7.

20ste PENNING POLLARE
 

21°


COOMAN De Adriaen
 

 
Gehuwd met BARBARA VAN WILDERODE fa. wijlen Adriaens uit Denderwindeke
Heeft nageslacht welke de troebelen overleven : Gillis en Barbele De Cooman respectievelijk gehuwd met :
1) Gillis De Cooman x Maria BORREMANS fa. Pieters
2) Barbele De Cooman x Hendrick Maes fs. Pieters
E Huis van 100 roeden op den Steenberch  = 10 pond
E Land van 350 roeden " opt muelevelt " = 10 pond 10 schellingen
E Land van 100 roeden " op deijgen" en 50 roeden " op den nedercauter " = 4,5 pond
E Land groot 2000 roeden " op de ravenschot " = 61 pond
E Meers van 90 roeden " op de Weert " = 10 pond
E Droge weide van 100 roeden " op de Steenberch " = 6 pond
P Meers van 800 roeden en Land en Meers van 600 roeden " aen die cluyse , den nedercauter ende den Wyngaert " van Willem
Madoets = 92 pond
P Land van 150 roeden " opt muelevelt " van de weesen Joos Coolaerts = 4,2 pond
P Land van 100 roeden " opt muelevelt " van weesen Bertel Rampelberch = 3 pond
P Land van 50 roeden " op neercautere " van weesen Stoffel De Doncker = 2 pond
22°

COOMAN Jan de

E Huis van 75 roeden  ten roode = 5 pond
E Land van 25 roeden " op thoenderschot " = 15 schellingen
E Meers van 12 roeden " op den quaetbroeck " = 12 schellingen
23°

COPPENS Lieven

E Huis van 25 roeden  op den Weselputte = 3 pond 10 schellingen
E Land van 50 roeden " op thoenderschot " = 30 schellingen.
Dit laatste perceel is gedeelde eigendom met Matheeus Vander Hagen
P Land van 33 roeden " opt hoenderschot " van kerk van Pollare = 18 schellingen
24°

COPPENHOLE Meus van zijn weduwe

x RAMPELBERCH Margriete fa. wijlen Gillis in 1566
E Huisje van 20 roeden " aen de ypermeersch " = 3 pond
25°

COSTER DE Eloij zijn weduwe ( = Josyne HERMANS )

Zij is de weduwe van DE COSTERE Loy. Zie schepenbrieven anno 1567 waarin Josyne Hermans
weduwe Loy De Costere een schuld erkent aan Jan Claes bezet op haar huis in Pollare
E Huis van 50 roeden " ten roode " = 5 pond
VP Meers van 1 dagwand " den kuerssele " aan Wed. Lauwereys Bogaert = 5,2 pond
VP Land van 300 roeden " aen den ouden dam " aan Wed. Lauwereys Bogaert = 6 pond
26°

CROES Lieven

E Huis van 18 roeden " ter overstrate " = 3 pond
27°

DESSETERS Lauwereys

x met Yeken sMIDDELEREN
E Huis van 180 roeden " ten roode " = 9 pond
E Droge weide van 50 roeden " ten roode  " = 3 pond
E Land van 100 roeden " op deygen " = 3 pond
E Land van 100 roeden " opt muelevelt " = 3 pond
P Meers " in den quaetbroeck " van de Armen van Pollare = 6 pond
28°

DESSETERS Stoffel

Is fs. Elias Desseters  en schoonbroer van Pieter de Nayere
E Huis van 90 roeden " by der kerken " = 7 pond
E Droge weide van 90 roeden " ter overstrate " = 5 pond
E Meers van 100 roeden " boven den perremeersch " = 6 pond
E Maaimeers van 50 roeden " in de Winckelere = 4 pond
E Broek van 150 roeden " in den neckersputte " = 4 pond 10 schellingen "
E Land van 300 roeden " aen den ouden vijvere " = 9 pond
E Gelege van 150 roeden " opt Schalken velt " = 4 pond 10 schellingen
E Land van 50 roeden " opt muelevelt ofte den merrelputte " = 30 schellingen
P Land van 200 roeden " op de nercauter " van Heer AdriaanVan Brantegem = 8 pond
P Meers van 100 roeden " in de niewe meersch " van Heer A. Van Brantegem 
P Meers van 125 roeden  " in de Weert " van de Armen van Pollaer
De 2 meersen samen worden gepacht voor 17 pond
VP Land van 250 roeden " in de ravenschoet " aan Franchoys Desseters " = 7 pond
VP Land van 100 roeden " op deyghen " aan Franchoys Desseters = 2,5 pond
29°

DOOMS Steven zijn weduwe

Gehuwd in 1561 met RAMPELBERCH Lysbette filia Zegers
E Huis van 50 roeden " ter overstrate " = 3 pond
30°

DONCKER DE Joos

Is een zoon van PIETER DE DONCKER . Buitenpoorter in 1562 met zijn echtgenote
Gehuwd in 1561 met DE BREMAKER LYSBETTE die een dochter is van JACOP DE BREMAKER
en DE GRAVE BARBARA
E Huis van 18 roeden " ten bossche " = 3 pond
E Land van 33,3 roeden " op den nedercauter " = 1 pond
E Maaimeers van 75 roeden " op den quaetbroeck " = 5 pond
E Droge weide van 50 roeden " ten bossche " = 2 pond
E Leen groot één bunder land is 400 roeden " op Stebbinghenvelt " = 12 pond
Dit leen werd in 1562 verkocht door Mr. Jan Vander Beken x Barbara Van Vreckem
31°

