4.

20ste PENNING POLLARE

5

BRANTEGHEM Van Heer Adriaen. Is de pastoor van Pollare

 
Zoon van Cornelis Van Branteghem uit Appelterre en Wauwere Vierendeels uit Denderwindeke.
Zijn vader is afkomstig van Appelterre en is pachter van de abdij van Nijvel aldaar , zijn moeder is van Denderwindeke
en was de dochter van wijlen Adriaen Vierendeel , schepen van Ninove voor zijn overlijden en ex Denderwindeke
 
E Huis van 200 roeden  by der kerke  = 11 pond
E Land van 180 roeden " opt muelevelt " = 5 pond 15 schellingen
E Land van 26 roeden " opt muelevelt " = 16 schellingen
E Land van 400 roeden " op den nedercauter " = 12 pond
E Land van 133,3 roeden " op deyge " = 4 pond
E Land van 133,3 roeden " op den Wyngaert " = 4 pond
E Land van 30 roeden " op den Wyngaert " = 18 schellingen
E Droge weide van 360 roeden " genaempt den Steenbeke " = 23 pond 12 schellingen
E Droge weide van 90 roeden " genaempt den bavinck " = 5 pond  15 schellingen
E Maaimeers van 200 roeden " op den niewen meersch " = 20 pond
E Meers van 180 roeden " achter Lynen Rampelberchs ten neckersputte " = 12 pond
E Meers van 50 roeden " in den niewen meersch " = 5 pond ( 2 laatste op folio 34 )
E TIENDE " TOEBEHOORENDE DE CUERE VAN POLLAER " = 96 POND  ( Zie folio 25 v )
 
P een vijverken " ten neckersputte " van Symoen Vander Strict = 2 pond
P Lochting van 75 roeden "  geen lokalisatie " van Weduwe Jan Van Eesbeke = 6 pond
 
Verpachtingen door Heer Adriaen Van Brantegem zijn meestal goederen van de Cuere
 
VP Half bunder land " op den nercauter " aan Stoffel Desseters ( 8 pond )
VP Meers van 1 dagwand " in den niewen meersch " aan Stoffel Desseters ( geen prijs )
VP Maaimeers van 90 roeden " in niewen meersch " aan Jan Beeckman ( 12 pond )
VP Land van 5 dagwand "op hoenderschot " aan Jan vanden Eeckhoute
VP Land van 2 dagwand " op hoenderschot " aan Jan vanden Eeckhoute
VP Land van 67 roeden " op hoenderschot " aan Jan vanden Eeckhoute
VP Land in " block ten rode " van 200 dagwand aan Jan vanden Eeckhoute
VP Land van 1,5 dagwand " op den nedercauter " aan Jan vanden Eeckhoute
VP Land van 1/3de van bunder " op deijgen " aan Jan vanden Eeckhoute
VP Land groot 120 roeden " op den Wyngaert " aan Jan vanden Eeckhoute
Alle landpachten aan Jan vanden Eeckhoute niet geprijsd.
VP Meers van 100 roeden " op de Weert " aan Willem Int hol = 13 pond
VP Meers van 50 roeden " in den niewen meersch " aan Willem Int hol " = 7 pond
 
                       
Naar 5de deel van XXste penningkohier van Pollare