13.

20STE PENNING VAN POLLARE
Afsetenen van Waarbeke-Nieuwenhove , Andere lokaties

   

AFSETENEN VAN WAARBEKE - NIEUWENHOVE

 
175 HERWEGHEN VANDEN Gillis
P Meers van 50 roeden " in de quaetbroeck " van Stoffel Plecke = 3 pond 10 schellingen
 
176 MEIJERE De Joos zijn weduwe
E Meers van 4 roeden " op den quaetbroeck " = 5 schellingen
P Pachtte de meers die in 1573 door Gillis vanden Broecke wordt gepacht.
 
177 MEIJERE De Pieter
E Meers van 9 roeden " op den quaetbroeck " = 10 schellingen
 
178 NEUCKER Vanden Joos zijn weduwe
E Meers van 25 roeden " in de Weert " = 2 pond
 
179 PLECKE Stoffel
E Meers van 75 roeden " in den quaetbroeck " = 4 pond
VP Meers van 50 roeden " in de quaetbroeck " aan Gillis vanden Herweghen ( 3,5 pond )
 
180 ROMBAERTS Pieter zijn weduwe ( = is in feite ROMBOUTS )
E Meers van 56 roeden " op de quaetbroeck " = 3 pond
 
181 RUEPER De Jan ( is fs. Jans zie 20ste penning Denderwindeke )
P 1/2 bunder meers van de Kartuizers van Gent = overgebracht naar Denderwindeke
 
182 YEGHEM Van Ghert
E Maaimeers van 75 roeden " op den oppersten quaetbroeck " = 5 pond 12 sch. 6 den.
E Meers van 37 roeden " in de selve meersch gheleghen " = 3 pond
 

OVERIGE NAMEN IN HET KOHIER

 
183 BOOTE Meester Jan
Eigenaar van het hof te Vrechem in Denderwindeke.
VP Meers van 225 roeden " genaempt den keysere " aan Jan Beeckman ( 10 pond )
De volgende 6 percelen zijn verpacht aan de Weduwe Bogaerts :
VP Land van 1400 roeden op den nedercauter
VP Land van 100 roeden " op den Wyngaert "
VP Land van 150 roeden " op den raesberch "
VP Land van 100 roeden " aen sieck huys "
VP Meers van 700 roeden " in de cluyse en vyvermeersch "
VP Meers van 200 roeden " teghen den ouden meersch "
Dit alles samen voor 86 pond
 
184 COELAERTS Joos zijn wezen
In1561 passeert zijn weduwe JOSYNE VANDEN BOSSCHE voor de schepenen van Meerbeke
(Ze eist betaling van achterstallige pacht )
VP Land van 1,5 dagwand " opt muelevelt " aan Adriaan De Cooman ( 4 pond 4 schellingen )
 
185 COOLAERTS Lieven zijn wezen
Lieven Coolaerts fs. Joos koopt in 1553 25 roeden meers gelegen in de Weert.
VP Land groot 3 lynen " achter de kerke " aan Claes Van Eesbeke ( 7 pond 4 schellingen )
VP Oud half bunder meersch " genaempt de Steenbeke " aan Jan Claes ( 15 pond 12 schellingen)
 ( Bij deze pacht treedt Joes Van Vaerenberch op als voogd van de wezen Lieven Coolaerts )
 
186 CRIELS Gillis
E Meers van 50 roeden " in den Winckelere " = 3 pond 10 schellingen
 
187 DORPE Gheert vanden ( is ex Outer )
P Meers van 100 roeden " in de Weert " van de kerken van Ninove = 8 pond
P Meersen van elk 100 roeden , de ene " op de Weert " en de andere " in den ouden meersch "
van Weduwe AdriaenVan Compostella = 16 pond
 
188 GRAVE DE Adam ( is ex Aspelare met groot nageslacht aldaar )
VP Lochting van 1,5 dagwand " by der kerke " aan Hendrick De Grave ( 12 pond )
VP Meers van 0,5 dagwand " in den Winckeleere " aan Hendrick De Grave ( 7 pond )
VP Land van 1 dagwand " opt muelevelt " aan Hendrick De grave ( 2 pond )
VP Bos van 25 roeden " in de gheyst " aan Hendrick De Grave ( 10 schellingen )
 
189 HERMANS Joos
VP Meers van 25 roeden " in quaetbroeck " en Land van 50 roeden " opt muelevelt " en Land van
50 roeden " opt hoenderschot " en Land van 100 roeden " opt hoenderschot " alles samen
aan Gillis Bogaerts ( 6 pond )
 
