENEN VAN NINOVE

   AFSETENEN VAN NINOVE
 
137 ASSCHE Van Gheert zijn weduwe (= DE NEVE Josyne zie schepenbrief anno 1575 )
E Meers van 50 roeden " in den pollaer meersch " = 5 pond
VP Broek van 100 roeden " den pennepaert " aan Gillis vanden Eeckhoute ( 4 pond )
 
138 BEEVERE Cornelis van
P Meers van 250 roeden " in de niewe meersch " = 20 pond ( Geen verpachter gekend )
 
139 BLENDE Meester Pieter de
E Maaimeers van 50 roeden " op den ouden meersch " = 4 pond
E Maaimeers van 75 roeden " op den Weert " = 6 pond 10 schellingen
 
140 CLAES Lieven
is zoon van wijlen Jan Claes , gehuwd met Paesschiene DE LU die hem overleeft : zie de sentenciŽn van Wedergrate anno 1587
 
E Bos van 75 roeden " in den morresbroeck " = 2 pond 5 schellingen
 
141 COBBAERT Pieter
P Meers van 200 roeden " in den niewen meersch " van Jan Hueribrouck = 22 pond
 
142 COMPOSTELLA Van Adriaen zijn weduwe
is Johanna DE MOL ( Schepenbrieven Wedergrate anno 1557 )
E Bos van 400 roeden " in den morresbroeck " = 12 pond
VP Meers van 100 roeden " in de Weert " en Meers van 100 roeden " in den ouden meersch "
aan Gheert Vanden Dorpe (  16 pond )
 
143 COMPOSTELLA Van Dierick zijn weduwe
Dierick van Compostella was een broer van Adriaen hierboven vernoemd
VP Meers van 3 lijnen " in de Weert " aan Joos Van Snick ( 9 pond )
 
144 COMPOSTELLA Josyne van
E Meers van 200 roeden " opt eygenslot " = 17 pond
VP Meers " groot oudt dachwant in de Weert " aan Gillis vanden Broecke = 12 pond 10 schellingen
 
145 CORTENBOSSCHE Vanden Claes
E Meers van 75 roeden " op den Weert " = 6 pond
E Maaimeers van 50 roeden " in den niewen meersch " = 4 pond
 
146 EECKEN Vander Adriaen
P Meers van 100 roeden en 2 eilanden " in de Weert " van Franchoys Orebrouck = 13,2 pond
 
147 EETVELDE Pieter vanden
x met DE LU Johanna ( zij is in 1585 hertrouwd met CORNELIS VAN ROSSOM )
P Meers van 200 roeden " ........ " van Weduwe Adriaen De Lu = 10 pond
 
148 GHUENS Pieter
E Meers van 100 roeden " in den Weert " = 9 pond
 
149 GHUENS Robrecht
VP Meers van 1 dagwand en Land van 1 dagwand " aent muelevelt " aan de weduwe Pieter De Nayere ( 9 L. 12 Schellingen )
 
150 JULIENS Joos zijn weduwe
VP Meers van 5 dagwand " opt beeckvelt " alias " op de ravescoet " aan Jan de Mol ( 10 pond )
 
151 KUESELE Anthonis de
P Meers " in den niewen meersch " van de diensten van Nienove = 8 pond
 
152 LU Adriaen de Lu zijn weduwe
VP Meers van half bunder aan Peeter Vanden Eetvelde ( 10 pond ) ( geen lokalisatie )
 
153 LU De Jan fs. Adriaens
E Meers van 133 roeden " op den pollaer meersch " = 13 pond
 
154 LU Jan de fs. Jans
E Meers van 133,3 roeden " op den quaetbroeck " = 7 pond
P Meers van 200 roeden " op den pollaer meersch " van Jan de Kemmere = 16 pond
 
155 LU De Joos ( zie VANDER SALEN Adriaen ) en LU De Jan
LU De Joos en LU De Jan
P Meers van 200 roeden " in de Steenbeke " van de diensten van Ninove = 12 pond
 
156 MOL De Adaem
x met Anna VAN ASSCHE .
E Meers van 118 roeden " in den cleenen hammere" = 7 pond
 
157 DE MOL Hans
Na de troebelen noemt deze tak De Mol zich " NACHTEGAELE ".
E Meers van 150 roeden " in den Winckelere " = 9 pond
E Land van 50 roeden " op merrelputte " = 30 schellingen
E Broek van 100 roeden " in doudehof " = 3 pond
E Land van 50 roeden " op den Wyngaert " = 30 schellingen
E Land van 100 roeden " opt muelevelt " = 2 pond
VP Meers van 150 roeden " ghegheeten den borremeersch " aan Loye De Bremaker (8,4 pond)
 
157 MOL De Jan alias NACHTEGAELE ( folio 30 in 1573 )
Is dezelfde als Hans hierboven vermeld.
E Droge weide van 100 roeden " in den hollant " = 5 pond
 
158 MOL De Joos alias NACHTEGALE
E Meers van 60 roeden " in den quaetbroeck " = 5 pond
VP Meers van 50 roeden " in quaetboeck " aan Willem De Cooman  ( 7 pond )
 
159 PERRE Philips vande
P Meers van 50 roeden " op de Weert " van Joes Van Vaerenberch = 5 pond
 
160 ROELS Cornelis
P Meers van 1000 roeden  " gelegen aen de speye op den strijmeersch " van Sint Cornelis
P Meers van 1000 roeden " gelegen aan de speye op den strijmeersch " van Sinte Cornelisklooster = 105 pond
 
