8.

20ste PENNING POLLARE

 

38

GHIJSELS Cornelis

 

E Huis van 20 roeden " ter overstrate " = 3 pond
 
39

GRAVE DE Barbara

Weduwe DE BREEMAECKER Jacop en nu gehuwd met RAMPELBERCH Jooris
Dochter van + Franchois De Grave , zuster van Hendrik , van Adam en van Joos
 
VP Meers van 1/2 dagwand " in de Winckeleere " en Land van 100 roeden " op hoenderschot "
en Land van 100 roeden " in den nercauter " en Land van 25 roeden " opt muelevelt " alles
samen verpacht aan Gillis De Mol voor 12 pond 10 schellingen
VP Huis van 250 roeden " by de kerke " aan Hendrick De Grave ( 24 pond )
 
40

GRAVE Hendrick de

is fs. Franchois en gehuwd met PETRONELLA DE GROOTE fa. CLAES uit Denderwindeke
Broer van Adam De Grave ( naar Aspelare met nageslacht ) , Joos De Grave ( naar Meerbeke ) en Barbara De Grave
Nageslacht : Jooris DE GRAVE en Adriana x Pieter VAN TRICHT ( zie W.P. anno 1596 )
E Droge weide van 100 roeden " in den hincstendael " = 6 pond
E Meers van 25 roeden " in de Winckelere " = 2 pond
E Broek van 50 roeden " in den morresbroeck " = 1 pond 10 schellingen
 
P Lochting van 150 roeden " by der kerke " van Adam De Grave = 12 pond
P Meers van 50 roeden " in den Winckeleere " van Adam De Grave = 7 pond
P Land van 100 roeden " opt muelevelt " / Adam De Grave / = 2 Pond
P Bos van 25 roeden " in de gheyst " / Adam De Grave / = 10 schellingen
P Huis van 250 roeden " by der kerke " van Berbel sGraven = 24 pond
P Huis van 250 roeden " by der kerke " van Joes De Grave = 18 pond
 
41

GRAVE Jooris de

Heeft reeds in 1556 zijn eigendom verkocht aan Stoffel Vanden Eetvelde op basis van een rente doch houdt
zich het recht voor de hofstede van 3 dagwand tot zijn dood te bewonen
 
E Huis van 100 roeden " onder Steenberch " = 8 pond
E Droge weide van 200 roeden aan zijn huis = 12 pond
 
42

HAGHEN Vander Matheus

 
E Huisje van 25 roeden " op de Weselputte " = 3 pond
E Mede-eigenaar met Lieven Coppens van 50 roeden " opt hoenderschot "
 
43

HOUWE Vanden Jan zijn weduwe

E Huis van 40 roeden " by der kerke " = 5 pond
 
44

INDE Vanden Adriaen

E Huisje van 12 roeden " ter overstrate " = 2 pond
 
45

JOORIS Pieter ( in penningkohieren is de schrijfwijze IOERIS ! )

E Huis van 100 roeden " op de Steenberch " = 7 pond
 
46

KEYSER Joos de

 
Gehuwd met VANDE VONDELEN Anna. Beiden overleden voor 1587
 
E Huis van 50 roeden " op den Weselputte " = 5 pond
E Meers van 150 roeden " op den quaetbroeck " = 11 pond
E Land van 100 roeden " op Stebbinghenvelt " = 3 pond
E Land van 50 roeden " opt muelevelt " = 30 schellingen
E Land van 25 roeden " op de Wyngaert " = 15 schellingen
E Land groot 5 roeden " op dammeke " = 8 schellingen
 
47

MEGANCK Adriaan zijn weduwe

 
E Huis van 75 roeden " op de Steenberch " = 5 pond
E Meers van 9 roeden " in den quaetbroeck " = 15 schellingen
 
48

MOL De Gillis ( op folio 18 en anno 1573 op folio 20 )

