6.

20ste PENNING POLLARE

BRUGGE Vander Andries

x met de weduwe van + DANEEL VANDER EECKEN in 1547 / Zie schepenbrieven Register 346
x in 1574 met COOLAERTS Maria
E Huis van 50 roeden op de Steenberch  = 6 pond
E Land van 40 roeden " op den nedercautere " of " op schalcke velt " = 1 pond
Deze 40 roeden land worden in 1598 verkocht door ARENT VANDER BRUGGHEN , " keysere der handtboeggulde
der stede van Nienove "
P Land van 200 roeden " op deygen " van de Armen van Pollare (10 vaten coorens = 15 pond )
10°

BUEVERE De Anthonis

DE BUVERE Anthonis fs. Pieters x DE MOL Johanna fa. Cornelis
Zijn moeder was BEECKMANS Anna ( Als mineur was Jan Beeckman zijn voogd )
E Huis van 100 roeden op de Weselputte  = 9 pond
Ook nog op folio 33
E Meers van 50 roeden " in den ouden meersch " = 4 pond
E Land van 100 roeden " op den Wyngaert " = 3 pond
E Land van 50 roeden " op merrelputte " = 30 schellingen
E Land van 150 roeden " op muelevelt " = 3 pond
E Land van 100 roeden " op deygen " = 2 pond
11°

BUYDELE De Jan

E Huis van 25 roeden   ten rode  = 3 pond
12°

BUYDELE De Stoffel

E Huis van 100 roeden ten rode  = 7 pond
13°

CARDOENS Stoffel zijn weduwe ( is VANDEN BROECKE Adriaene )

We volgen hier de buitenpoorterslijst van Aalst ( in het kohier staat " de weduwe Adriaene vande Cardoens " )
E Huis van 25 roeden  ten rode = 3 pond
14°

CAUTAERTS Franchoys

E Huis van 25 roeden  aen den cloppaert  = 3 pond
E Meers van 50 roeden " ter bavinghe " = 2 pond
P Meers van 50 roeden " te bavinghe " van de Armen van Pollare = 2 pond 4 schellingen
15°

CAUTAERTS Henderick zijn weduwe

Zijn weduwe is Cathelijne MEGANCX  ( Schepenbrief Wedergrate van 31/10/1596 )
E Huis van 75 roeden op de Steenberch  = 5 pond
VP Meers van amper 4 roeden " in quaetbroeck " aan Rogier Roelofs ( 11 schellingen )
16°

CLAES Ghert

Ghert CLAES x Lysbette HEYMANS. Zoon van + Bernaert CLAES en Yde sMOLS
Was pachter van het Hof te Winningen in Meerbeke. Overleed tijdens de troebelen
E Huis van 200 roeden ten rode  = 12 pond
E Land van 133,3 roeden " op den nedercauter " = 4 pond
E Land van 50 roeden " opt hoenderschot " = 30 schellingen
E Land van 500 roeden " op den Wyngaert " = 15 pond
E Land van 150 roeden " op den Nedercautere ofte den meij " = 4 pond 10 schellingen
E Land van 500 roeden " opt Schalkenvelt " = 15 pond
E Meers van 400 roeden " in den niewen meersch " = 26 pond
E Meers van 125 roeden " genaempt den perremeersch " = 5 pond 10 schellingen
E Land van 50 roeden " op de meye " = 30 schellingen
P Samen met Gillis De Mol " de hofmeersch " groot 12 dagwand van de Sateroisen van Ghent voor 126 pond per jaar
en wijngeld voor 9 jaar 56 pond
P Land van 200 roeden " opt Stebbingenvelt " van kerken van Pollare = 6 pond
P Land van 150 roeden " op deygen en meulevelt " van Capelrije van Windeke = 4 pond
P Meers van 25 roeden " op de Weert " van Joes Van Varenberch = 3 pond 8 schellingen
17°

CLAES Heer Olivier

Kapelaan van Pollare , zoon van + Bernaert Claes en Yde De Mol ( zie bij Jan Beeckman ).
In het jaar 1572 was er een dekanale visitatie die ons meldt dat Heer Olivier de vader was van een onwettig kind van één der zusters van het Hospitaal van Neigem
E Huis van 50 roeden  op den Weselputte = 6 pond
E Meers van 300 roeden " genaempt de Steenbeke " = 18 pond
E Droge weide van 200 roeden " in den lieder meersch " = 12 pond
E Meers van 200 roeden " genaempt den cloppaert " = 12 pond
E Meers van 50 roeden " aen den ouden vyvere " = 3 pond
E Maaimeers van 200 roeden " in den ouden meers " = 20 pond
E Meers van 20 roeden " in den hamere " = 20 schellingen  ( = 1 pond )
E Land van 200 roeden " opt Schalcken velt " = 6 pond
E Land van 200 roeden " op de Wyngaert " = 6 pond
E Land van 150 roeden " opt hoenderschot " = 4 pond 10 schellingen
E Land van 150 roeden " teghen den Wyngaert " = 4 pond 10 schellingen
E Land van 200 roeden " opt muelevelt " = 6 pond
18°