161 VANDER SALEN Adriaan en DE LU Joos
E Meers van 100 roeden " op de Weert" =  pond
 
162 SALEN Jan vander ( ook VANDER ZALEN geschreven )
P Meers van 180 roeden " in de niewen meersch " van de diensten van Ninove = 15 pond
 
163 SALEN Marije Vander  ( ZALEN Marije vander )
VANDER SALEN Marie fa. Adriaens is de weduwe van Merten Beeckman uit Ninove
E eigendom " met hare kinderen " van bos van 180 roeden " ten rode " = 6 pond
 
164 SCEPPER Gillis de
 
VP Land groot  50 roeden " op den nercautere " aan Weduwe Pieter Perdoens ( 3 pond )
VP Land van 25 roeden " opt muelevelt " aan Weduwe Pieter Perdoens ( 8 schellingen )
 
165 SCHOENMAN Segher  ( ook SCHOORMAN )
E Meers van 100 roeden " op den Weert " = 10 pond
 
166 SNICK Jan van
P Meers van 300 roeden " in den pollaer meersch " van Armen van Nienove = 26 pond
 
167 SNICK Joos van
P Meers van 75 roeden " in de Weert " van weduwe Dierick Van Compostella
 
168 STEVENAERTS Gillis
E Meers van 25 roeden " op den Weert " = 2 pond 10 schellingen
 
169 TUYBENS Pieter
P Meers van 200 roeden " in den niewen meersch " van Jacop Oribroeck
P Meers van 300 roeden " in den Steenberch " van Jacop Oribroeck = Samen 24 pond
P Meers van 200 roeden " in de Weert " van Franchoys Van Marcke ( naar Ninove )
 
170 VAERENBERCH Van Joos
E Meers van 90 roeden " in den vriesenmeersch" = 4 pond
E " Quaet lant " van 400 roeden " genaempt den raesberch " = 12 pond
 
VP Bosweide van 6 dagwand aan Nijs de Naghele ( 10 pond ) ( geen lokalisatie )
VP Meers van 3 lijnen " in de donct " aan Nijs de Naghele ( 2 pond )
VP Meers van 25 roeden " in den quaetbroeck " aan Nijs de Naghele ( 22,5 schellingen )
VP Land van 60 roeden " op de nercautere " aan Nijs de Naghele ( 27 schellingen )
VP Meers van 25 roeden " op de Weert " en Land van 100 roeden " op den Steenberch " samen
aan Jooris Rampelberch ( 7 pond 16 schellingen )
VP Land groot 5 lynen " op den nedercautere " aan Lauwereys Ruytincx  ( 2 pond 8 schellingen )
VP Weide van 1 dagwand en Land van 50 roeden " inden hollant " aan Joos Van Belle ( 8 pond )
VP Broek van 1 dagwand " in den holland " aan Jan Coppens ( 4 pond 10 schellingen )
VP Meers van 25 roeden " op de Weert " aan Gheert Claes ( 3  pond 8 schellingen )
VP Meers van 50 roeden " op de Weert " aan Philips Vande Perre ( 5 pond )
 
171 VLAMINCK Jan de zijn weduwe
E Meers van 100 roeden " op den Weert " = 10 pond
 
172 VYVERMAN Pieter ( Uit Nederwijk in Ninove )
E Land van 75 roeden " op den Wyngaert " = 30 schellingen
 
173 VUYST Stoffel de
E Meers van 100 roeden " in den vriesenmeersch " = 5 pond
 
174 WALCKIERS Pieter
E Meers van 300 roeden " in de Steenbeke " = 20 pond
E Land van 200 roeden " op den merrelputte " = 5 pond
 
HOSPITAEL VAN NIENOVE
E Meers van 180 roeden " opt eygenslot " = 17 pond
E Meers van 75 roeden " op den Weert " = 6 pond
 
 DE ARMEN VAN NINOVE
VP Meers van 3 dagwand " in den pollaer meersch " aan Jan Van Snick ( 26 pond )
VP Meers van 2 dagwand " in de Steenbeke " aan Jan en Joos de Lu ( 12 pond )
VP Land van 175 roeden " opt muelevelt " aan Loye De Bremaker ( 3 pond 10 schellingen )
 
 SINTE CORNELIS CLOESTER BIJ NIENOVE
VP Meers 10 dagwand " aen de speye op strijmeersch " aan Cornelis Roels ( 105 pond )
VP Meers 7 dagwand " de seven dachwant " aan Gillis de Mol ex Meerbeke ( 42 Pond )
VP Land van 3 lijnen " op deygen " aan Jooris Rampelberch ( 2 pond 16 schellingen )
 
 DE DIENSTEN VAN NIENOVE
VP Meers van 3 dagwand " in den pollaermeersch " en land groot 3 dagwand " op Wyngaert "
beiden aan Gillis de Mol = 23 pond
VP Meers van 1 dagwand " in den niewen meersch " aan Anthonis De Kuesele = 8 pond
Meers van oud half bunder ( 180 roeden ) aan Jan Vander Zalen ( 15 pond )
 
 DE KERK VAN NINOVE
VP Meers van 1 dagwand " in de Weert " aan Gheert Vanden Dorpe ( 8 pond )

Naar 13de deel XXste penningkohier