De Mol Gillis fs. Joos x VANDER POORTEN LYSBETTE fa. ROELANTS
Zijn schoonouders zijn wijlen Roelant Vander Poorten en Barbara Van Wavere
Is een broer van Yde sMols die ten tijde van de kohieren gehuwd was met Jan Beeckman
 
E Huis van 50 roeden " ten roode " = 7 pond
E Meers van 300 roeden " genaempt den sueren meersch aen de boterweye " = 18 pond
E Land van 150 roeden " aen heckelke " = 4 pond 10 schellingen
E Land van 150 roeden " op den Wyngaert " = 4 pond 10 schellingen
E Land van 50 roeden " op den merrelputte " = 30 schellingen
E Land van 60 roeden " opt hoenderschot " = 36 schellingen
 
P Meers van 300 roeden " in den pollaer meersch " van de diensten van Ninove samen met
P Land van 300 roeden " op de Wyngaert " = samen voor 23 pond
P Land van 300 roeden " te mansdale " van Maximiliaen Van Obbergen
P Meers van 300 roeden " ter boterweye " van Maximiliaen Van Obbergen = samen 23 pond
P Land van 700 roeden " in den nedercauter " van Clooster van Beaupre = 14 pond
P Weide van 500 roeden " in den hincstendael " van dhoirs Jeronimus De Mol
P Land van 100 roeden " opt Schalkenvelt " van dhoirs Jeronimus De Mol ( samen 26 pond )
P Land van 25 roeden " op den Nedercauter " van de Armen van Pollare = 12 schellingen
P Hoplochting van 150 roeden en Land van 50 roeden " opt muelevelt " en Land van 200
roeden " te mansdale " alles van dhoirs Stoffel De  Mol = samen 24 pond
P Weide van 100 roeden " in den hincstendael " en Land van 100 roeden " opt muelevelt "
en nog Land van 100 roeden " opt hoenderschot " van Joes De Grave = 9 pond samen
P Meers van 50 roeden " in den Winckeleere " en Land van 100 roeden " op den nercautere"
en Land van 100 roeden " opt hoenderschot " en Land van 25 roeden " opt muelevelt "
alles van Berbel sGraven voor = 12 pond 10 schelligen
P Land van 75 roeden " op den Wyngaert " en 25 roeden " op den nedercautere " van dhoirs Berthel Rampelberch = 3 L
 
P Meers van 50 roeden " in den ouden meersch " van de capelaen van St. Berlindis = 3,5 pond
P Meers van 50 roeden " in ouden meersch" van Willem vander Vastersaghe = 3,5 pond
P Land van 300 roeden " opt Schalke velt " van Willem vander Vastersaghe = 7 pond
P Samen met Ghert Claes een meers van 1200 roeden " genaempt den hofmeersch" van de Sateroysen in
Ghendt voor 126 pond en als wijngeld voor 9 jaar = 56 pond
 
49

MOL De Joos zijn weduwe

E Huis van 20 roeden " by der kercken " = 3 pond
 
50

MOL De Pieter

Zoon van Gillis de Mol en van Vander Poorten Lysbette
Gehuwd met CLAES Lysbeth filia Pieter = is een der hoirs Pieter Claes
Woont vermoedelijk " ten rode " waar de hofstede staat van dhoirs Pieter Claes
 
E Land van 300 roeden " op den Wyngaert " = 9 pond
E Land van 50 roeden " op den merrelputte " = 30 schellingen
E Land van 200 roeden " op den meije " ofte " op den meye " = 6 pond
E Land van 25 roeden " op muelevelt " = 10 schellingen
E Land van 300 roeden " opt Schalken velt "  = 9 pond
E Meers van 100 roeden " in de paddenholen " = 6 pond
E Meers van 200 roeden " in den perremeersch " = 8 pond
E Meers van 50 roeden " in den perremeersch " = 2 pond
E Hoplochting van 100 roeden " ten rode " = 3 pond 10 schellingen
 