EECHAUTE VANDEN Gillis

 
Vanden Eeckhoute Gillis fs. Adriaens. Broer van Jan ( zie verder )
x in 1575 met JOHANNA SMOLS filia GILLIS
xx met Johanna COPPENS weduwe Cornelis DE MOL ( moeder van Roelandt )
E Huis van 100 roeden " ten roode " = 9 pond
E Droge weide van 250 roeden " in de Steenbeke " = 15 pond
E Maaimeers van 350 roeden " in den pollaermeersch " = 30 pond
E Land van 275 roeden " opt hoenderschot " = 8 pond 5 schellingen
E Land van 150 roeden " opt hoenderschot " = 4 pond 10 schellingen
E Land van 100 roeden " opt muelevelt " = 3 pond
E Land van 450 roeden " op den nedercautere " = 13 pond 10 schellingen
P Broek van 100 roeden " den pennepaert " van Wed. Gheert Van Assche = 4 pond
32°

EECKHOUTE Jan vanden ( ook filius Adriaens en broer van de bovengenoemde Gillis )

 
Eeerste huwelijk met DE MIDDELEER Jenneken ( afkomstig van Denderwindeke )
Tweede huwelijk met WALCKIERS Margriete
E Huis groot 100 roeden " ten rode " = 8 pond
E Droge weide van 250 roeden " aen die cluyse " = 15 pond
E Droge weide van 100 roeden " ter overstrate " = 6 pond
E Maaimeers van 350 roeden " in den pollaermeersch " = 30 pond
E Land van 150 roeden " opt muelevelt " = 4 pond 10 schellingen "
E Land van 150 roeden " op den Wyngaert " = 4 pond 10 schellingen
E Land van 200 roeden " op merrelputte " = 6 pond
E Land van 300 roeden " op hoenderschot " = 9 pond
E Land van 150 roeden " op Schalke velt " = 4 pond 10 schellingen
E Land van 150 roeden " op deygen " = 4 pond 10 schellingen
E Land van 200 roeden " op den nedercauter " = 6 pond
P Land van 500 roeden " op hoenderschot " van  Heer Adriaan Van Brantegem
P Land van 200 roeden " op Schalkevelt " van Heer Adriaan Van Brantegem
P Land van 67 roeden " op Schalkemvelt "  /Heer Adriaan Van Brantegem/
P Land van 120 roeden " op den Wyngaert " /Heer Adriaan Van Brantegem/
P Blok van 200 roeden " ten roode " / Heer Adriaan Van Brantegem/
P Land van 150 roeden " op nedercauter " /Heer Adriaan Van Brantegem/
P Land van 133,3 roeden "op deijgen " /Heer Adriaan Van Brantegem/
P Meersen samen 200 roeden " op de Weert en op de quaetbroeck " van Armen van Pollare
 Totaal van zijn pacht = 70 pond 6 schellingen
VP Samen met Cornelis Van Brantegem 18 dagwand land aan Weduwe Lauwereys Bogaert
33°

EESBEKE Claes van

E Huis van 25 roeden " by der kerke " = 4 pond
P Land van 75 roeden " achter de kerke " van de wezen van Lieven Coolaerts = 7,2 pond
34°

EESBEKE Clara van

Is een dochter van + Jan Van Eesbeke
E Meers van 25 roeden " op den Quaetbroeck " = 35 schellingen 
  Deze meers werd verkocht door Nelle Vanden Eede weduwe Jan Van Eesbeke in 1575
VP Meers van 33 roeden " op de Weert " aan Jan de Wandele ( 5 pond )
35°

EESBEKE Jan van

E Huis van 50 roeden " ten rode " = 7 pond
E Huis van 75 roeden " ter overstrate " = 7 pond
E Meers van 150 roeden " aen de perremeersch " = 9 pond
E Droge weide van 75 roeden " aen de boterweye " = 4 pond 10 schellingen
E Land van 250 roeden " op thoenderschot " = 7 pond 10 schellingen
36°

EESBEKE Jan van zijn weduwe

E Huis van 50 roeden " op de Weselputte " =6 pond
E Land van 50 roeden " op merrelputte " = 30 schellingen
E Land van 250 roeden " opt muelevelt " = 7 pond 10 schellingen
P Meers van 150 roeden " in den hamere " van Armen van Pollare = 10 pond
VP Lochting van 75 roeden " geen lokalisatie " aan Heer Adriaen Van Brantegem
37°

EETVELDE Stoffel vanden

E Huis van 150 roeden " bij der kerke " = 8 pond
E Meers van 300 roeden  zijnde " etteweye genaempt den hamere " = 18 pond
E Droge weide van 200 roeden " genaempt den cloppaert " = 12 pond
E Droge weide van 300 roeden " genaempt den neckersputte " = 18 pond
E Meers van 50 roeden " teghen den Wyngaert " = 3 pond
E Maaimeers van 60 roeden " in den ouden meersch " = 6 pond
E Land van 300 roeden " op deyghen" = 9 pond
E Land van 110 roeden " opt muelevelt " = 3 pond 6 schellingen
E Land van 200 roeden " op den Wyngaert " = 6 pond
E Land van 200 roeden " opt Schalken velt " = 6 pond
E Land van 100 roeden " opt hoenderschot " = 3 pond
E Broek van 100 roeden " in den pollaer broeck " = 3 pond
P Droge weide van 600 roeden " in de neckersputte " van Willem Madoets = 32 pond
P Meers van 50 roeden " in den niewen meersch " van Armen van Pollare = 7 pond
P Meers van 160 roeden " in den niewen meersch " van Armen van Pollare = 11 pond
P Land van 200 roeden " opt Schalke velt " van de prochiaan van Pollare = 8 pond


Naar 8ste deel van XXste penningkohier Pollare