190 KEMMERE De Jan
VP Meers van half bunder " op den pollaer meersch " aan Jan de Lu ( = 16 pond )
 
191 DE MIDDELAER Heer Gillis
Is kapelaan geweest in Denderwindeke. Nu ex Oudenaarde
VP Meers groot 1 dagwand " ten roode " aan Gillis Bogaerts ( 3 pond 10 schellingen )
 
192 ROOCK De Franchoys
VP Land van 3 lynen " opt muelevelt " aan Gillis de Bremaker = 16 schellingen
 
193 INT HOL Willem
P Meers van 100 roeden " op de Weert " van Heer Adriaan Van Brantegem = 13 pond
P Meers van 50 roeden " in den niewen meersch " van Heer Adriaan Van Brantegem = 7 pond
 
194 MADOETS Willem ( is in de schepenbrieven steeds MADIOT Guilliam )
VP Droge weide van 6 dagwand " inde neckersputte " aan Stoffel Vanden Eetvelde (32 pond)
VP Meers van 8 dagwand en 6 dagwand Meers en Land " aen die cluyse , nedercautere ende
den Wyngaert " aan Adriaan De Cooman ( 92 pond )
 
195 MEGANCX Stoffelyne
E Land van 50 roeden " opt muelevelt " = 20 schellingen
 
196 MARCKE Van Franchoys
ex Oudenaarde
VP Meers van 2 dagwand " in de Weert " aan Pieter Tuybens ( memorie / naar Ninove )
 
197 MOL DE Jeronimus zijn hoirs : wonen in Asse : zie o.a. schepenbrieven Wedergrate
Jeroen DE MOL fs. Joos : in Asse in 1553 als buitenpoorter ingeschreven
VP Meers van 5 dagwand " in de hincstendael " aan Gillis De Mol
VP Land van 1 dagwand " opt Schalken velt " aan Gillis De Mol ( samen 26 pond )
 
198 OBBERGEN VAN Maximiliaen
VP Land van 300 roeden " ten mansdale " aan Gillis de Mol
VP Meers van 300 roeden " ter boterweye " aan Gillis de Mol samen voor = 23 pond
 
199 SAQUE VAN Josyne
VP Maaimeers van 30 roeden " in de Weert " aan Jooris Rampelberch ( = 2 pond )
 
200 BEKEN VANDER Meester Jan
VP Gehuwd met Barbara VAN VRECHEM filia Jans
Meers van 5 dagwand " inden hollant " aan Jan de Buydele = 24 pond + 2 cappoenen
 
201 HAGHEN Vander Dominicus
VP Land van 150 roeden " op muelevelt " aan Jooris Rampelberch = 3 pond
VP Meers van 1 dagwand " neven den ypermeersch " aan Lauwereys Ruytincx ( 7,8 pond )
 
202 ROOST Vander Willem
Is koopman in Oudenaarde
E Bos van 600 roeden " genaempt den merrelput bosch " = 18 pond
 
 
203 MEEREN VANDER Heer Joos
HEER VAN VOORDE
VP Meers van 3 bunder 1 dachwant en Meers van 6 dachwant alle " op den ouden meersch "
aan Gheert Bogaerts ( 57 pond )
 
 
 
 

  R E L I G I E U Z E    I N S T E L L I N G E N

 
 
KLOOSTER VAN BEAUPRE
VP Land van 700 roeden " in den nedercauter " aan Gillis de Mol ( = 14 pond )
VP Land van 700 roeden " op den nedercauter " aan Jan Beeckman ( = 14 pond )
 
DE KARTUIZERS VAN GENT  ( " de Sateroisen in Gendt " )
VP Meers van 1200 roeden " den hofmeersch " aan Gillis de Mol en Ghert Claes ( = 126 pond en
wijngeld van 56 pond over 9 jaar )
VP Meers van 1100 roeden " den muelemeersch " aan Gillis De Bremaker ( = 114 pond en voor
wijngeld is dit 48 pond over 9 jaar )
VP Meers van 2 maal een half bunder aan Jan de Rupere en de weduwe Joos Uytenhove en is
gelegen " in de quaetbroeck " = overgebracht naar Denderwindeke
 
SINT JACOBS in GENT
VP Meers van 1 dagwand " in den Weert " aan Weduwe Joes Pardoens ( = 6 pond )
 
 KLOOSTER VAN PETEGEM
VP Meers van 100 roeden " in quaetbroeck " aan Gillis Bogaerts ( 10 pond )
 
KARTUIZERS VAN HERNE
VP Meers van 260 roeden " in den pollaermeersch " aan Gillis de Bremaker ( 15 pond )
 
 KLOOSTER VAN VICOIGNE
VP Meers van 100 roeden " in de quaetbroeck " aan Jan en Jooris Van Vrechem = memorie en
overgebracht naar Denderwindeke
 

EINDE VAN HET KOHIER