50

MOL De Roelandt

Roelandt DE MOL is zoon van + Cornelis DE MOL en Johanna COPPENS. Zijn moeder
hertrouwt met Gillis DE BREMAECKER  cfr. Schepenbrieven Wedergrate 1584
Cornelis De Mol fs. Joos koopt in 1548 een meers groot 180 roeden gelegen " bij de brugge "
E Meers van 100 roeden " in den ouden meersch en de Weert " = 8 pond
E Land van 100 roeden " opt schalckemvelt " = 3 pond
E Broek van 200 roeden " in doude hof " = 5 pond ( Hierop in 1575 een rente aan Joos Thienpont van 3 guldens , is dan 3 dagwand )
 
51

MOL De Stoffel zijn hoirs

Dit zijn DE MOL JEROEN en DE MOL STOFFELIJNE ( in 1592 gehuwd met MAES JAN ) die in
1592 de hoplochting en het half bunder land te Mansdale en 125 roeden land op het Muelevelt
verkopen aan Jan De Vleeschouwere
 
VP Hoplochting van 1,5 dagwand en Land van 50 roeden " opt muelevelt " aan Gillis de Mol
VP Land groot half bunder " te mansdale " aan Gillis de Mol ( samen 24 pond )
 
52

MUELEN Vander Arent zijn weduwe

E Huis van 50 roeden " ter overstraten " = 5 pond
 
53

NAYERE Pieter de

Is BP in 1577 als fs. Pieters en gehuwd met DESSETERE Margriete fa. Elias
E Huis van 250 roeden " op Steenberch " of " ten Steenberge " = 10 pond
E Land van 75 roeden " op Hoenderschot " = 2 pond 5 schellingen
E Land van 75 roeden " op deygen " = 2 pond 5 schellingen
E Land van 50 roeden " opt muelevelt " = 30 schellingen
E Land van 100 roeden " op de nedercauter " = 3 pond
E Bos van 20 roeden " in de gheynst " of " in de gheyst " = 12 schellingen
 
54

PARDAENS Joos zijn weduwe ( geschreven als Perdoens )

SWANDELS Jacquemyne is in 1548 gehuwd met Joos Pardaens cfr. schepenbrieven
E Huis van 36 roeden " aen de boterweye " = 5 pond
E Meers van 20 roeden " op de Weert " = 2 pond 10 schellingen
 
P Meers van 100 roeden " in den Weert " van St. Jacops in Ghendt = 6 pond
 
55

PARDAENS Pieter zijn weduwe ( ook geschreven als Perdoens, de dialectvorm van Pardaens )

x Lysbette DE SCEPPER die in 1575 hertrouwd is met Jan RAVENDAELS
 
E Huis van 50 roeden " op de Weselputte " = 5 pond
E Bos van 100 roeden genaamd " den bavinck " ofwel " den bavinghen broeck " = 2 pond
E Droge weide van 75 roeden " ten Weselputte " = 1 pond 5 schellingen
E Land van 125 roeden " opt muelevelt " = 2 pond 15 schellingen
E Land van 25 roeden " opt muelevelt " = 15 schellingen
 
P Land van 75 roeden en 30 roeden " opt muelevelt " van armen van Pollare = 4,2 pond
P Land van 70 roeden " op Schalkenvelt " /armen van Pollare/ = 2,2 pond
P Land van 50 roeden " op nercautere " van Gillis De Scepper = 3 pond
P Land van 25 roeden " opt muelevelt " van Gillis De Scepper = 8 schellingen
 
56

PINAERTS Karel zijn hoirs

Hierbij ondermeer Eloij De Bremaeker cfr. de buitenpoorterij van Geraardsbergen
 
E Huis van 100 roeden " aen den dendere " = 12 pond
E Meers en hoplochting van 200 roeden " ter overstrate " = 9 pond
E Maaimeers van 50 roeden " aen de speye " = 4 pond
E Land van 50 roeden " op den Wyngaert " = 30 schellingen
 
57

POT De Margriete ( geschreven als sPots )

Is een dochter van de weduwe Joos Pardaens
E Land van 50 roeden" op deygen " = 30 schellingen
 

Naar 9de deel van XXste penningkohier Pollare