5.

20ste PENNING POLLARE
 

6


BREMAEKER DE Adriaen
 

 
Molenaar op de windmolen van Pollare
 
Is fs. Zegers en vader van Zeger waarvan verdere afstamming tot vandaag.
 
Adriaen De Bremakere fs. Zegers bezet in 1561 een rente op o.m. lant op het Muelevelt en meers in de Quaetbroeck aan Jan Beeckman als voogd van dhoirs van wijlen Pieter De Buvere en wijlen Anna Beeckmans

Deze rente werd in 1605 gelost door Zeger De Bremaeker , zoon van Adriaen
 
E Huis van 75 roeden " op den Steenberch " = 6 pond
E Land van 200 roeden " op deyghen " = 6 pond
E Land van 175 roeden " opt hoenderschot " = 5 pond 5 schellingen
E Maaimeers van 75 roeden " op den quaetbroeck " = 5 pond 15 schellingen
E Droge weide van 200 roeden " op den Steenberch " = 10 pond
 
P Pachter van de windmolen van Pollare
" adriaen de bramakere haut in pachte van mer Willem van goux riddere heere vande Lande van Wedergrate eenen wintmeulen tsiaers voor 25 sacken coorens en eene sack tarrewen en die geestimeert op 12 L parrisis den sack compt tsamen over de 20ste penninck op 15 L 12 Sch. 

( de pachtprijs van de windmolen bedroeg dus 312 pond parisis )
 
7

BREMAKER Gillis de

 
Oudste zoon van Christoffel De Bremaker en Kathelijne Van Oultre filia Gillis
 
E Huis van 100 roeden  bij der kerken  = 10 pond
E Land van 200 roeden " op deygen " = 6 pond
E Land van 75 roeden " op Stebbinghen velt " = 2 pond
E Land van 200 roeden " op muelevelt " = 5 pond
E Land van 100 roeden " op Wyngaert " = 3 pond
E Land van 150 roeden " op hoenderschot " = 4 pond
E Land van 200 roeden " opt muelevelt " = 5 pond
E Meers van 150 roeden " tegen den brantegem " = 10 pond
E Meers van 125 roeden " in den quaetbroeck " = 7 pond
E Droge weide van 150 roeden ( geen locatie ) = 8 pond
E Droge weide van 25 roeden " op den mansdal " = 30 schellingen
E Broek van 125 roeden " in den pollaerbroeck " = 2 pond 10 schellingen
 
P Meers van 1100 roeden " genaempt den muelenmeersch " van de Sateroysen te Ghendt voor 114 pond en wijngeld van
9 jaar bedraagt 48 pond
P Meers van 260 roeden " op pollaermeersch " van de Sateroysen van Heerne = 15 pond
P Mees van 300 roeden " genaempt het hoof " van Mr. Willem van Goux = 20 pond 4 schellingen
P Meers van 200 roeden en bos van 25 roeden ernaast gelegen ( plaatsnaam ontbreekt ) van de Armen van Pollare voor
13 pond 5 Schellingen 6 denieren
P Land van 75 roeden " opt muelevelt " van Franchois De Roock = 16 schellingen
 
8

BREMAKER De Loye

DE BREMAKER Eloy fs. Zegers x PINAERTS Josyne fa. Carels  : BP in 1553
Broer van Adriaan De Bremaker, molenaar van Pollare hierboven vernoemd
 
E Huis van 100 roeden  ten rode  = 8 pond
E Meers van 75 roeden " op den quaetbroeck " = 5 pond 10 schellingen
E Meers van 75 roeden " in den ouden meersch " = 4 pond 10 schellingen
E Meers van 50 roeden " op den Weert " = 5 pond
E Land van 100 roeden " op den Nedercauter " = 3 pond
E Land van 33 roeden " op deyghen " = 1 pond
E Land van 50 roeden " op den Wijngaert " = 30 schellingen
E Bos van 20 roeden " in den gheyst " = 1 pond
 
P Land van 200 roeden " opt muelevelt " en Meers 100 roeden " aen cromwiel " beide van Armen Pollare = 12 L
P Meers van 150 roeden " genaempt den borremeersch " van Hans de Mol = 8,4 pond
P Land van 175 roeden " opt muelevelt " van Armen van Ninove = 3 pond 10 schellingen
P

Land van 100 roeden " op deygen " van Kerk van Pollare = 3 pond

 

Naar 6de deel van XXste penninghohier Pollare