CLAES Jan zijn hoirs  ( in 1572 als CLAES Jan )

Zoon van + Bernaert Claes en Yde De Mol . Gehuwd met Adriaene Malfroots. Gestorven circa 1572
Bij de pachten staat zowel in 1572 als in 1573 Jan Claes als pachter
E Huisje van 50 roeden  ten rode  = 5 pond
E Land van 150 roeden " op den Wyngaert " = 3 pond 10 schellingen
E Land van 50 roeden " op merrelputte " = 30 schellingen
E Land van 200 roeden " op den nedercauter " = 5 pond
E Land van 400 roeden " in de blocken " = 10 pond
E Land van 300 roeden " op de Wyngaert " = 6 pond
E Broek van 300 roeden " aen de blocken " = 6 pond
E Meers van 100 roeden " op den Weert " = 8 pond
E Meers van 75 roeden " op den quaetbroeck " = 5 pond
E Land van 200 roeden " op den nedercauter " = 5 pond

CLAES Jan ( Zowel in 1572 als in 1573 )

 
P Land van 500 roeden " opt hoenderschot " van Heer Adriaan Van Brantegem = 20 pond
P Land van 217 roeden " opt Schalke velt " van Heer Adriaan Van Brantegem = 8,5 pond
P Land van 150 roeden " op nedercauter " van Heer Adriaan Van Brantegem = 6 pond
P Land van 120 roeden " op den Wyngaert " van Heer Adriaan Van Brantegem = 4,8 pond
P Meers zijnde " etteweye " van 100 roeden " in den perremeersch " en ook Maaimeers van 100 roeden " in
de paddenholen " en Maaimeers van 150 roeden " in de Weert " alles gepacht van de prochiaen van Sam-
berghen samen voor 21 pond
P Meers van 180 roeden " genaempt de Steenbeke " van wezen Lieven Coolaerts ( 15,6 pond )
19°

CLAES Pieter zijn hoirs

 
In 1561 is JOHANNA VAN COMPOSTELLA vermeld als zijn weduwe
 
Zie de bibliotheek van de R.U.Gent bij de Handschriften. Zoek Vanden Bemden met losse gegevens over families van het land van Wedergrate ( dit werk heeft vooral betrekking op de familie De Middeleer )
Ons gekende erfgenamen zijn : Heer Adriaen Claes , kapelaan van St. Pieter te Meerbeke
Jan Claes die reeds overleden is bij het opstellen van de penningkohieren . Hij heeft nageslact uit zijn huwelijk met Pierijne Vande Sijpe te weten :
    
                                                 Pieter De Mol die gehuwd is met Lysbeth Claes fa. Pieters
1) CLAES Josyne x anno 1590 x SAEGHMANS Gillis fs. Jans daar moeder af was VANDER SIJPEN Pierijne die in 1590 leent aan dhoirs van wijlen Pieter De Mol gehuwd geweest met Lysbeth Claes filia Pieters
 
  2) CLAES Elisabeth x Pieter De Mol , hieruit 2 dochters
2a) Syncken sMols x Herman Swinnen
2b) Naencken sMols x Hendrik Mertens
 
3) CLAES Catharina x Jan De Broeder , hieruit één dochter namelijk Joanna De Broeder die huwt met Meester Daniel Van Gansbeke
 
  4) E.H. Adriaen Claes , overleden als kapelaan van Sinte Pieters in Meerbeke
 
E Huis ten rode van 100 roeden " ten rode " = 12 pond
E Land van 1400 roeden " op den Wyngaert " = 40 pond
E Hoplochting van 200 roeden " op den Wyngaert " = 10 pond
E Land van 1500 roeden " opt Schalken velt " = 42 pond
E Land van 400 roeden " op den nedercautere " = 12 pond
E Land van 100 roeden " op deyghen " = 3 pond
E Land van 75 roeden " opt muelevelt " = 2 pond
E Droge weide van 400 roeden " op den perremeersch " = 22 pond
1/4de van deze meers is eigendom van de wezen + Pieter De Mol x + Lysbeth Claes fa. Pieters
E Maaimeers van 300 roeden " op den paddenhole " = 20 pond
E Meers van 125 roeden " in den Weert " = 11 pond
E Broek van 550 roeden " in den morresbroeck " = 15 pond
E Broek van 50 roeden " in den pollaerbroeck " = 30 schellingen
E Meers van 50 roeden " in den Winckelere " = 3 pond
20°

CLOTERBERGHE Van Gillis

E Huis van 180 roeden ( " een oudt half bunder " )  ter overstrate  = 7 pond


Naar 7de deel van XXste penningkohier Pollare